Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DIGOXINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIGOXINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C01AA05 DIGOXINE Injectievloeistof
C01AA05 LANOXIN (DIGOXINE) Drank, Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Bouvy M.L Interactie digoxine en claritromycine. Geneesmiddelenbulletin 1997 31(9):107-8 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-7-2021.


DIGOXINE

Aantal meldingen 176
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
97
(55%)
79
(45%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
bloedneus : 2
kortademigheid : 4
productieve hoest : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 6
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 3
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 25
geleidingstoornis hart (bundeltakblok) : 1
hartfibrilleren : 1
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 4
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
trage hartslag : 8
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 40
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 3
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
huidinfectie door schimmels : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 2
overdosis : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 2
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 47
braken : 6
buikpijn : 1
diarree : 7
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
landkaarttong : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 23
opgezette buik : 2
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Neoplasmata : 2
Malignant polyp : 1
prostaatkanker : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
Oog : 19
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 2
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 8
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 23
abnormaal gedrag : 2
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
slapeloosheid : 1
stemming veranderd : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
rugpijn : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 12
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
geneesmiddelinteractie : 10
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
ontsteking : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verhoogde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 7
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 21
borstaandoening : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 2
stuwing borst : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 15
Zenuwstelsel : 33
dementie : 1
duizeligheid : 7
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 5
neurologisch verwaarlozingssyndroom : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
tintelingen : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIGOXINE

Aantal meldingen 30.512
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.195
(53%)
12.779
(42%)
1.538
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
205
(1%)
15.435
(51%)
3.577
(12%)
9.853
(32%)
1.442
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.283
Bloed- en lymfestelsel : 1.186
Bloedvaten : 2.742
Chirurgische en medische verrichtingen : 762
Congenitale en genetische afwijkingen : 133
Endocrien syteem : 249
Hart : 12.197
Huid- en onderhuid : 2.046
Immuunsysteem : 228
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.446
Intoxicaties en letsels : 7.498
Lever en galwegen : 547
Maag-darmstelsel : 8.615
Neoplasmata : 349
Nier en urinewegen : 2.967
Oog : 1.534
Oor en evenwichtsorgaan : 395
Product aanlegenheden : 918
Psychisch : 3.507
Sociale omstandigheden : 1.431
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.308
Testuitslagen en onderzoeken : 7.323
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.129
Voeding en stofwisseling : 4.622
Voortplantingsstelsel en borsten : 483
Zenuwstelsel : 6.141
Zwangerschap en perinatale periode : 168
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C01AA04 DIGITOXINE Overige toedieningsvormen