Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

HYDROCHLOORTHIAZIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in HYDROCHLOORTHIAZIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C03AA03 HYDROCHLOORTHIAZIDE Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Härmark L.V.D Diabetes door furosemide Pharmaceutisch Weekblad 2011 38; Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


HYDROCHLOORTHIAZIDE

Aantal meldingen 873
Ernstig 139
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
337
(39%)
534
(61%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 92
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
astma : 1
bloedneus : 6
bronchospasme : 2
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 4
geeuwen : 2
hoesten : 27
kortademigheid : 24
kortademigheid bij inspanning : 2
longembolie : 1
loopneus : 3
neusverstopping : 1
niezen : 2
productieve hoest : 3
stemloosheid : 1
stemstoornis : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
vocht in de longen : 3
Bloed- en lymfestelsel : 8
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
Bloedvaten : 49
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 3
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 4
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 11
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 2
orthostatische hypertensie : 1
overmatig blozen : 4
trombose : 1
vaatontsteking : 5
verhoogde bloeddruk : 5
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
teenamputatie : 1
Hart : 42
hartkloppingen : 29
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
onregelmatige hartslag : 7
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 261
angio-oedeem : 5
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 4
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
brandend gevoel van de huid : 3
capillaritis : 1
droge huid : 6
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 3
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 7
galbulten : 1
haaruitval : 12
huidaandoening : 2
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 28
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 38
jeukende huiduitslag : 11
kippenvel : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 3
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 30
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 2
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 43
rode huiduitslag : 5
roodheid : 12
strakke huid : 1
vervellen : 5
vlekkerige huiduitslag : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
faryngitis : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
pustuleuze rash : 3
schimmelinfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
heupbreuk : 1
huidabrasie : 1
huidwond : 1
val : 2
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 192
aandoening maag-darmstelsel : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 1
alvleesklierontsteking : 12
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 11
buikklachten : 3
buikpijn : 14
caries tanden : 1
Defaecation disorder : 1
diarree : 22
droge mond : 23
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
harde feces : 2
lip pijn : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 4
misselijkheid : 41
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 7
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 10
pijn in de mond : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 2
tongoedeem : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zwelling in mond : 2
Neoplasmata : 13
basaalcelcarcinoom : 9
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
huidkanker : 2
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 32
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 2
incontinentie : 2
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 4
nierziekte : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urineaarzeling : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 3
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 2
Oog : 63
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 2
Epiretinal membrane : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 21
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 1
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 2
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogoedeem : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
open-kamerhoek-glaucoom : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 17
Oor en evenwichtsorgaan : 22
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 17
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
Psychisch : 87
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 4
achterdochtigheid : 1
agressie : 2
angst : 3
angststoornis : 1
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 6
depressieve stemming : 10
desoriëntatie : 3
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
ijlen : 2
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 4
onverschillig : 1
prikkelbaarheid : 1
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 7
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 4
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 117
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 10
gewrichtsstijfheid : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 11
pijn in de zij : 2
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 10
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 7
spier ongemak : 1
Spierpijn : 22
spierspasmen : 36
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 47
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloed ijzer verhoogd : 1
bloed magnesium verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verminderd : 1
calciumspiegel bloed verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 7
hartfrequentie verhoogd : 1
high density lipoproteïne verlaagd : 1
huidturgor verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
low density lipoproteïne verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 197
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 25
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 5
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 17
niet lekker voelen : 1
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 5
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 32
perifeer oedeem : 7
perifere zwelling : 5
pijn : 3
pijn in de borstkas : 10
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
slijmvliesdroogheid : 1
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 36
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 135
abnormaal verlies van gewicht : 1
alkalose : 1
hemochromatose : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypochloremische alkalose : 1
insulinebehoefte verhoogd : 1
jicht : 10
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 35
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 53
overmaat aan urinezuur in het bloed (hyperurikemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 4
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verminderde eetlust : 11
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 33
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 2
genitaal ongemak : 1
impotentie : 23
menstruatiestoornis : 1
penisaandoening : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pruritus : 2
Zenuwstelsel : 176
aandachtstoornis : 6
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 5
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 47
dyskinesie : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 33
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
migraine : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
presyncope : 3
slaperigheid : 13
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 4
tintelingen : 17
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 2
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROCHLOORTHIAZIDE

Aantal meldingen 29.414
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.512
(60%)
10.776
(37%)
1.126
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
483
(2%)
10.907
(37%)
10.962
(37%)
6.744
(23%)
318
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.934
Bloed- en lymfestelsel : 690
Bloedvaten : 2.320
Chirurgische en medische verrichtingen : 226
Congenitale en genetische afwijkingen : 96
Endocrien syteem : 253
Hart : 1.783
Huid- en onderhuid : 5.691
Immuunsysteem : 908
Infecties en parasitaire aandoeningen : 825
Intoxicaties en letsels : 2.347
Lever en galwegen : 342
Maag-darmstelsel : 4.100
Neoplasmata : 431
Nier en urinewegen : 2.373
Oog : 862
Oor en evenwichtsorgaan : 394
Product aanlegenheden : 452
Psychisch : 2.123
Sociale omstandigheden : 92
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.928
Testuitslagen en onderzoeken : 2.847
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.365
Voeding en stofwisseling : 8.319
Voortplantingsstelsel en borsten : 411
Zenuwstelsel : 5.633
Zwangerschap en perinatale periode : 84
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C03AA04 CHLOORTHIAZIDE Overige toedieningsvormen