Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SIMVASTATINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SIMVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Statines en spierklachten Uitsluitend Apotheek (UA) 2017 7 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Concurrent use of verapamil or diltiazem and HMG-CoA reductase inhibitors increases the risk of muscle related ADRs 2003
2 HMG-CoA-reductase inhibitors and decreased libido 2002
3 HMG-CoA-reductase inhibitors and hypersensitivity pulmonary reactions 2005
4 HMG-CoA-reductase inhibitors and lichenoid eruption 2004
5 HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy 2004
6 HMG-CoA-reductase inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2008
7 HMG-CoA-reductase inhibitors and taste disorders 2004
8 HMG-CoA-reductase inhibitors and tendonitis 2010
9 HMG-CoA-reductase-inhibitors and pulmonary fibrosis 2008
10 Simvastatin and taste disorders 2017
11 Simvastatine en eczeem 2000
12 Statins and diplopia 2016
13 Statins and lichenoid drug eruption 2014
14 Statins and muscle rupture 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


SIMVASTATINE

Aantal meldingen 3.069
Ernstig 306
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.580
(51%)
1.484
(48%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 178
astma : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 14
bovenste luchtwegen irritatie : 1
bronchospasme : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 6
hik : 1
hoesten : 24
hyperventilatie : 2
interstitiële longziekte : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 74
kortademigheid bij inspanning : 4
longfibrose : 4
longinfiltraat : 2
longontsteking : 1
longvliesontsteking : 2
loopneus : 2
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 8
productieve hoest : 3
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 8
toegenomen afscheiding uit de longen : 5
verstikking : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 20
aandoening bloedplaatje : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 5
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
Normocytic anaemia : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 7
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 77
angiopathie : 1
aorta arteriosclerose : 1
arterioveneuze fistel : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bleekheid : 1
bloederige afscheiding : 1
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 15
bloedvatocclusie : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 3
Koude vingertoppen en tenen : 6
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 1
lymfoedeem : 1
opvlieger : 7
overmatig blozen : 12
Spataderen : 2
vaatontsteking : 6
verhoogde bloeddruk : 5
Endocrien syteem : 2
schildklieraandoening : 2
Hart : 104
angina instabiel : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
hart ongemak : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 70
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 9
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 5
snel hartritme : 1
trage hartslag : 7
Huid- en onderhuid : 576
abnormale verhoorning van de huid : 3
acne : 3
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 29
blaar : 6
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 2
dermatomyositis : 2
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 7
eczeem : 22
Enkelvoudige blauwe plek : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 18
haaraandoening : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 102
huidaandoening : 8
huidaandoening (lichen planus) : 6
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 5
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 64
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (morbilliform) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 94
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 13
Meerdere blauwe plekken : 9
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 3
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 38
palmerytheem : 1
pigmentatieaandoening : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 9
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 14
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 14
roodheid : 19
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 3
verandering haartextuur : 2
vermindering huidpigment : 3
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 13
zwangerschapsmasker : 1
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 17
anafylactische shock : 1
auto-immuunziekte : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 14
Infecties en parasitaire aandoeningen : 47
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
blaasontsteking : 1
diverticulitis : 1
faryngitis : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
koortsuitslag : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 12
ontsteking gehoorgang (otitis externa) : 1
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 10
onychomycose : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 4
schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 50
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
complicatie na verrichting : 1
epicondylitis : 2
kneuzing : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
peesletsel : 1
ruggenmergletsel : 1
ruptuur pees : 20
spierscheur : 15
spierverrekking : 1
val : 3
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 49
afwijkende leverfunctie : 13
galstenen : 1
geelzucht : 5
geelzucht (cholestatisch) : 3
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 17
hepatitis cholestatisch : 3
leveraandoening : 4
leverfibrose : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 647
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 11
aandoening slokdarm : 1
aandoening van anus en endeldarm : 1
aandoening van het slijmvlies van de tong (exfoliatie) : 1
