Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

IRBESARTAN MET DIURETICA

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in IRBESARTAN MET DIURETICA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09DA04 COAPROVEL (IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Tablet
C09DA04 CONVERIDE (IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Tablet
C09DA04 IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


IRBESARTAN MET DIURETICA

Aantal meldingen 158
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
70
(44%)
88
(56%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 28
bloedneus : 3
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 7
kortademigheid : 7
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 1
organiserende pneumonie : 1
productieve hoest : 2
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 2
Bloedvaten : 11
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 1
vaatspasme : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 5
hartkloppingen : 3
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 38
angio-oedeem : 2
blaar : 2
chronische cutane lupus erythematosus : 1
haaruitval : 2
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huiduitslag : 6
huidverkleuring : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 3
Immuunsysteem : 1
anafylactische shock : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
infectie : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 26
alvleesklier cyste : 1
boeren : 2
braken : 2
buikpijn : 1
diarree : 7
maagaandoening : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 5
pijn in de bovenbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 4
basaalcelcarcinoom : 2
huidkanker metastase : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 1
Nier en urinewegen : 3
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 9
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
ongemak in het oog : 1
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 7
bloeding van het oor : 1
oorsuizen : 6
Product aanlegenheden : 2
product afmetingsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 17
abnormale dromen : 1
angst : 1
depressie : 3
Derealisatie : 1
hallucinatie (visueel) : 2
Lusteloos : 1
negatieve gedachten : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 1
peesontsteking : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 16
abnormale hartritme : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verminderd : 1
eiwit urine : 1
gewicht verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
rode bloedcellen urine : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
witte bloedcellen urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 59
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 2
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 24
perifeer oedeem : 4
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 9
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 11
afkeer van voedsel : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 5
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
impotentie : 5
penisaandoening : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 49
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 11
flauwvallen : 1
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 11
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
sedatie : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 1
veranderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IRBESARTAN MET DIURETICA

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen