Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FLUTICASON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUTICASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D07AC17 CORTIFIL (FLUTICASON) Creme
D07AC17 CUTIVATE (FLUTICASON) Creme, Zalf
D07AC17 FLUTICASON Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluticasone inhalation and behavioual changes in children 2007
2 Inhaled fluticason and haematoma 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


FLUTICASON

Aantal meldingen 43
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
7
(16%)
36
(84%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
astma : 1
bloedneus : 2
hoesten : 1
kortademigheid : 1
longaandoening : 1
neusverstopping : 1
Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 4
klachten na staken steroïden : 4
Hart : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 31
allergische huidontsteking : 1
brandend gevoel van de huid : 2
contact eczeem : 1
dikker worden van de huid : 1
dunne huid : 2
eczeem : 3
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidbloeding : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
periorale dermatitis : 1
reactie op zonlicht : 1
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Intoxicaties en letsels : 1
wond : 1
Maag-darmstelsel : 9
braken : 1
diarree : 1
frequente darmbewegingen : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
winderigheid : 1
Oog : 2
oogaandoening : 1
staar : 1
Psychisch : 9
afhankelijkheid : 1
bedplassen : 1
depressieve stemming : 3
emotionele labiliteit : 1
prikkelbaarheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
hematoom op aanbrengingsplaats : 1
hemorragie op de aanbrengingsplaats : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
vermoeidheid : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 7
hoofdpijn : 1
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
smaakverlies : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUTICASON

Aantal meldingen 37.073
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.199
(57%)
12.053
(33%)
3.821
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
114
(0%)
30.517
(82%)
1.558
(4%)
4.441
(12%)
443
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.771
Bloed- en lymfestelsel : 224
Bloedvaten : 713
Chirurgische en medische verrichtingen : 749
Congenitale en genetische afwijkingen : 62
Endocrien syteem : 746
Hart : 899
Huid- en onderhuid : 2.818
Immuunsysteem : 1.316
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.926
Intoxicaties en letsels : 9.363
Lever en galwegen : 65
Maag-darmstelsel : 3.436
Neoplasmata : 256
Nier en urinewegen : 262
Oog : 2.120
Oor en evenwichtsorgaan : 539
Product aanlegenheden : 4.025
Psychisch : 2.441
Sociale omstandigheden : 250
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.578
Testuitslagen en onderzoeken : 2.006
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.656
Voeding en stofwisseling : 562
Voortplantingsstelsel en borsten : 181
Zenuwstelsel : 6.217
Zwangerschap en perinatale periode : 86
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D07AC01 BETAMETHASON Creme, Oplossing, Zalf
2 D07AC01 BETNELAN (BETAMETHASON) Oplossing, Smeersel (emulsie), Zalf
3 D07AC01 DIPROLENE (BETAMETHASON) Zalf
4 D07AC01 DIPROSONE (BETAMETHASON) Creme, Oplossing, Zalf
5 D07AC03 DESOXIMETASON Creme, Smeersel (emulsie)
6 D07AC03 DESOXIMETASON BIPHARMA (DESOXIMETASON) Creme
7 D07AC03 IBARIL (DESOXIMETASON) Creme
8 D07AC03 TOPICORTE (DESOXIMETASON) Smeersel (emulsie)
9 D07AC06 NERISONA () Creme
10 D07AC08 FLUOCINONIDE Overige toedieningsvormen
11 D07AC13 ELOCON (MOMETASON) Oplossing, Zalf
12 D07AC13 MOMETASON Creme, Zalf