Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MEDROXYPROGESTERON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MEDROXYPROGESTERON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03DA02 MEDROXYPROGESTERON Tablet
G03DA02 PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-8-2020.


MEDROXYPROGESTERON

Aantal meldingen 56
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
0
(0%)
55
(98%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
luchtwegaandoening : 1
Bloedvaten : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
trombose : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 14
acne : 1
galbulten : 1
haaruitval : 3
huidstriae : 1
huiduitslag : 4
Jeuk : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Maag-darmstelsel : 21
aandoening maag-darmstelsel : 1
boeren : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 3
diarree : 1
droge mond : 1
misselijkheid : 8
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
Nier en urinewegen : 2
stress-urine-incontinentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Psychisch : 12
agressie : 1
angst : 1
depressie : 2
depressie suicidaal : 1
depressieve stemming : 1
emotionele stoornis : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 3
stemmingswisselingen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
Gewrichtsontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 1
skeletspierstijfheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
anticonvulsivumspiegel verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
geneesmiddelinteractie : 1
het koud hebben : 1
kater : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 3
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
melkafscheiding : 1
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 14
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 2
hoofdpijn : 6
Smaakstoornis : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MEDROXYPROGESTERON

Aantal meldingen 42.869
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.519
(97%)
399
(1%)
951
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
624
(1%)
35.842
(84%)
1.179
(3%)
4.338
(10%)
886
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.389
Bloed- en lymfestelsel : 320
Bloedvaten : 1.932
Chirurgische en medische verrichtingen : 384
Congenitale en genetische afwijkingen : 290
Endocrien syteem : 237
Hart : 761
Huid- en onderhuid : 3.685
Immuunsysteem : 864
Infecties en parasitaire aandoeningen : 961
Intoxicaties en letsels : 1.773
Lever en galwegen : 317
Maag-darmstelsel : 2.369
Neoplasmata : 20.998
Nier en urinewegen : 268
Oog : 643
Oor en evenwichtsorgaan : 166
Product aanlegenheden : 221
Psychisch : 2.612
Sociale omstandigheden : 156
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.098
Testuitslagen en onderzoeken : 2.864
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.040
Voeding en stofwisseling : 562
Voortplantingsstelsel en borsten : 5.977
Zenuwstelsel : 4.485
Zwangerschap en perinatale periode : 2.142
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03DA03 HYDROXYPROGESTERON Injectie
2 G03DA03 LENTOGEST (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof
3 G03DA03 PROLUTON DEPOT (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof
4 G03DA04 CRINONE (PROGESTERON) Gel voor vaginaal gebruik
5 G03DA04 CYCLOGEST (PROGESTERON) Vaginale zetpil
6 G03DA04 LUTINUS (PROGESTERON) Tablet voor vaginaal gebruik
7 G03DA04 PROGESTERON Creme
8 G03DA04 UTROGESTAN (PROGESTERON) Capsule, Capsule voor vaginaal gebruik