Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TELMISARTAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TELMISARTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
C09CA07 TELMISARTAN Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Angiotensin II AT1 receptor antagonists and nightmares or abnormal dreaming 2009
2 Angiotensin II receptor antagonists and cold hands and feet 2014
3 Angiotensin II receptor antagonists and conjunctivitis 2012
4 Angiotensin II receptor antagonists and paraesthesia 2008
5 Angiotensin II receptor antagonists and taste disorders 2011
6 AT1-receptor antagonists and psoriasis 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2021.


TELMISARTAN

Aantal meldingen 160
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
77
(48%)
83
(52%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 33
astma : 2
bovenste luchtwegen irritatie : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 9
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 7
longfibrose : 1
loopneus : 2
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 4
productieve hoest : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
Bloedvaten : 8
aorta dissecans : 1
Bloeduitstorting : 2
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 9
angina instabiel : 1
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 36
angio-oedeem : 4
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 1
exfoliatieve uitslag : 1
haaruitval : 2
huidkloven : 1
huiduitslag : 4
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 2
papel : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
Bovenste luchtweginfectie : 1
gordelroos : 1
longontsteking : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 3
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
Biliary obstruction : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 41
bloederige diarree : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 3
diarree : 9
droge mond : 8
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 1
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
verkleurde ontlasting : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 6
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierkoliek : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 11
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ongemak in het oog : 1
oogbloeding : 1
staar : 1
wazig zien : 4
zwelling van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpruritus : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 26
abnormale dromen : 2
angst : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 4
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 4
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 39
gewrichtspijn : 6
mobiliteit verminderd : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 16
spierspasmen : 6
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 3
bloeddruk verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 45
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 2
griepachtige verschijnselen : 5
het koud hebben : 2
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 14
perifeer oedeem : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 5
plotselinge hartdood : 1
vermoeidheid : 5
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 6
jicht : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
impotentie : 4
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 37
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 9
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 6
migraine : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 6
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TELMISARTAN

Aantal meldingen 12.990
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.792
(52%)
5.582
(43%)
616
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
135
(1%)
4.271
(33%)
5.071
(39%)
3.105
(24%)
408
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.336
Bloed- en lymfestelsel : 199
Bloedvaten : 1.286
Chirurgische en medische verrichtingen : 68
Congenitale en genetische afwijkingen : 14
Endocrien syteem : 43
Hart : 851
Huid- en onderhuid : 1.958
Immuunsysteem : 191
Infecties en parasitaire aandoeningen : 485
Intoxicaties en letsels : 632
Lever en galwegen : 208
Maag-darmstelsel : 2.278
Neoplasmata : 215
Nier en urinewegen : 796
Oog : 386
Oor en evenwichtsorgaan : 319
Product aanlegenheden : 466
Psychisch : 683
Sociale omstandigheden : 31
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.214
Testuitslagen en onderzoeken : 1.269
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.736
Voeding en stofwisseling : 866
Voortplantingsstelsel en borsten : 119
Zenuwstelsel : 2.842
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
2 C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
3 C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
4 C09CA01 LOSARTAN Filmomhulde tablet
5 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
7 C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
8 C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
9 C09CA03 VALSARTAN Omhulde tablet
10 C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
11 C09CA04 IRBESARTAN Tablet
12 C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet
13 C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
14 C09CA06 CANDESARTAN Tablet
15 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
16 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
17 C09CA09 EDARBI () Tablet