Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ATORVASTATINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ATORVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
C10AA05 ATORVASTATINE Tablet
C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Ekhart C, de Jong L, Gross-Martirosyan L.D, van Hunsel F Muscle rupture associated with statin use British Journal of Clinical Pharmacology 2016 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Atorvastatine en rhabdomyolyse 2007
2 Statins and muscle rupture 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ATORVASTATINE

Aantal meldingen 1.804
Ernstig 213
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.018
(56%)
781
(43%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 140
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 17
Faryngeale zwelling : 1
farynx-erytheem : 1
geeuwen : 3
hik : 2
hoesten : 20
interstitiële longziekte : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 39
kortademigheid bij inspanning : 5
longfibrose : 3
longontsteking : 2
longvliesontsteking : 1
loopneus : 8
neusaandoening : 1
neusontsteking : 1
neusverstopping : 4
oedeem van het strottenhoofd : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
organiserende pneumonie : 2
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 6
productieve hoest : 4
slaap apneu syndroom : 1
snurken : 1
sputum toegenomen : 3
stemstoornis : 4
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 14
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
tekort rode bloedcellen (erythropenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 35
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 12
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 5
lage bloeddruk : 1
lymfoedeem : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
vaatvernauwing : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 63
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 2
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 40
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 4
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 348
abnormale verhoorning van de huid : 2
acne : 4
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 14
blaar : 7
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 4
constitutioneel eczeem : 1
dermatitis herpetiformis : 1
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 3
eczeem : 5
erythema multiforme : 3
galbulten : 16
haaraandoening : 2
haaruitval : 68
huidaandoening : 4
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 3
huidrimpeling : 1
huiduitslag : 38
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 3
huidverkleuring : 6
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 57
jeukende huiduitslag : 16
littekenpijn : 1
loslating van de opperhuid (epidermolyse) : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 1
nachtzweten : 3
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 17
overmatige afscheiding van talg : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 4
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 8
roodheid : 5
rosacea : 1
toename huidpigment : 3
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 8
xanthelasma : 1
zweer : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
faryngitis : 1
infectie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 5
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van haarzakjes : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
ooginfectie : 2
pustuleuze rash : 2
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 43
branderig gevoel slokdarm : 1
epicondylitis : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosis : 2
peesletsel : 1
recall fenomeen : 1
ruptuur pees : 16
spierletsel : 1
spierscheur : 14
val : 4
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 33
afwijkende leverfunctie : 12
galstenen : 1
galstuwing : 2
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 7
hepatitis cholestatisch : 5
hepatocellulair letsel : 2
leveraandoening : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 367
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 4
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 3
acute onsteking alvleesklier : 3
alvleesklierontsteking : 10
anale pruritus : 2
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 4
braakneiging : 1
braken : 8
branderige tong : 3
buikklachten : 15
buikpijn : 29
diarree : 37
droge mond : 16
dyschezie : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 8
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 2
groei van het tandvlees : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 4
lip droog : 1
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 10
misselijkheid : 63
obstipatie, verstopping : 33
oesofaguspijn : 1
ontkleurde ontlasting : 2
ontsteking mondholte : 4
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 6
oraal ongemak : 1
orale lichen planus : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 21
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
regurgitatie : 1
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 2
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees verkleuring : 1
tandvleeserytheem : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vermindering tandvlees : 1
winderigheid : 19
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 2
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 4
blaaskanker : 1
kanker van de endeldarm : 1
maagdarmstroma tumor : 1
maagkanker : 1
Nier en urinewegen : 47
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
cystitis niet-infectieus : 1
cystitisachtig symptoom : 1
nachtelijke urinelozing : 7
nierfalen : 4
nierontsteking : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 3
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 7
verkleuring van de urine : 9
Oog : 77
bijziendheid : 2
droog oog : 2
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 21
jeuk aan oog : 2
loslating van het netvlies : 1
ontsteking oogleden : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
papiloedeem oog : 1
pijn in het ooglid : 1
retina teleangiëctasie : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 4
verziendheid : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 20
zwelling van het hoornvlies van het oog : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 42
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 6
oorongemak : 2
oorsuizen : 29
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 7
abnormale smaak van product : 2
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 3
productcontaminatie : 1
Psychisch : 258
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 3
agorafobie : 1
agressie : 4
angst : 11
angststoornis : 1
Apathisch : 4
