Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ROSUVASTATINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROSUVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Tablet
C10AA07 ROSUVASTATINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of rosuvastatin reports 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ROSUVASTATINE

Aantal meldingen 1.210
Ernstig 112
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
628
(52%)
575
(48%)
7
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 77
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 4
bronchitis chronisch : 1
droge keel : 1
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 4
farynx-erytheem : 1
hoesten : 20
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 27
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
loopneus : 3
neusverstopping : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 26
aderaandoening handen en voeten : 1
aorta dissecans : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 4
fenomeen van Raynaud : 3
Koude vingertoppen en tenen : 9
lage bloeddruk : 3
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
schildklieraandoening : 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie : 1
Hart : 40
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hart ongemak : 1
hartkloppingen : 29
onregelmatige hartslag : 6
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 214
angio-oedeem : 9
blaar : 2
droge huid : 2
eczeem : 5
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
haaruitval : 27
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 4
huidirritatie : 1
huidkloven : 2
huidreactie : 3
huiduitslag : 19
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 7
Jeuk : 47
jeukende huiduitslag : 5
lichen sclerosus : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 3
nagelverkleuring : 1
Neuropathic pruritus : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 18
overmatige afscheiding van talg : 1
overmatige verhoorning van de huid : 2
papel : 1
psoriasis : 5
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 3
roodheid : 5
rosacea : 1
trichorrhexis : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 2
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
zweer : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische shock : 1
auto-immuunziekte : 1
overgevoeligheid : 3
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
huidinfectie : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
urosepsis : 1
Intoxicaties en letsels : 20
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en aandoening : 1
ruptuur pees : 4
Skin laceration : 1
spierletsel : 1
spierscheur : 13
Lever en galwegen : 15
afwijkende leverfunctie : 4
auto-immuunhepatitis : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 1
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 276
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 5
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 4
alvleesklierontsteking : 2
bloedbraken : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 17
buikpijn : 22
caries tanden : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 29
droge mond : 8
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
gezwollen tong : 5
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
landkaarttong : 1
lipzwelling : 3
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 3
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 12
maagontsteking : 1
misselijkheid : 42
obstipatie, verstopping : 25
oedeem mond : 1
ontkleurde ontlasting : 2
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 6
orale lichen planus : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 13
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
regurgitatie : 2
tandaandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verslapping maag (atonie) : 1
winderigheid : 16
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 41
aandoening urinelozing : 2
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 4
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 5
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
incontinentie : 2
myoglobine in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie : 3
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 3
Oog : 58
accomodatiestoornis ooglens : 2
Afwijking oogbeweging : 1
asthenopie : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 13
glasvochtloslating : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 3
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 1
ptosis van een ooglid : 2
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 10
Oor en evenwichtsorgaan : 14
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 10
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 208
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 7
agressie : 3
angst : 9
Apathisch : 2
depressie : 12
depressieve stemming : 30
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
libidoverlies : 4
Lusteloos : 5
nachtmerrie : 19
onrust : 8
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 3
psychische stoornis : 3
psychotische stoornis : 1
Rapid eye movement sleep behaviour disorder : 1
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 8
slaapstoornis : 12
slapeloosheid : 37
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 4
verminderd libido : 8
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 8
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 729
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
afwijking bot (exostose) : 1
artrose : 1
botpijn : 4
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 23
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 6
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 85
gewrichtsstijfheid : 5
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
liespijn : 1
Myopathie : 13
nekpijn : 5
pees pijn : 3
peesafwijking : 2
peesontsteking : 6
peesverkalking : 1
pijn in arm of been : 32
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 2
Problemen ledemaat : 7
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 13
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 6
skeletspierstijfheid : 30
slijmbeursonsteking : 2
spier ongemak : 6
spieraandoening : 3
spierbloeding : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 313
spierspasmen : 97
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 44
Testuitslagen en onderzoeken : 77
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
afwijkingen aan zaadcellen : 1
alanine-aminotransferase abnormaal : 1
bloed urine : 1
bloeddruk abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 4
creatinefosfokinase verhoogd : 10
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 5
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 2
schommeling in International Normalized Ratio : 2
totale cholesterol/HDL ratio verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vertraagde bloedstolling : 4
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 399
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
calcinose : 1
dorst : 1
fysieke conditie afname : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 24
gevoel abnormaal : 5
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 3
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 9
koude rillingen : 5
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 17
loopstoornis : 9
malaise : 32
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 108
perifeer oedeem : 14
perifere zwelling : 5
pijn : 13
pijn in de borstkas : 13
pijn op de injectieplaats : 5
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 2
vermoeidheid : 84
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 2
zich zenuwachtig voelen : 3
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 5
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 24
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
jicht : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
mineraalmetabolismestoornis : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
type 2 diabetes mellitus : 5
verminderde eetlust : 6
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 29
bekkenpijn : 1
borstvergroting : 1
genitaal erytheem : 1
genitale blaar : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 13
Intermenstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
penisaandoening : 2
pijn scrotum : 1
seksuele stoornis : 1
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 271
aandachtstoornis : 9
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
amyotrofe laterale sclerose (ALS) : 1
ataxie : 1
aura : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 53
Electric shock sensation : 1
evenwichtsstoornis : 8
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 18
geheugenverlies : 7
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 59
hypersomnie : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 5
Motorische disfunctie : 1
neuralgie van nervus glossopharyngeus : 1
onhandigheid : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 7
Periodic Limb Movement Disorder : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 3
polyneuropathie chronisch : 1
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 28
trilling/beving (tremor) : 4
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 8
verstoorde smaak : 4
voorbijgaande globale amnesie : 2
zenuwpijn : 3
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ROSUVASTATINE

Aantal meldingen 60.688
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
32.095
(53%)
25.614
(42%)
2.979
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
539
(1%)
37.148
(61%)
10.028
(17%)
11.928
(20%)
1.045
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.233
Bloed- en lymfestelsel : 722
Bloedvaten : 2.757
Chirurgische en medische verrichtingen : 883
Congenitale en genetische afwijkingen : 100
Endocrien syteem : 329
Hart : 4.140
Huid- en onderhuid : 6.345
Immuunsysteem : 1.563
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.530
Intoxicaties en letsels : 6.742
Lever en galwegen : 2.889
Maag-darmstelsel : 10.346
Neoplasmata : 1.115
Nier en urinewegen : 3.496
Oog : 2.012
Oor en evenwichtsorgaan : 816
Product aanlegenheden : 1.138
Psychisch : 4.425
Sociale omstandigheden : 609
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20.919
Testuitslagen en onderzoeken : 11.737
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.617
Voeding en stofwisseling : 3.423
Voortplantingsstelsel en borsten : 887
Zenuwstelsel : 10.808
Zwangerschap en perinatale periode : 44
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
2 C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet
3 C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
4 C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet
5 C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
6 C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Tablet met gereguleerde afgifte
7 C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
8 C10AA05 ATORVASTATINE Tablet
9 C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet, Tablet
10 C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen