Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

VARDENAFIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VARDENAFIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04BE09 LEVITRA (VARDENAFIL) Filmomhulde tablet
G04BE09 VARDENAFIL Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Phosphodiesterase 5 inhibitors and pulmonary embolism 2009
2 Phosphodiesterase 5 inhibitors and pulmonary embolism 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 14-7-2020.


VARDENAFIL

Aantal meldingen 12
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
12
(100%)
0
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
longembolie : 2
Bloedvaten : 2
overmatig blozen : 2
Hart : 2
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 2
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochtbloeding : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 6
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 2
hoofdpijn : 2
slaperigheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VARDENAFIL

Aantal meldingen 6.343
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
66
(1%)
6.111
(96%)
166
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
9
(0%)
5.581
(88%)
173
(3%)
544
(9%)
36
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 445
Bloed- en lymfestelsel : 13
Bloedvaten : 531
Chirurgische en medische verrichtingen : 96
Congenitale en genetische afwijkingen : 12
Endocrien syteem : 5
Hart : 208
Huid- en onderhuid : 227
Immuunsysteem : 30
Infecties en parasitaire aandoeningen : 67
Intoxicaties en letsels : 274
Lever en galwegen : 10
Maag-darmstelsel : 505
Neoplasmata : 49
Nier en urinewegen : 79
Oog : 509
Oor en evenwichtsorgaan : 140
Product aanlegenheden : 89
Psychisch : 239
Sociale omstandigheden : 30
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 184
Testuitslagen en onderzoeken : 306
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.287
Voeding en stofwisseling : 34
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.975
Zenuwstelsel : 1.229
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04BE01 MUSE (ALPROSTADIL) Stift
2 G04BE01 VITAROS (ALPROSTADIL) Creme
3 G04BE03 BALCOGA (SILDENAFIL) Tablet
4 G04BE03 GRANPIDAM (SILDENAFIL) Tablet
5 G04BE03 MYSILDECARD (SILDENAFIL) Tablet
6 G04BE03 REVATIO (SILDENAFIL) Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet
7 G04BE03 SILDENAFIL Drank, Drank (suspensie), Tablet
8 G04BE03 VIAGRA (SILDENAFIL) Tablet
9 G04BE04 YOHIMBINE Overige toedieningsvormen
10 G04BE08 ADCIRCA (TADALAFIL) Filmomhulde tablet
11 G04BE08 CIALIS (TADALAFIL) Filmomhulde tablet
12 G04BE08 TADALAFIL Filmomhulde tablet
13 G04BE08 TALMANCO (TADALAFIL) Filmomhulde tablet
14 G04BE10 SPEDRA (AVANAFIL) Tablet
15 G04BE30 ANDROSKAT (PAPAVERINE/FENTOLAMINE) Injectievloeistof
16 G04BE30 PAPAVERINE/FENTOLAMINE Injectie
17 G04BE52 PAPAVERINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen