Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

KETOCONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in KETOCONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D01AC08 KETOCONAZOL Creme, Shampoo
D01AC08 KETOZOLIN (KETOCONAZOL) Shampoo
D01AC08 NIZORAL (KETOCONAZOL) Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Puijenbroek E.P, Metselaar H.J, Berghuis .PH.E, Zondervan P.E, Stricker B.H.Ch Acute levercelnecrose bij gebruik van ketoconazol tijdens de behandeling van onychomycose Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1998 142:2416-8 Download publicatie

2 van Puijenbroek E.P, Stricker B.H.Ch Acute levernecrose toegeschreven aan ketoconazol Geneesmiddelenbulletin 1996 30(12):147 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Topical imidazole derivates and drug interactions 2009 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-11-2021.


KETOCONAZOL

Aantal meldingen 164
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
67
(41%)
96
(59%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
bloedneus : 1
kortademigheid : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 3
Bloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
Huid- en onderhuid : 165
acne : 3
allergische huidontsteking : 2
alopecia universalis : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 8
contact eczeem : 7
droge huid : 5
eczeem : 3
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 4
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 29
huidaandoening : 3
huidgeur afwijkend : 2
huidirritatie : 5
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 8
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 21
jeukende huiduitslag : 3
nagelafwijking : 1
nagelbed stoornis : 1
overmatig haargroei : 2
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 2
pijn aan de huid : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 20
strakke huid : 1
verandering haarkleur : 6
verandering haartextuur : 4
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
blaasontsteking : 1
erysipelas : 1
gordelroos : 1
infectie : 1
orale candida infectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 13
braken : 2
diarree : 3
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 1
oraal ongemak : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 2
Oog : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 1
Myopathie : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
INR verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 71
brandwond op toedieningsplaats : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 6
geneesmiddelinteractie : 15
het heet hebben : 1
hypertrofie van toedieningsplaats : 1
koorts : 2
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 1
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 1
paresthesie van toedieningsplaats : 1
perifere zwelling : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 6
pruritus op toedieningsplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 4
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 4
zwelling : 6
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 1
penisaandoening : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 14
branderig gevoel : 4
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 3
slaperigheid : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

KETOCONAZOL

Aantal meldingen 11.483
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.017
(52%)
4.658
(41%)
808
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
52
(0%)
5.818
(51%)
2.005
(17%)
3.243
(28%)
365
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 306
Bloed- en lymfestelsel : 253
Bloedvaten : 231
Chirurgische en medische verrichtingen : 16
Congenitale en genetische afwijkingen : 23
Endocrien syteem : 73
Hart : 210
Huid- en onderhuid : 4.779
Immuunsysteem : 283
Infecties en parasitaire aandoeningen : 333
Intoxicaties en letsels : 1.498
Lever en galwegen : 1.439
Maag-darmstelsel : 1.085
Neoplasmata : 72
Nier en urinewegen : 170
Oog : 313
Oor en evenwichtsorgaan : 86
Product aanlegenheden : 211
Psychisch : 299
Sociale omstandigheden : 21
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 271
Testuitslagen en onderzoeken : 806
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.363
Voeding en stofwisseling : 310
Voortplantingsstelsel en borsten : 195
Zenuwstelsel : 1.059
Zwangerschap en perinatale periode : 46
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D01AC01 CANESTEN FOOT (CLOTRIMAZOL) Creme
2 D01AC01 CANESTEN SKIN (CLOTRIMAZOL) Creme
3 D01AC01 CLOTRIMAZOL Creme, Zalf
4 D01AC02 ANTISCHIMMELCREME HTP (MICONAZOL) Creme
5 D01AC02 ANTISCHIMMELPOEDER HTP (MICONAZOL) Strooipoeder
6 D01AC02 BOOTS PHARMACEUTICALS (MICONAZOL) Creme, Strooipoeder
7 D01AC02 DAKTARIN (MICONAZOL) Creme, Oplossing, Strooipoeder
8 D01AC02 DERMACURE (MICONAZOL) Creme
9 D01AC02 LIVSANE (MICONAZOL) Creme
10 D01AC02 MICONAZOL Creme, Zalf
11 D01AC03 ECONAZOL Overige toedieningsvormen
12 D01AC09 MYK 1 (SULCONAZOL) Creme, Oplossing
13 D01AC10 MYCOSPOR () Creme
14 D01AC20 DAKTACORT (HYDROCORTISON/MICONAZOL) Creme, Zalf
15 D01AC20 HYDROCORTISON/MICONAZOL Creme
16 D01AC20 HYDROCORTISON/MICONAZOL/ZINKOXIDE Pasta
17 D01AC20 KETOCONAZOL/BETAMETHASON Creme
18 D01AC20 KETOCONAZOL/HYDROCORTISON Creme
19 D01AC20 KETOCONAZOL/HYDROCORTISON/ZINKOXIDE Creme
20 D01AC20 KETOCONAZOL/TRIAMCINOLONACETONIDE Creme
21 D01AC20 KETOCONAZOL/TRIAMCINOLONACETONIDE/ZINKOXIDE Creme
22 D01AC20 MICONAZOL/TRIAMCINOLONACETONIDE Creme
23 D01AC20 TRIAMCINOLONACETONIDE/FUSIDINEZUUR/KETOCONAZOL Creme
24 D01AC20 TRIAMCINOLONACETONIDE/FUSIDINEZUUR/MICONAZOL Creme
25 D01AC20 TRIAMCINOLONACETONIDE/KETOCONAZOL/CLINDAMYCINE Creme
26 D01AC52 MICONAZOL/UREUM Zalf
27 D01AC52 MICONAZOL/ZINKOXIDE Creme, Pasta, Zalf