abdominale hernia : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 5
aften : 4
alvleesklierontsteking : 22
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 5
bloederige ontlasting : 4
bloeding van de endeldarm : 4
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 6
braakneiging : 1
braken : 27
branderige tong : 2
buikbloeding : 1
buikklachten : 28
buikpijn : 67
chronische ontsteking alvleesklier : 1
darmuitstulping (divertikel) : 1
diarree : 67
droge mond : 31
endeldarmontsteking (proctitis) : 2
epigastrisch ongemak : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 9
gezwollen tong : 14
incontinentie voor ontlasting of gas : 4
liesbreuk : 2
lip droog : 2
lip pijn : 2
lipbloeding : 1
lipzwelling : 10
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 20
misselijkheid : 86
mondaandoening : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 47
oedeem mond : 1
oesofagusobstructie : 1
oesofaguspijn : 2
onregelmatigheid in stoelgang : 2
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 11
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 25
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 2
tandaandoening : 3
tandpijn : 4
tandverkleuring : 1
tandvlees verkleuring : 1
tintelingen mond : 6
tong droog : 1
tongaandoening : 2
tongblaren : 1
tongoedeem : 3
tongontsteking : 4
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 5
Trichoglossia : 1
verandering in de stoelgang : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 3
vetontlasting : 1
winderigheid : 45
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 88
aandoening urinelozing : 4
aandoening van de nier : 2
Acute kidney injury : 2
blaasklachten : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 3
cystitis niet-infectieus : 1
incontinentie : 1
myoglobine in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 14
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 6
nierpijn : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 7
urine-incontinentie : 5
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 2
urineretentie : 2
urinewegaandoening : 1
vaak plassen : 7
vaker urineren : 12
verkleuring van de urine : 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 4
Oog : 123
aandoening van het netvlies : 2
accomodatiestoornis ooglens : 2
Afwijking oogbeweging : 2
bijziendheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 4
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 6
gezichtsvelduitval : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 28
glasvochtloslating : 2
glasvochttroebelingen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 3
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 3
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 7
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 7
oogzwelling : 1
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
staar : 6
stoornis zien (fotopsie) : 2
subcapsulaire staar : 1
traanproductie verhoogd : 3
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 20
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 26
draaiduizeligheid : 6
ooraandoening : 1
oorsuizen : 17
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 3
Psychisch : 454
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 4
abnormale dromen : 20
achtervolgingswaan : 1
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 1
agressie : 6
angst : 19
angststoornis : 1
Apathisch : 5
bedplassen : 2
Breath holding spell : 1
depressie : 33
depressieve stemming : 45
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 7
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 16
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 36
onrust : 8
oppositioneel opstandig gedragsstoornis : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 4
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 9
slaap van slechte kwaliteit : 13
slaapstoornis : 30
slapeloosheid : 102
somnabulisme : 1
spanning : 4
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 5
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
terminale insomnia : 1
verminderd libido : 16
verminderde interesse : 1
vertraagd denken : 4
verwarde toestand : 14
voortijdige ejaculatie : 3
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 9
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1527
afname spiervolume (spieratrofie) : 5
afwijking bot (exostose) : 1
artrose : 6
botontwikkeling afwijkend : 1
botpijn : 5
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 54
gewrichtsaandoening : 8
gewrichtsonsteking door jicht : 2
Gewrichtsontsteking : 12
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 173
gewrichtsstijfheid : 8
gewrichtszwelling : 5
kaakklem : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 6
liespijn : 3
Myopathie : 26
Myopathie tgv hoge spiegels geneesmiddel : 1
myositis-like syndrome : 1
nekpijn : 5
pees pijn : 4
peesafwijking : 2
peesontsteking : 18
periartritis : 2
pijn in arm of been : 37
pijn in de zij : 5
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 8
Problemen ledemaat : 7
psoriasis arthropathica : 1
reumatoïde artritis : 3
rugpijn : 32
sclerodermie : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselaandoening : 2
skeletspierstelselpijn : 9
skeletspierstijfheid : 33
slijmbeursonsteking : 3
spier ongemak : 9
spieraandoening : 10
spiercontractuur : 1
spierhypertrofie : 1
spierontsteking : 2
Spierontsteking : 7
Spierpijn : 694
spierspasmen : 198
spierstijfheid : 4
spiertrekkingen : 2
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 100
versterf botweefsel : 1
vingermisvorming : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 150
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 8
bloeddruk verlaagd : 1
bloedtest abnormaal : 1
BSE verhoogd : 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 3
creatinefosfokinase verhoogd : 20
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 7
gewicht verhoogd : 33
gewicht verlaagd : 10
