Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PROGESTERON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROGESTERON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03DA04 CRINONE (PROGESTERON) Gel voor vaginaal gebruik
G03DA04 CYCLOGEST (PROGESTERON) Vaginale zetpil
G03DA04 LUTINUS (PROGESTERON) Tablet voor vaginaal gebruik
G03DA04 PROGESTERON Creme
G03DA04 PROLUTEX (PROGESTERON) Injectievloeistof
G03DA04 UTROGESTAN (PROGESTERON) Capsule voor vaginaal gebruik

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


PROGESTERON

Aantal meldingen 130
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
3
(2%)
127
(98%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
astma : 1
bloedneus : 1
kortademigheid : 4
Bloed- en lymfestelsel : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 5
arteriële aandoening : 1
Bloeduitstorting : 1
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 8
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 24
acne : 2
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 4
haaruitval : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 4
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 2
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 1
zweet verkleurd : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
schimmelinfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
Product use in unapproved indication : 1
Producttoedieningsfout : 1
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 56
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 4
diarree : 4
droge mond : 2
harde feces : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 5
opgezette buik : 8
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
borstkanker vrouw : 1
Nier en urinewegen : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 4
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ongemak in het oog : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 23
abnormale dromen : 4
autismespectrumstoornis : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 6
emotionele labiliteit : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
slapeloosheid : 2
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 2
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
artrose : 1
fibromyalgie : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
mobiliteit verminderd : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 3
schommeling in International Normalized Ratio : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 48
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 1
hyperesthesie op injectieplaats : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 1
koude rillingen : 2
malaise : 3
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 24
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 63
aandoening van vulva : 3
bekkenpijn : 2
borstaandoening : 1
borstpijn : 6
borstvergroting : 1
genitale uitslag : 1
gevoelige borsten : 4
Heavy menstrual bleeding : 2
Intermenstrual bleeding : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 2
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke borst : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polymenorroe : 1
samentrekking van de baarmoeder : 1
tepelpijn : 4
vaginale afscheiding : 7
vaginale bloeding : 2
vaginale droogheid : 3
verlate menstruatie : 2
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
vulvovaginale pijn : 3
vulvovaginale pruritus : 7
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 2
vulvovaginale zwelling : 1
Zenuwstelsel : 49
aandachtstoornis : 5
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 17
hoofdpijn : 13
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 2
niet kunnen ruiken : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
trage response op stimuli : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale dood : 2
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROGESTERON

Aantal meldingen 9.654
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.124
(95%)
222
(2%)
308
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
64
(1%)
4.610
(48%)
2.039
(21%)
2.890
(30%)
51
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 398
Bloed- en lymfestelsel : 62
Bloedvaten : 474
Chirurgische en medische verrichtingen : 101
Congenitale en genetische afwijkingen : 169
Endocrien syteem : 32
Hart : 262
Huid- en onderhuid : 1.604
Immuunsysteem : 236
Infecties en parasitaire aandoeningen : 349
Intoxicaties en letsels : 1.171
Lever en galwegen : 124
Maag-darmstelsel : 1.276
Neoplasmata : 950
Nier en urinewegen : 92
Oog : 262
Oor en evenwichtsorgaan : 174
Product aanlegenheden : 220
Psychisch : 765
Sociale omstandigheden : 37
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 406
Testuitslagen en onderzoeken : 531
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.763
Voeding en stofwisseling : 133
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.850
Zenuwstelsel : 1.750
Zwangerschap en perinatale periode : 707
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03DA02 MEDROXYPROGESTERON Tablet
2 G03DA02 PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Tablet
3 G03DA03 HYDROXYPROGESTERON Injectie
4 G03DA03 LENTOGEST (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof
5 G03DA03 PROLUTON DEPOT (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof