Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

EDOXABAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in EDOXABAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AF03 LIXIANA (EDOXABAN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Rolfes, L., Ekhart, C. Bijwerkingen van DOACs herstellen veelal spontaan Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(18):14-16
2 Muller-Hansma, A.H.G., Daemen-Gubbels, C.R.G.M., Schut, N.H. Cholesterol embolisms as possible adverse drug reaction of direct oral anticoagulants The Netherlands Journal of Medicine 2018 76(3):125-128
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on novel oral anticoagulants 2014
2 Direct oral anticoagulants (DOACs) and cholesterol crystal embolisms 2017
3 Direct oral anti-coagulants and paraesthesia 2018
4 Update overview 2017 of reports on direct oral anticoagulants 2017
5 Update overview 2018 of reports on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2018
6 Update overview 2019 on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


EDOXABAN

Aantal meldingen 186
Ernstig 43
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
99
(53%)
86
(46%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
beklemming keel : 1
bloedneus : 11
kortademigheid : 3
loopneus : 1
ophoesten van bloed : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
antifosfolipidensyndroom : 2
Bloedarmoede : 4
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 2
Bloedvaten : 13
Atheroembolism : 1
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 7
opvlieger : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 6
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 37
angio-oedeem : 1
bloedblaar : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 7
huidkloven : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 1
livedo reticularis : 1
overmatig zweten : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 2
vervellen : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 1
reactie op voedseladditieven : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 4
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
hemorragie wond : 1
Producttoedieningsfout : 1
traumatisch hematoom : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 68
abnormale ontlasting : 1
bloedbraken : 3
bloeding van de endeldarm : 7
boeren : 2
braken : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 4
buikwand hematoom : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 3
droge mond : 2
gastro-intestinale vaatmisvorming hemorragisch : 1
hemorroïdale hemorragie : 1
intestinale bloeding : 1
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 1
maag-darmpoliep hemorragie : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 13
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
tandaanslag/plaque : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 4
Nier en urinewegen : 13
bloed in de urine : 7
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
verkleuring van de urine : 3
Oog : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 3
lichtschuwheid : 1
netvliesbloeding : 1
oogaandoening : 1
periorbitale zwelling : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
Excessive cerumen production : 1
oorongemak : 2
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 16
abnormale dromen : 1
angst : 2
depressieve stemming : 2
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 5
stemming veranderd : 1
stress : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 3
enthesopathie : 1
gewrichtspijn : 4
hematoom spier : 1
peesongemak : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 22
alanine-aminotransferase abnormaal : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antistoftest positief : 1
aspartaataminotransferase abnormaal : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bilirubine geconjugeerd verhoogd : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 1
glomerulaire filtratiesnelheid abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hemoglobine verlaagd : 5
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 38
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 3
hartdood : 1
het koud hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 8
onttrekkingssyndroom : 1
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 12
Voeding en stofwisseling : 4
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
hevige menstruatie (menorragie) : 1
penisgrootte gereduceerd : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvale bloeduitstorting : 1
Zenuwstelsel : 65
beroerte (CVA) : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 17
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 3
halfzijdige blindheid : 1
hemorragische beroerte : 1
hersenbloeding : 5
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 8
intraventriculaire bloeding : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
ischemische beroerte : 4
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

EDOXABAN

Aantal meldingen 10.295
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.783
(46%)
5.061
(49%)
451
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
804
(8%)
3.786
(37%)
5.705
(55%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.259
Bloed- en lymfestelsel : 708
Bloedvaten : 818
Chirurgische en medische verrichtingen : 76
Congenitale en genetische afwijkingen : 12
Endocrien syteem : 12
Hart : 496
Huid- en onderhuid : 1.073
Immuunsysteem : 41
Infecties en parasitaire aandoeningen : 320
Intoxicaties en letsels : 935
Lever en galwegen : 157
Maag-darmstelsel : 2.693
Neoplasmata : 154
Nier en urinewegen : 703
Oog : 224
Oor en evenwichtsorgaan : 68
Product aanlegenheden : 8
Psychisch : 232
Sociale omstandigheden : 5
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 429
Testuitslagen en onderzoeken : 799
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.064
Voeding en stofwisseling : 140
Voortplantingsstelsel en borsten : 169
Zenuwstelsel : 2.333
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AF01 XARELTO (RIVAROXABAN) Tablet
2 B01AF02 ELIQUIS (APIXABAN) Tablet