Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AMIODARON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AMIODARON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C01BD01 AMIODARON Infuus, Injectievloeistof, Tablet
C01BD01 CORDARONE (AMIODARON) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
2 Broos N. Longklachten bij gebruik amiodaron GeBu 2009 43: 51-52
3 Boekel, A. van Longziekte door medicatie moeilijk te herkennen PW 2016 151(23(:22-23
4 Puijenbroek van E.P., Stricker B.H.Ch. Opticusneuropathie toegeschreven aan amiodaron (Cordarone) GeBu 2000 34(1):12
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


AMIODARON

Aantal meldingen 363
Ernstig 123
Geslacht
Man
Vrouw
234
(64%)
129
(36%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 85
acuut ademhalingstekort : 1
droge keel : 1
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 3
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 5
interstitiële longziekte : 17
irritatie keel : 1
kortademigheid : 17
longaandoening : 6
longbloeding : 2
longconsolidatie : 1
longfibrose : 3
longontsteking : 10
longpijn : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 2
organiserende pneumonie : 1
schadelijk effect op de long : 4
stemstoornis : 4
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
eosinofilie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 12
bleekheid : 1
Bloeding : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 3
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 50
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 27
schildklieraandoening : 4
schildklierontsteking : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 17
Hart : 22
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
geleidingstoornis hart (bundeltakblok) : 1
hartfalen acuut : 1
hartfibrilleren : 1
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 80
acne : 1
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
galbulten : 1
haaruitval : 4
huidontsteking : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huidverdikking : 1
huidverkleuring : 15
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 2
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 20
rode huiduitslag : 3
roodheid : 7
Immuunsysteem : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
longontsteking : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 8
overdosis : 1
Producttoedieningsfout : 1
ruptuur pees : 2
val : 3
zonnebrand : 1
Lever en galwegen : 15
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht toxisch : 2
hepatische cirrose : 4
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
Maag-darmstelsel : 40
aandoening maag-darmstelsel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
braken : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 1
diarree : 1
droge mond : 6
gezwollen tong : 1
maag verwijding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 3
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
Oog : 63
aandoening hoornvlies oog : 2
aandoening van het netvlies : 1
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
asthenopie : 1
blindheid : 2
droog oog : 2
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 14
glasvochttroebelingen : 2
glaucoom : 1
halogezicht : 2
lichtschuwheid : 3
neerslag in het hoornvlies van het oog : 4
oogaandoening : 2
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
oogzenuw aandoening : 1
oogzenuw aandoening : 4
papiloedeem oog : 2
refractieaandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 10
Oor en evenwichtsorgaan : 2
evenwichtsaandoening : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 38
agressie : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 2
nachtmerrie : 13
onrust : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 2
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Soft tissue swelling : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 3
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 25
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
bloeddruk verhoogd : 2
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 5
hartfrequentie onregelmatig : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
schildklierfunctietest abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymen : 2
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 74
fysieke conditie afname : 1
Gait inability : 1
geneesmiddelinteractie : 15
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 1
het koud hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 3
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 2
malaise : 8
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 9
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
bekkenbodempijn : 1
impotentie : 5
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 89
aandachtstoornis : 3
ataxie : 3
bewegingsstoornis : 2
coma : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 14
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 9
multipele sclerose : 1
neurologisch symptoom : 1
ontsteking oogzenuw : 2
overmatige gevoeligheid : 2
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 9
peroneale zenuwverlamming : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 13
verminderde gevoeligheid : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 2
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AMIODARON

Aantal meldingen 41.966
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.153
(38%)
23.794
(57%)
2.019
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
276
(1%)
12.331
(29%)
5.749
(14%)
21.730
(52%)
1.880
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.274
Bloed- en lymfestelsel : 1.550
Bloedvaten : 3.165
Chirurgische en medische verrichtingen : 233
Congenitale en genetische afwijkingen : 106
Endocrien syteem : 6.996
Hart : 6.748
Huid- en onderhuid : 5.009
Immuunsysteem : 826
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.494
Intoxicaties en letsels : 2.854
Lever en galwegen : 2.993
Maag-darmstelsel : 3.442
Neoplasmata : 218
Nier en urinewegen : 1.433
Oog : 2.526
Oor en evenwichtsorgaan : 224
Product aanlegenheden : 160
Psychisch : 1.708
Sociale omstandigheden : 135
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.578
Testuitslagen en onderzoeken : 6.180
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.106
Voeding en stofwisseling : 1.399
Voortplantingsstelsel en borsten : 199
Zenuwstelsel : 5.679
Zwangerschap en perinatale periode : 55
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C01BD05 CORVERT (IBUTILIDE) Infusievloeistof
2 C01BD05 IBUTILIDE Infuus