Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DESOGESTREL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DESOGESTREL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03AC09 CERAZETTE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
G03AC09 DELAMONIE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
G03AC09 DESOGESTREL Omhulde tablet
G03AC09 SOLGEST (DESOGESTREL) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Watson, S., Härmark, L. Desogestrel and panic attacks - a new suspected adverse drug reaction reported by patients and health care professionals on spontaneous reports BJCP 2018 84(8):1858-1859
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


DESOGESTREL

Aantal meldingen 131
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
0
(0%)
130
(99%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
kortademigheid : 1
longembolie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedstollingsstoornis : 1
Bloedvaten : 2
overmatig blozen : 1
veneuze trombose : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 29
acne : 5
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 10
huidontsteking : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
reactie op zonlicht : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
koortsuitslag : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding : 3
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 18
braken : 2
buikpijn : 3
Defaecation disorder : 1
diarree : 3
droge mond : 3
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
Nier en urinewegen : 1
stress-urine-incontinentie : 1
Oog : 1
oogzwelling : 1
Psychisch : 47
abnormaal orgasme : 1
achtervolgingswaan : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 13
emotionele labiliteit : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 1
negatieve gedachten : 2
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 5
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 7
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 1
vrees : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtspijn : 3
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 10
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22
energie verhoogd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 2
het heet hebben : 1
malaise : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 5
perifere zwelling : 1
vermoeidheid : 6
zich zenuwachtig voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 64
aandoening van vulva : 1
borstontsteking : 1
borstpijn : 6
borstverharding : 1
borstvoeding verminderd : 16
gevoelige borsten : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 4
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 9
pijnlijke borst : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polymenorroe : 1
premenstrueel syndroom : 1
stoornis borstvoeding : 1
tepelvloed : 1
vaginale bloeding : 6
vaginale droogheid : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 21
carpaal tunnel syndroom : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
duizeligheid : 2
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 8
migraine : 5
migraine met voortekenen (aura) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 5
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DESOGESTREL

Aantal meldingen 4.993
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.887
(98%)
30
(1%)
76
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
9
(0%)
92
(2%)
24
(0%)
4.868
(97%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 216
Bloed- en lymfestelsel : 44
Bloedvaten : 348
Chirurgische en medische verrichtingen : 72
Congenitale en genetische afwijkingen : 18
Endocrien syteem : 18
Hart : 108
Huid- en onderhuid : 948
Immuunsysteem : 48
Infecties en parasitaire aandoeningen : 153
Intoxicaties en letsels : 421
Lever en galwegen : 57
Maag-darmstelsel : 709
Neoplasmata : 71
Nier en urinewegen : 28
Oog : 117
Oor en evenwichtsorgaan : 43
Product aanlegenheden : 237
Psychisch : 868
Sociale omstandigheden : 25
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 195
Testuitslagen en onderzoeken : 315
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 793
Voeding en stofwisseling : 145
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.633
Zenuwstelsel : 781
Zwangerschap en perinatale periode : 460
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AC02 EXLUTON () Tablet
2 G03AC03 LEVONORGESTREL Overige toedieningsvormen
3 G03AC06 DEPO-PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
4 G03AC06 MEGESTRON (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
5 G03AC06 SAYANA (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
6 G03AC06 SAYANA PRESS (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
7 G03AC08 IMPLANON (ETONOGESTREL) Implantaat
8 G03AC08 IMPLANON NXT (ETONOGESTREL) Implantaat