Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

IRBESARTAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in IRBESARTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
C09CA04 IRBESARTAN Tablet
C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Angioneurotisch oedeem tijdens het gebruik van irbesartan 1998 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


IRBESARTAN

Aantal meldingen 498
Ernstig 31
Geslacht
Man
Vrouw
197
(40%)
301
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 23
irritatie keel : 2
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 2
oedeem van het strottenhoofd : 2
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 2
stemstoornis : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 52
aderaandoening handen en voeten : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 3
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 13
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 10
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatvernauwing : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 8
wisselende bloeddruk : 2
Hart : 21
hartkloppingen : 15
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 106
angio-oedeem : 20
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 7
haaruitval : 9
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 11
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 2
overmatig zweten : 5
papel : 1
pigmentatieaandoening : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 5
puntbloedingen : 2
rode huiduitslag : 2
roodheid : 4
vervellen : 1
Immuunsysteem : 6
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
faryngitis : 1
gordelroos : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 3
bevriezing : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 3
Maag-darmstelsel : 129
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
bloederige diarree : 1
braakneiging : 1
braken : 4
buikklachten : 8
buikpijn : 8
diarree : 20
droge mond : 6
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 2
lipzwelling : 4
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 8
misselijkheid : 26
obstipatie, verstopping : 5
oesofageale irritatie : 1
oesofaguspijn : 2
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 3
pijn in de bovenbuik : 2
tintelingen mond : 4
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
verandering in de stoelgang : 1
winderigheid : 6
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 3
borstkanker : 1
goedaardig vetgezwel : 1
prostaatkanker : 1
Nier en urinewegen : 23
aandoening urinelozing : 3
nachtelijke urinelozing : 5
nierfunctie verminderd : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 2
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 1
Oog : 29
droog oog : 5
Dyschromatopsia : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 10
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula-oedeem : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 2
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 25
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorsuizen : 20
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 4
Psychisch : 43
angst : 1
Apathisch : 2
bedplassen : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 3
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
het uitblijven van een orgasme : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 3
zelfmoordgedachte : 1
Sociale omstandigheden : 1
onbeweeglijk : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 128
artrose : 1
botaandoening : 1
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 17
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
Myopathie : 2
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 10
rugpijn : 3
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 5
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 33
spierspasmen : 33
spierstijfheid : 2
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 34
abnormale hartritme : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 3
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 1
glomerulaire filtratiesnelheid abnormaal : 1
hartfrequentie verhoogd : 4
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 178
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 2
malaise : 11
niet lekker voelen : 1
oedeem : 6
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 8
onverwacht effect : 74
perifeer oedeem : 10
pijn : 4
pijn in de borstkas : 7
slijmvliesdroogheid : 2
slijmvliesonsteking : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 24
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 14
alcoholintolerantie : 1
insulinebehoefte verhoogd : 1
jicht : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 3
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 19
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 9
Intermenstrual bleeding : 1
seksuele stoornis : 2
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 148
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 45
een verlaagde spierspanning : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 5
hoofdpijn : 26
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 8
spierspasmen : 1
tintelingen : 7
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 11
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IRBESARTAN

Aantal meldingen 15.956
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.827
(55%)
6.370
(40%)
759
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
118
(1%)
5.215
(33%)
3.502
(22%)
5.981
(37%)
1.140
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.509
Bloed- en lymfestelsel : 306
Bloedvaten : 1.731
Chirurgische en medische verrichtingen : 106
Congenitale en genetische afwijkingen : 34
Endocrien syteem : 37
Hart : 1.003
Huid- en onderhuid : 2.510
Immuunsysteem : 281
Infecties en parasitaire aandoeningen : 369
Intoxicaties en letsels : 862
Lever en galwegen : 315
Maag-darmstelsel : 2.701
Neoplasmata : 195
Nier en urinewegen : 1.227
Oog : 500
Oor en evenwichtsorgaan : 471
Product aanlegenheden : 545
Psychisch : 798
Sociale omstandigheden : 42
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.324
Testuitslagen en onderzoeken : 1.560
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.776
Voeding en stofwisseling : 1.226
Voortplantingsstelsel en borsten : 225
Zenuwstelsel : 3.458
Zwangerschap en perinatale periode : 32
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
2 C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
3 C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
4 C09CA01 LOSARTAN Drank (suspensie), Filmomhulde tablet
5 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
7 C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
8 C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
9 C09CA03 VALSARTAN Omhulde tablet
10 C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
11 C09CA06 CANDESARTAN Tablet
12 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
13 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
14 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
15 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
16 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
17 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
18 C09CA09 EDARBI () Tablet