Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

METRONIDAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in METRONIDAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G01AF01 FLAGYL (METRONIDAZOL) Vaginale zetpil
G01AF01 METRONIDAZOL Vaginale zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Metronidazole and tongue discolouration 2012 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


METRONIDAZOL

Aantal meldingen 72
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
72
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
orofaryngeale pijn : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 15
acne : 1
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 3
pijn aan de huid : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
Candida-infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
kneuzing : 1
vulvovaginaal letsel : 1
Maag-darmstelsel : 43
afwezigheid van speeksel : 1
anale pruritus : 1
braken : 2
branderige tong : 2
buikpijn : 4
diarree : 5
droge mond : 2
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
slikken pijnlijk : 1
tintelingen mond : 2
tong beslagen : 1
tongblaren : 1
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 3
Nier en urinewegen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 7
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
metamorfopsie : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 15
achtervolgingswaan : 1
agressie : 1
depressieve stemming : 2
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 1
paniekaanval : 1
slapeloosheid : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
spierzwakte : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
koorts : 4
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
ongemak op de toedieningsplaats : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
rash op de toedieningsplaats : 1
vermoeidheid : 6
vesikels op de toedieningsplaats : 1
wisselwerking met alcohol : 2
Voeding en stofwisseling : 3
alcoholintolerantie : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
aandoening van vulva : 4
Lactation insufficiency : 1
vaginale afscheiding : 3
vaginale bloeding : 4
vulvovaginaal branderig gevoel : 5
vulvovaginale pijn : 5
vulvovaginale pruritus : 5
Zenuwstelsel : 47
aandachtstoornis : 1
aura : 1
bewegingsstoornis : 1
duizeligheid : 14
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 15
slaperigheid : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METRONIDAZOL

Aantal meldingen 82.323
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
53.035
(64%)
26.507
(32%)
2.781
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.617
(3%)
17.069
(21%)
43.947
(53%)
16.529
(20%)
2.161
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.773
Bloed- en lymfestelsel : 2.176
Bloedvaten : 2.188
Chirurgische en medische verrichtingen : 157
Congenitale en genetische afwijkingen : 149
Endocrien syteem : 52
Hart : 2.375
Huid- en onderhuid : 25.394
Immuunsysteem : 4.676
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.401
Intoxicaties en letsels : 2.573
Lever en galwegen : 1.163
Maag-darmstelsel : 27.818
Neoplasmata : 123
Nier en urinewegen : 1.715
Oog : 2.141
Oor en evenwichtsorgaan : 1.103
Product aanlegenheden : 392
Psychisch : 3.232
Sociale omstandigheden : 119
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.307
Testuitslagen en onderzoeken : 2.739
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.732
Voeding en stofwisseling : 1.846
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.289
Zenuwstelsel : 15.824
Zwangerschap en perinatale periode : 359
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G01AF02 CANESTEN GYNO (CLOTRIMAZOL) Capsule voor vaginaal gebruik, Creme voor vaginaal gebruik, Tablet voor vaginaal gebruik
2 G01AF04 GYNO-DAKTARIN (MICONAZOL) Capsule voor vaginaal gebruik
3 G01AF04 MICONAZOL Creme voor vaginaal gebruik
4 G01AF15 GYNOMYK (BUTOCONAZOL) Creme voor vaginaal gebruik