Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03AB03 ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL Overige toedieningsvormen
G03AB03 TRIGYNON (ETHINYLESTRADIOL/LEVONORGESTREL) Tablet
G03AB03 TRINORDIOL (ETHINYLESTRADIOL/LEVONORGESTREL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Klooster van der J.M., Schelfhout L.J.D.M., Zweers P.G.M.A. Recidiverende aanvallen van angio-oedeem toegeschreven aan het gebruik van oestrogeen preparaten en aan zwangerschap (hereditair angio-oedeem type 3) NTVG 2002 146(34):1599-1602
2 Heeringa M., Meyboom R.H.B. Verhoging lichaamstemperatuur bij orale anticonceptiva GeBu 1998 32(7):85-6
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of reported adverse drug reactions in association with drug- substitution between oral contraceptive pills 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL

Aantal meldingen 111
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
111
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
afwijkende ademhaling : 1
longembolie : 7
Bloedvaten : 8
trombose : 8
Hart : 4
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 19
acne : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 2
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 1
nachtzweten : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
vermindering huidpigment : 1
zwangerschapsmasker : 6
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 18
braken : 1
buikpijn : 4
diarree : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 9
opgezette buik : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Neoplasmata : 3
goedaardig gezwel van de borst : 1
goedaardig klierweefselgezwel van de lever (leveradenoom) : 1
invasief ductaal mammacarcinoom : 1
Oog : 3
afsluiting netvliesader : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
Psychisch : 15
agressie : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
slapeloosheid : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
geneesmiddelinteractie : 1
huilen : 1
malaise : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 4
zich zenuwachtig voelen : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
melkafscheiding : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 11
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke borst : 1
vaginale droogheid : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 13
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 3
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 6
migraine : 1
trilling/beving (tremor) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 20
zwangerschap : 2
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 18
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AB02 ETHINYLESTRADIOL MET LYNESTRENOL Overige toedieningsvormen
2 G03AB04 TRINOVUM (ETHINYLESTRADIOL/NORETHISTERON) Tablet
3 G03AB05 ETHINYLESTRADIOL MET DESOGESTREL Overige toedieningsvormen
4 G03AB06 ETHINYLESTRADIOL MET GESTODEEN Overige toedieningsvormen
5 G03AB08 QLAIRA (ESTRADIOL/DIENOGEST) Tablet