burn-out-syndroom : 1
depressie : 14
depressieve stemming : 28
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 2
flashback : 1
gestoord denken : 2
hallucinaties : 3
het uitblijven van een orgasme : 2
ijlen : 1
libidoverlies : 4
Lusteloos : 9
nachtmerrie : 16
onrust : 6
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 3
psychische stoornis : 2
rusteloosheid : 6
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 68
somnabulisme : 1
spanning : 2
Speech sound disorder : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 4
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 15
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 4
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 9
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 924
afname spiervolume (spieratrofie) : 7
botpijn : 1
degeneratie tussenwervelschijf : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 27
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 3
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 116
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 4
Immune-mediated myositis : 3
kaakklem : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 6
liespijn : 1
mobiliteit verminderd : 1
Myopathie : 14
nekpijn : 10
pees pijn : 2
peesafwijking : 1
peesontsteking : 7
pijn in arm of been : 31
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 2
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 3
rugpijn : 32
sclerodermie : 1
skeletspierstelselpijn : 7
skeletspierstijfheid : 20
slijmbeursonsteking : 2
spier ongemak : 3
spieraandoening : 6
spierbloeding : 1
spierontsteking : 2
Spierontsteking : 4
Spierpijn : 402
spierspasmen : 112
spierstijfheid : 2
spiertrekkingen : 1
spiervermoeidheid : 2
spierzwakte : 71
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 110
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
antiacetylcholinereceptor-antistof : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloedtest abnormaal : 1
BSE verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 14
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verhoogd : 29
gewicht verlaagd : 13
glucosespiegel bloed verhoogd : 11
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 2
lever ijzerconcentratie verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 5
leverfunctietests abnormaal : 7
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
serum ferritine verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 514
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 37
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 4
hernia : 2
het heet hebben : 3
het koud hebben : 4
honger : 3
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 13
koude rillingen : 13
lichaamszwakte : 15
loopstoornis : 11
malaise : 46
oedeem : 8
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 11
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 119
perifeer oedeem : 24
perifere zwelling : 3
pijn : 11
pijn in de borstkas : 25
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 6
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 2
verminderde activiteit : 2
vermoeidheid : 112
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 2
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 44
afkeer van voedsel : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 8
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
overgewicht : 1
Pseudohypoglycaemia : 1
stoornis ijzermetabolisme : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 10
vocht vasthouden : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 76
aandoening van vulva : 2
borstpijn : 1
borstvergroting : 4
genitale zwelling : 1
impotentie : 36
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
penisaandoening : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 18
ziekte van Peyronie : 4
Zenuwstelsel : 439
aandachtstoornis : 17
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
amyotrofe laterale sclerose (ALS) : 1
axonale neuropathie : 1
branderig gevoel : 6
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 3
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 57
duizeligheid bij inspanning : 1
dyskinesie : 1
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 6
flauwvallen : 8
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 23
geheugenverlies : 22
hoofdpijn : 95
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kokerzicht : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
multipele sclerose : 2
niet kunnen ruiken : 4
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 14
peroneale zenuwverlamming : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
Polyneuropathie : 9
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 5
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 59
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 5
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 19
verstoorde smaak : 19
voorbijgaande globale amnesie : 2
zenuwpijn : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 2
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ATORVASTATINE

Aantal meldingen 123.437
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
60.609
(49%)
52.923
(43%)
9.905
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
815
(1%)
63.321
(51%)
23.700
(19%)
32.030
(26%)
3.571
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.823
Bloed- en lymfestelsel : 1.827
Bloedvaten : 3.887
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.610
Congenitale en genetische afwijkingen : 215
Endocrien syteem : 422
Hart : 5.416
Huid- en onderhuid : 13.083
Immuunsysteem : 5.309
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.243
Intoxicaties en letsels : 5.895
Lever en galwegen : 8.546
Maag-darmstelsel : 17.080
Neoplasmata : 1.764
Nier en urinewegen : 4.374
Oog : 3.713
Oor en evenwichtsorgaan : 1.721
Product aanlegenheden : 1.773
Psychisch : 7.593
Sociale omstandigheden : 969
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 38.426
Testuitslagen en onderzoeken : 20.164
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25.485
Voeding en stofwisseling : 14.885
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.698
Zenuwstelsel : 19.426
Zwangerschap en perinatale periode : 163
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
2 C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet
3 C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
4 C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet
5 C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
6 C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Tablet met gereguleerde afgifte
7 C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen
8 C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Tablet
9 C10AA07 ROSUVASTATINE Tablet