Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CYPROTERON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CYPROTERON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03HA01 ANDROCUR (CYPROTERON) Tablet
G03HA01 CYPROTERON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cyproterone acetate and osteoporosis 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


CYPROTERON

Aantal meldingen 73
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
38
(52%)
35
(48%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 1
bloedneus : 1
droge keel : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 3
Bloedvaten : 6
trombose : 4
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 4
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
hartaandoening : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 6
haaruitval : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
onychoclasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rosacea : 1
talgklieroveractiviteit : 1
Intoxicaties en letsels : 1
val : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geelzucht toxisch : 1
pijnlijke lever : 1
Maag-darmstelsel : 13
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 4
intra-abdominale bloeding : 1
lipoedeem : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 1
pijn in de onderbuik : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 4
meningioom : 3
non-Hodgkin-lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 3
nachtelijke urinelozing : 1
vaker urineren : 2
Oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogbloeding : 1
ooglidzwelling : 1
Psychisch : 12
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
depressie : 2
emotionele stoornis : 1
onrust : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
Spierpijn : 3
spierzwakte : 2
versnelde groei : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 5
wisselwerking met alcohol : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
Heavy menstrual bleeding : 1
menstruatiestoornis : 1
tepelvloed : 1
uteruspoliep : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 14
beroerte (CVA) : 1
cerebraal hematoom : 1
duizeligheid : 3
flauwvallen : 2
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 3
migraine : 1
slaperigheid : 1
tintelingen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CYPROTERON

Aantal meldingen 3.247
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.660
(51%)
1.541
(47%)
46
(1%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
13
(0%)
107
(3%)
63
(2%)
2.820
(87%)
244
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 325
Bloed- en lymfestelsel : 74
Bloedvaten : 253
Chirurgische en medische verrichtingen : 15
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 30
Hart : 72
Huid- en onderhuid : 294
Immuunsysteem : 12
Infecties en parasitaire aandoeningen : 62
Intoxicaties en letsels : 204
Lever en galwegen : 472
Maag-darmstelsel : 234
Neoplasmata : 1.060
Nier en urinewegen : 79
Oog : 193
Oor en evenwichtsorgaan : 63
Product aanlegenheden : 5
Psychisch : 283
Sociale omstandigheden : 17
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 196
Testuitslagen en onderzoeken : 243
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 458
Voeding en stofwisseling : 96
Voortplantingsstelsel en borsten : 192
Zenuwstelsel : 545
Zwangerschap en perinatale periode : 10
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.