Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CYPROTERON MET OESTROGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CYPROTERON MET OESTROGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03HB01 CYPROTERON/ETHINYLESTRADIOL Omhulde tablet
G03HB01 DIANE-35 (CYPROTERON/ETHINYLESTRADIOL) Omhulde tablet
G03HB01 MINERVA (CYPROTERON/ETHINYLESTRADIOL) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Kant A., van Puijenbroek E.P., van Hunsel F. Reflections after the Diane affair Journal of Thrombosis and Haemostasis 2014 12 DOI
2 van Hunsel F, van Puijenbroek EP, Kant A Spontaneous Reports of Thromboembolic Events Associated with Cyproterone/ Ethinylestradiol after media attention Pharmacoepidemiology & Drug Safety 2014 23 DOI
3 van Hunsel F, Kant A, van Puijenbroek E.P Trombose en embolie bij gebruik van Diane-35, analyse van meldingen bij Lareb Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2014 158(0):A6651 Download publicatie

4 van Hunsel F, van Puijenbroek E.P Analysis of spontaneous reports of thromboembolic adverse drug reactions associated with cyproterone/ethinylestradiol received by the Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb Drug Safety 2013 2013;36(9):817 Download publicatie

5 van Puijenbroek E.P, Verduijn M, Kurver M, Kant A Leren van Diane-35 Medisch Contact 2013 (43):2202-2204 Download publicatie

6 van der Klooster J.M, Schelfhout L.J.D.M, Grootendorst A.F, Zweers P.G.M.A Recidiverende aanvallen van angio-oedeem toegeschreven aan het gebruik van oestrogeen preparaten en aan zwangerschap (hereditair andgio-oedeem type 3) Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2002 146(34):1599-1602 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of reports of thromboembolic adverse drug reactions associated with cyproterone/ethinylestradiol 2013 Signals document
2 Overview of the reports of thromboembolism associated with cyproterone/ethinylestradiol 2013 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 5-7-2022.


CYPROTERON MET OESTROGEEN

Aantal meldingen 830
Ernstig 499
Geslacht
Man
Vrouw
1
(0%)
829
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 242
bloedneus : 1
geeuwen : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 10
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longembolie : 217
longinfarct : 6
longvliesontsteking : 3
Bloed- en lymfestelsel : 8
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
antifosfolipidensyndroom : 1
Bloedarmoede : 1
bloedstollingsstoornis : 2
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 250
aderontsteking : 2
aderontsteking (tromboflebitis) : 3
angiopathie : 1
bekkenvene trombose : 7
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
embolie : 4
infarcering : 1
lymfoedeem : 1
opvlieger : 1
posttrombotisch syndroom : 2
Spataderen : 1
trombose : 168
trombose ader : 45
veneuze trombose : 2
verhoogde bloeddruk : 6
vorming van bloedprop in ledemaat : 4
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
harttransplantaat : 1
Endocrien syteem : 5
endocriene stoornis : 1
schildklieraandoening : 1
syndroom van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 30
atriumtachycardie : 1
hartaandoening : 1
harthypertrofie : 1
hartinfarct : 6
hartkloppingen : 9
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 5
kransslagadertrombose : 1
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 116
acne : 19
angio-oedeem : 1
bolvormige acne : 1
cyste van de huid : 1
droge huid : 3
eczeem : 1
galbulten : 2
haaraandoening : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 32
huidhypopigmentatie : 2
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huidstriae : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 12
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
overmatige afscheiding van talg : 2
pigmentatieaandoening : 2
pijn aan de huid : 1
toename huidpigment : 3
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 1
zwangerschapsmasker : 8
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
acne met pustels : 2
blaasontsteking : 2
faryngitis : 1
longontsteking : 2
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
productetiket verwarring : 1
Lever en galwegen : 9
Budd-Chiari-syndroom : 2
galstenen : 2
geelzucht (hepatocellulair) : 1
hepatische purpura : 1
leveraandoening : 1
leverbloeding : 1
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 70
aambeien : 2
aften : 2
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 9
buikklachten : 3
buikpijn : 10
caries tanden : 1
diarree : 6
droge mond : 2
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
gezwel in de buik : 1
ingewandeninfarct : 1
ingewandenischemie : 1
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 2
tandaandoening : 2
tandvlees bloeding : 1
winderigheid : 3
Neoplasmata : 19
benigne leverneoplasma : 3
borstkanker : 4
borstkanker vrouw : 2
focale nodulaire hyperplasie : 1
gezwel : 1
goedaardig klierweefselgezwel van de lever (leveradenoom) : 4
goedaardig spiergezwel van de baarmoeder ( leiomyoom) : 1
invasief ductaal mammacarcinoom : 1
levergezwel : 1
prolactineproducerende hypofysetumor : 1
Nier en urinewegen : 1
aandoening urinelozing : 1
Oog : 22
afsluiting netvliesader : 1
afsluiting van de netvliesslagader : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 2
Psychisch : 63
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
agressie : 1
angst : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 15
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
Genito-pelvic pain/penetration disorder : 1
libidoverlies : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 9
stress : 1
symptoom van depressie : 1
tic : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 9
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 37
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 3
nekpijn : 2
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 12
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 4
Spierpijn : 5
spierspasmen : 5
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 26
bloeddruk verhoogd : 1
bloedviscositeit verhoogd : 1
fibrine D dimeer verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 17
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verhoogd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 137
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 10
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 65
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 11
vermoeidheid : 20
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 12
gebrek aan vitamine-B12 : 3
gebrek aan vitaminen : 2
gewichtsverlies gering : 1
hyperhomocysteïnemie : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 77
bekkenpijn : 1
bloeding in de baarmoeder : 1
borstfibrose : 1
borsthyperplasie : 2
borstpijn : 8
borstvergroting : 6
cyste eierstok : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 6
infertiliteit : 1
Intermenstrual bleeding : 27
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 1
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke borst : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 2
polycysteuze eierstokken : 2
vaginale afscheiding : 3
vaginale bloeding : 4
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 198
aandachtstoornis : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
arteria carotis trombose : 1
arteria cerebri embolie : 1
beroerte (CVA) : 14
bewustzijnsverlies : 2
Cerebral venous sinus thrombosis : 8
cerebrale ischemie : 1
cerebrale trombose : 7
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 16
dwarslaesie : 1
epilepsie : 3
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hersenbloeding : 7
herseninfarct : 25
hoofdpijn : 39
infarct in kleine hersenen : 1
ischemisch cerebraal infarct : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 10
migraine : 26
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
multipele sclerose recidief : 1
Ophthalmic migraine : 1
paraparese : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
trombose van arteria basilaris : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 14
onbedoelde zwangerschap : 3
spontane miskraam : 5
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 6
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CYPROTERON MET OESTROGEEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.