glucosespiegel bloed verhoogd : 7
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 3
INR verhoogd : 6
INR verlaagd : 2
internationale genormaliseerde ratio : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 9
leverfunctietests abnormaal : 7
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
ontstekingsmarker verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 2
sperma analyse abnormaal : 2
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 6
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 753
aangezichtspijn : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
calcinose : 1
dorst : 3
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 68
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel abnormaal : 11
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 3
gezichtszwelling : 7
griepachtige verschijnselen : 9
het heet hebben : 5
het koud hebben : 8
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 13
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 30
loopstoornis : 16
malaise : 66
oedeem : 10
oedeem slijmvlies : 1
onbeoordeelbaar voorval : 1
onbestendig gevoel borstkas : 18
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 154
perifeer oedeem : 31
perifere zwelling : 6
pijn : 17
pijn in de borstkas : 22
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 6
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 2
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 4
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 175
verslechtering van de aandoening : 4
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 4
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 5
zwelling : 4
zwelling aangezicht : 6
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 54
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
jicht : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
stofwisselingsstoornis : 2
toegenomen eetlust : 7
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 19
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 101
aandoening scrotum : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstaandoening : 3
borsthyperplasie : 1
borstvergroting : 4
genitale uitslag : 1
impotentie : 62
Intermenstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
penisaandoening : 2
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
tepelpijn : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale geur : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 10
vulvovaginale pruritus : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 663
aandachtstoornis : 29
aangezichtspijn : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
axonale neuropathie : 1
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 9
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 3
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 2
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
dementie : 2
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 97
duizeligheid bij inspanning : 2
een verlaagde spierspanning : 2
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 12
extrapiramidale aandoening : 1
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 9
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 40
geheugenverlies : 17
hoofdpijn : 137
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
leverencefalopathie : 1
migraine : 6
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 2
myasthenia gravis : 2
neurologisch symptoom : 1
neuromyopathie : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 19
Polyneuropathie : 10
presyncope : 4
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 9
slaperigheid : 23
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 12
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 4
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 68
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 18
verandering reukvermogen : 6
verhoogde spanning : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 15
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 25
Vestibular migraine : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwcompressie : 1
zenuwpijn : 10
zenuwpijn handen en voeten : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SIMVASTATINE

Aantal meldingen 72.697
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
36.088
(50%)
33.679
(46%)
2.930
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
460
(1%)
21.406
(29%)
16.967
(23%)
29.139
(40%)
4.725
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.902
Bloed- en lymfestelsel : 1.164
Bloedvaten : 1.880
Chirurgische en medische verrichtingen : 428
Congenitale en genetische afwijkingen : 151
Endocrien syteem : 179
Hart : 2.640
Huid- en onderhuid : 11.577
Immuunsysteem : 1.921
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.604
Intoxicaties en letsels : 2.815
Lever en galwegen : 3.490
Maag-darmstelsel : 11.716
Neoplasmata : 565
Nier en urinewegen : 3.470
Oog : 2.131
Oor en evenwichtsorgaan : 749
Product aanlegenheden : 1.004
Psychisch : 4.912
Sociale omstandigheden : 336
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26.676
Testuitslagen en onderzoeken : 9.751
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.173
Voeding en stofwisseling : 2.366
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.204
Zenuwstelsel : 12.253
Zwangerschap en perinatale periode : 91
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
2 C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet
3 C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
4 C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Tablet met gereguleerde afgifte
5 C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
6 C10AA05 ATORVASTATINE Tablet
7 C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet
8 C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen
9 C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Tablet
10 C10AA07 ROSUVASTATINE Tablet