Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TRANEXAMINEZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRANEXAMINEZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B02AA02 CYKLOKAPRON (TRANEXAMINEZUUR) Filmomhulde tablet, Injectievloeistof
B02AA02 TRANEXAMINEZUUR <<<Drank/mondspoeling>>>, Filmomhulde tablet, Injectievloeistof
B02AA02 TRAXIDOT (TRANEXAMINEZUUR) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Combined used of tranexamic acid and combined hormonal contraception and potential risk of 2020 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 5-7-2022.


TRANEXAMINEZUUR

Aantal meldingen 113
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
17
(15%)
95
(84%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
longembolie : 2
longinfarct : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 10
aderontsteking (tromboflebitis) : 2
afsluiting perifeer bloedvat : 1
Bloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
trombose : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
beenamputatie : 1
Hart : 5
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 14
angio-oedeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
Maag-darmstelsel : 47
braken : 9
buikklachten : 2
buikpijn : 3
diarree : 11
droge mond : 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 12
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tintelingen mond : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 1
urineblaasbloeding : 1
Oog : 9
accomodatiestoornis ooglens : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogirritatie : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
tijdelijke blindheid : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorongemak : 1
Psychisch : 4
depressie : 1
nachtmerrie : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtspijn : 2
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26
geneesmiddelinteractie : 3
het koud hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 3
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
statisch oedeem : 1
Vascular stent thrombosis : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 1
jicht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
onregelmatige menstruatie : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 48
beroerte (CVA) : 4
duizeligheid : 4
epilepsie : 3
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
herseninfarct : 3
hoofdpijn : 7
ischemisch cerebraal infarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 5
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 3
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRANEXAMINEZUUR

Aantal meldingen 11.362
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.341
(65%)
3.785
(33%)
236
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
114
(1%)
660
(6%)
8.481
(75%)
1.923
(17%)
184
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.096
Bloed- en lymfestelsel : 110
Bloedvaten : 922
Chirurgische en medische verrichtingen : 18
Congenitale en genetische afwijkingen : 23
Endocrien syteem : 4
Hart : 1.627
Huid- en onderhuid : 2.712
Immuunsysteem : 534
Infecties en parasitaire aandoeningen : 52
Intoxicaties en letsels : 380
Lever en galwegen : 71
Maag-darmstelsel : 3.680
Neoplasmata : 22
Nier en urinewegen : 148
Oog : 382
Oor en evenwichtsorgaan : 76
Product aanlegenheden : 24
Psychisch : 243
Sociale omstandigheden : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 243
Testuitslagen en onderzoeken : 352
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.888
Voeding en stofwisseling : 56
Voortplantingsstelsel en borsten : 82
Zenuwstelsel : 2.436
Zwangerschap en perinatale periode : 30
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.