Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TERBINAFINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TERBINAFINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D01BA02 TERBINAFINE Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 de Jong L.A.W, van Hunsel F.P.A.M Terbinafine oraal kan smaak en reuk verstoren Pharmaceutisch Weekblad 2015 150(25):10-11 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Terbinafine and anosmia 2013
2 Terbinafine and erectile dysfunction 2015
3 terbinafine and psychiatric disorders 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


TERBINAFINE

Aantal meldingen 1.661
Ernstig 111
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
595
(36%)
1.062
(64%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 46
astma : 4
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 5
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 3
kortademigheid : 14
kortademigheid bij inspanning : 1
kramp van de mond en slokdarm : 1
longembolie : 2
Nasal pruritus : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 5
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 20
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 20
angiopathie : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
slagaderwandontsteking (arteritis) : 1
trombose : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 42
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
kransslagaderaneurysma : 1
onregelmatige hartslag : 7
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 582
abnormale verhoorning van de huid : 1
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 2
alopecia diffusa : 2
angio-oedeem : 11
Autoimmune dermatitis : 1
blaar : 5
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 4
chronische cutane lupus erythematosus : 3
chronische gepigmenteerde purpura : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 5
eczeem : 9
ernstige huidaandoening (AGEP) : 4
erythema multiforme : 10
exfoliatieve dermatitis : 5
galbulten : 72
galbulten (urticaria vesiculosa) : 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaraandoening : 1
haaruitval : 51
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 6
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 5
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 2
huidkloven : 1
huidontsteking : 4
huidontsteking met blaarvorming : 5
huidreactie : 1
huiduitslag : 102
huiduitslag ( maculo-papulair) : 12
huiduitslag (rash papulair) : 8
huiduitslag (toxisch) : 9
huiduitslag met blaasjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 2
huidverharding : 1
huidverkleuring : 4
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 53
jeukende huiduitslag : 27
leukoplakie : 1
Meerdere blauwe plekken : 4
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 5
nagelgroei abnormaal : 2
nagelloslating : 1
nummulair eczeem : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 7
overmatige verhoorning van de huid : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
psoriasis : 11
reactie op zonlicht : 24
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 26
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 11
Stevens-Johnson-syndroom : 2
subacute cutane lupus erythematosus : 5
toename huidpigment : 2
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 18
vlekkerige huiduitslag : 3
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 16
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 9
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
serum ziekteachtige reactie : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
bronchitis : 1
gordelroos : 2
huidinfectie door schimmels : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
onychomycose : 1
ooginfectie : 1
pustuleuze rash : 4
schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 12
borstkasletsel : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
retinaal letsel : 1
ruptuur pees : 2
tandletsel : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 2
verbranding : 1
zonnebrand : 1
Lever en galwegen : 40
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 9
galstuwing : 1
geelzucht : 3
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 12
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 7
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 385
aandoening maag-darmstelsel : 5
abnormale ontlasting : 4
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 4
alvleesklierontsteking : 5
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 3
braakneiging : 1
braken : 16
branderige tong : 1
buikklachten : 10
buikpijn : 44
Defaecation disorder : 1
diarree : 49
droge mond : 12
dyschezie : 2
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 3
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 2
harde feces : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale dilatatie : 1
ischemische colitis : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lipzwelling : 3
maag-darm bloeding : 2
maagklachten : 16
misselijkheid : 80
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 10
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 19
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 11
pijn in de mond : 3
rectale afscheiding : 1
speekselklierpijn : 1
tandaandoening : 3
tandpijn : 1
tandverkleuring : 5
tandvlees bloeding : 3
tintelingen mond : 3
tong droog : 1
tongaandoening : 8
tongontsteking : 4
Tongue discomfort : 3
tongverkleuring : 4
verandering in het speeksel : 1
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 3
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 5
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 23
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie : 4
urineretentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 40
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 11
jeuk aan oog : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
loslating van het netvlies : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 2
oogzwelling : 2
ptosis van een ooglid : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 2
traanproductieaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 41
cerumen samengeperst : 1
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorongemak : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 24
slechthorendheid : 10
Psychisch : 137
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 3
angst : 17
Apathisch : 2
bedplassen : 1
bipolaire stoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 8
depressieve stemming : 22
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 2
hyposomnie : 1
initiële insomnia : 1
katatonie : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 4
manie : 1
nachtmerrie : 1
negatieve gedachten : 1
onrust : 5
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 5
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 4
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 12
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 2
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 137
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 5
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 50
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
liespijn : 1
lupusachtig syndroom : 1
mobiliteit verminderd : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 3
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 32
spierspasmen : 3
spierzwakte : 6
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 52
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
alanine-aminotransferase abnormaal : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 3
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 11
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
INR verlaagd : 3
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 223
Aangezicht ongemak : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
cyste : 1
dorst : 4
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 30
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 4
het koud hebben : 2
hoge koorts : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 22
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 6
malaise : 24
nodule : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 19
perifeer oedeem : 7
perifere zwelling : 7
pijn : 4
pijn in de borstkas : 7
reactie op de plaats van toediening : 1
vermoeidheid : 51
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 48
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 4
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 33
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 84
aandoening testikels : 1
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 3
borstverharding : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
gezwollen borst : 2
Heavy menstrual bleeding : 5
impotentie : 11
Intermenstrual bleeding : 26
melkafscheiding : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 3
onregelmatige menstruatie : 2
onvruchbaarheid mannelijk : 1
peniel erytheem : 1
premenstrueel syndroom : 1
tepelpijn : 1
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 3
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 3
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 9
Zenuwstelsel : 701
aandachtstoornis : 4
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 46
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 3
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 74
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
migraine : 6
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 13
niet kunnen ruiken : 17
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 30
smaakverlies : 328
Spraakstoornis (algemeen) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 15
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 7
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 103
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 5
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TERBINAFINE

Aantal meldingen 26.701
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.423
(50%)
11.599
(43%)
1.679
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
166
(1%)
7.269
(27%)
3.119
(12%)
14.774
(55%)
1.373
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 778
Bloed- en lymfestelsel : 773
Bloedvaten : 442
Chirurgische en medische verrichtingen : 105
Congenitale en genetische afwijkingen : 29
Endocrien syteem : 33
Hart : 499
Huid- en onderhuid : 9.521
Immuunsysteem : 520
Infecties en parasitaire aandoeningen : 972
Intoxicaties en letsels : 1.092
Lever en galwegen : 1.621
Maag-darmstelsel : 4.178
Neoplasmata : 119
Nier en urinewegen : 533
Oog : 664
Oor en evenwichtsorgaan : 327
Product aanlegenheden : 141
Psychisch : 1.025
Sociale omstandigheden : 56
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.827
Testuitslagen en onderzoeken : 2.221
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.858
Voeding en stofwisseling : 878
Voortplantingsstelsel en borsten : 483
Zenuwstelsel : 6.759
Zwangerschap en perinatale periode : 69
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D01BA01 GRISEOFULVINE Drank (suspensie), Tablet