Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

KETOCONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in KETOCONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D01AC08 KETOCONAZOL Creme, Shampoo
D01AC08 KETOZOLIN (KETOCONAZOL) Shampoo
D01AC08 NIZORAL (KETOCONAZOL) Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Puijenbroek E.P, Stricker B.H.Ch Acute levernecrose toegeschreven aan ketoconazol Geneesmiddelenbulletin 1996 30(12):147 Download publicatie

2 van Puijenbroek E.P, Metselaar H.J, Berghuis .PH.E, Zondervan P.E, Stricker B.H.Ch Acute levercelnecrose bij gebruik van ketoconazol tijdens de behandeling van onychomycose Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1998 142:2416-8 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


KETOCONAZOL

Aantal meldingen 187
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
75
(40%)
111
(59%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
bloedneus : 1
kortademigheid : 2
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 3
Bloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
Huid- en onderhuid : 190
acne : 3
allergische huidontsteking : 2
alopecia universalis : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 10
contact eczeem : 7
droge huid : 6
dunne huid : 1
eczeem : 3
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 5
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 33
huidaandoening : 3
huidgeur afwijkend : 2
huidirritatie : 6
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 3
nagelafwijking : 1
nagelbed stoornis : 1
overmatig haargroei : 2
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 2
pijn aan de huid : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 24
schilferende huiduitslag met pukkels : 1
strakke huid : 1
verandering haarkleur : 6
verandering haartextuur : 4
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
blaasontsteking : 1
erysipelas : 1
gordelroos : 1
infectie : 1
orale candida infectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
accidentele blootstelling aan product : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Product use issue : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 13
braken : 2
diarree : 3
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 1
oraal ongemak : 1
tong beslagen : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
Oog : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 4
angst : 1
depressie : 1
paniekaanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 1
Myopathie : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
INR verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 85
aangezichtspijn : 1
brandwond op toedieningsplaats : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 8
geneesmiddelinteractie : 18
het heet hebben : 1
hypertrofie van toedieningsplaats : 1
koorts : 2
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op de toedieningsplaats : 1
ontlediging op de toedieningsplaats : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 1
paresthesie van toedieningsplaats : 1
perifere zwelling : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 7
pruritus op toedieningsplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 4
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 4
zwelling : 6
zwelling aangezicht : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 1
penisaandoening : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 18
branderig gevoel : 5
duizeligheid : 3
epilepsie : 1
hoofdpijn : 4
overmatige gevoeligheid : 1
slaperigheid : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

KETOCONAZOL

Aantal meldingen 13.395
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.832
(51%)
5.444
(41%)
1.119
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
79
(1%)
6.918
(52%)
2.168
(16%)
3.857
(29%)
373
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 337
Bloed- en lymfestelsel : 258
Bloedvaten : 248
Chirurgische en medische verrichtingen : 25
Congenitale en genetische afwijkingen : 24
Endocrien syteem : 89
Hart : 225
Huid- en onderhuid : 5.852
Immuunsysteem : 342
Infecties en parasitaire aandoeningen : 396
Intoxicaties en letsels : 2.033
Lever en galwegen : 1.472
Maag-darmstelsel : 1.197
Neoplasmata : 104
Nier en urinewegen : 183
Oog : 359
Oor en evenwichtsorgaan : 92
Product aanlegenheden : 248
Psychisch : 364
Sociale omstandigheden : 23
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 346
Testuitslagen en onderzoeken : 882
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.139
Voeding en stofwisseling : 328
Voortplantingsstelsel en borsten : 225
Zenuwstelsel : 1.177
Zwangerschap en perinatale periode : 49
Vergelijkbare geneesmiddelen