Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BARNIDIPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BARNIDIPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08CA12 BARNIDIPINE Capsule met gereguleerde afgifte
C08CA12 CYRESS (BARNIDIPINE) Capsule met gereguleerde afgifte
C08CA12 LIBRADIN (BARNIDIPINE) Capsule met gereguleerde afgifte
C08CA12 VASEXTEN (BARNIDIPINE) Capsule met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


BARNIDIPINE

Aantal meldingen 214
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
92
(43%)
122
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
droogheid neusslijmvlies : 3
Faryngeale zwelling : 1
gevoel te stikken : 1
hoesten : 5
kortademigheid : 10
loopneus : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 23
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 5
overmatig blozen : 7
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklierontsteking : 1
Hart : 23
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 56
allergische huidontsteking : 2
blaar : 2
dunne huid : 1
eczeem : 2
galbulten : 1
haaruitval : 3
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidirritatie : 1
huidlaesie : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 5
papel : 3
psoriasis : 2
roodheid : 9
zweer : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
gordelroos : 1
ontsteking tandvlees : 1
urosepsis : 1
Intoxicaties en letsels : 3
val : 2
wond : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 69
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
braken : 4
buikklachten : 3
buikpijn : 8
colitis microscopisch : 1
diarree : 9
droge mond : 4
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
lipzwelling : 1
losse tand : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 10
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
slokdarmdivertikel : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 2
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
winderigheid : 3
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 2
zwelling tandvlees : 3
Nier en urinewegen : 7
nierfalen : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 4
vaker urineren : 1
Oog : 15
droog oog : 1
Epiretinal membrane : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
jeuk aan oog : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
ptosis van een ooglid : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 22
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
achtervolgingswaan : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 5
eetstoornis : 2
emotionele stoornis : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 49
botpijn : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 2
pees pijn : 2
peesafwijking : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 11
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 17
aanwezigheid cellen in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
versnelde boedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 85
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 9
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 3
injectieplaatswarmte : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 7
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 10
perifeer oedeem : 20
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 13
vertraagde genezing : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 7
histamine intolerantie : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
impotentie : 6
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 65
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 15
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 23
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 4
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BARNIDIPINE

Aantal meldingen 803
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
477
(59%)
318
(40%)
8
(1%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
1
(0%)
111
(14%)
691
(86%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 50
Bloed- en lymfestelsel : 9
Bloedvaten : 136
Chirurgische en medische verrichtingen : 3
Hart : 120
Huid- en onderhuid : 152
Immuunsysteem : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
Intoxicaties en letsels : 26
Lever en galwegen : 6
Maag-darmstelsel : 94
Neoplasmata : 3
Nier en urinewegen : 20
Oog : 19
Oor en evenwichtsorgaan : 19
Product aanlegenheden : 5
Psychisch : 40
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 64
Testuitslagen en onderzoeken : 52
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 285
Voeding en stofwisseling : 25
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
Zenuwstelsel : 220
Vergelijkbare geneesmiddelen