Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DIGOXINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIGOXINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C01AA05 DIGOXINE Injectievloeistof
C01AA05 LANOXIN (DIGOXINE) Drank, Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


DIGOXINE

Aantal meldingen 169
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
93
(55%)
76
(45%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
bloedneus : 2
kortademigheid : 4
productieve hoest : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 6
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 3
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 23
geleidingstoornis hart (bundeltakblok) : 1
hartfibrilleren : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
trage hartslag : 8
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 38
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 2
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
huidinfectie door schimmels : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 2
overdosis : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 2
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 46
braken : 6
buikpijn : 1
diarree : 7
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
landkaarttong : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 22
opgezette buik : 2
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Neoplasmata : 2
Malignant polyp : 1
prostaatkanker : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
Oog : 16
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 21
abnormaal gedrag : 2
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 1
slapeloosheid : 1
stemming veranderd : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
rugpijn : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 12
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
geneesmiddelinteractie : 10
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verhoogde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 6
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 21
borstaandoening : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 2
stuwing borst : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 15
Zenuwstelsel : 31
dementie : 1
duizeligheid : 7
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 3
neurologisch verwaarlozingssyndroom : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
tintelingen : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIGOXINE

Aantal meldingen 29.955
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
15.895
(53%)
12.549
(42%)
1.511
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
201
(1%)
15.325
(51%)
3.317
(11%)
9.712
(32%)
1.400
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.245
Bloed- en lymfestelsel : 1.177
Bloedvaten : 2.669
Chirurgische en medische verrichtingen : 755
Congenitale en genetische afwijkingen : 131
Endocrien syteem : 248
Hart : 11.976
Huid- en onderhuid : 2.015
Immuunsysteem : 220
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.433
Intoxicaties en letsels : 7.337
Lever en galwegen : 543
Maag-darmstelsel : 8.474
Neoplasmata : 348
Nier en urinewegen : 2.923
Oog : 1.508
Oor en evenwichtsorgaan : 392
Product aanlegenheden : 916
Psychisch : 3.470
Sociale omstandigheden : 1.425
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.292
Testuitslagen en onderzoeken : 7.232
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.011
Voeding en stofwisseling : 4.550
Voortplantingsstelsel en borsten : 482
Zenuwstelsel : 6.058
Zwangerschap en perinatale periode : 159
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C01AA04 DIGITOXINE Overige toedieningsvormen