Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FLECAINIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in FLECAINIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C01BC04 FLECAINIDE Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Injectie/infuus, Tablet
C01BC04 TAMBOCOR (FLECAINIDE) Capsule met gereguleerde afgifte, Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overzicht voor Commissie Praktijk (CBG): Flecaïnide, klachten na geneesmiddelsubstitutie 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


FLECAINIDE

Aantal meldingen 294
Ernstig 37
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
127
(43%)
165
(56%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 26
astma : 1
bloedneus : 1
geeuwen : 2
hik : 1
hoesten : 2
hypo-esthesie van farynx : 1
kortademigheid : 9
kortademigheid bij inspanning : 2
longontsteking : 2
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
stemstoornis : 2
verstikking : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 13
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk : 1
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 56
asthma cardiale : 1
geleidingstoornis hart (bundeltakblok) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 10
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 9
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 8
onregelmatige hartslag : 11
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 3
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 58
abnormale verhoorning van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 2
galbulten : 4
haaruitval : 14
huidontsteking : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
korst : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 8
overmatige verhoorning van de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
erysipelas : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosis : 1
val : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 3
Hepatitis : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 64
Anesthesie van de mond : 1
braakneiging : 1
braken : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 3
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 5
droge mond : 5
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 8
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 2
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 3
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 6
nachtelijke urinelozing : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 42
dubbelzien : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 15
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
wazig zien : 10
ziekte van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 16
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
dysacusis : 1
oorsuizen : 12
Product aanlegenheden : 2
fysieke-eigenschapsaangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 45
abnormale dromen : 3
agressie : 1
angst : 4
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 5
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 4
Lusteloos : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
spanning : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
chondrocalcinose : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
pees pijn : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 18
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bilirubine bloed verhoogd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 2
gewicht verhoogd : 5
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 3
INR verlaagd : 1
Pulmonary imaging procedure abnormal : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 94
crepitaties : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 16
gezichtszwelling : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 9
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 14
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 23
verslechtering van de aandoening : 3
Voeding en stofwisseling : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 2
prostaatklachten (prostatisme) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 87
aandachtstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 16
een verlaagde spierspanning : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 19
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 2
presyncope : 1
slaperigheid : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 7
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 11
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 3
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLECAINIDE

Aantal meldingen 7.956
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.102
(52%)
3.462
(44%)
392
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
26
(0%)
2.380
(30%)
354
(4%)
4.908
(62%)
288
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 721
Bloed- en lymfestelsel : 203
Bloedvaten : 585
Chirurgische en medische verrichtingen : 50
Congenitale en genetische afwijkingen : 64
Endocrien syteem : 29
Hart : 2.949
Huid- en onderhuid : 756
Immuunsysteem : 93
Infecties en parasitaire aandoeningen : 110
Intoxicaties en letsels : 1.080
Lever en galwegen : 221
Maag-darmstelsel : 817
Neoplasmata : 36
Nier en urinewegen : 204
Oog : 486
Oor en evenwichtsorgaan : 206
Product aanlegenheden : 202
Psychisch : 698
Sociale omstandigheden : 17
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 328
Testuitslagen en onderzoeken : 1.012
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.962
Voeding en stofwisseling : 267
Voortplantingsstelsel en borsten : 95
Zenuwstelsel : 1.765
Zwangerschap en perinatale periode : 103
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C01BC03 PROPAFENON Omhulde tablet
2 C01BC03 RYTMONORM (PROPAFENON) Omhulde tablet