Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TAMSULOSINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TAMSULOSINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04CA02 OMNIC (TAMSULOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte
G04CA02 TAMSULOSINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Langen-Wouterse de J.J. Selectieve a1-blokkers en het 'Intraoperative Floppy Iris Syndrome' (IFIS) GeBu 2006 40(9):105-106
2 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
3 Lijnen R.L., Graaf de L. Systemic contact dermatitis from tamsulosin Contact Dermatitis 2003 49(1):50-51
4 Borgsteede S., Bruggeman, Puijenbroek van E.P. Tamsulosin and hyperglycemia in patients with diabetes Neth. Jour. Med. 2010 68(3):141-143
5 Rolfes L. Tamsulosine en depressieve klachten GeBu 2012 46(7):82
6 Schuur, J. Tamsulosine en droge mond GeBu 2013 47(8): 94
7 Bladel van L., Ekhart C. Tamsulosine en gezichtsstoornissen GeBu 2012 46(11):131-1332
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Alpha-1 blocking agents and liver disorders 2009
2 Tamsulosin and dry mouth 2013
3 Tamsulosin and depressive reactions 2011
4 Tamsulosin and epistaxis 2009
5 Tamsulosin and erectile dysfunction 2013
6 Tamsulosin and hyperglycemia in patients with type 2 diabetes 2009
7 Tamsulosin and urinary incontinence 2014
8 Tamsulosin and visual disturbances 2011
9 Tamsulosin antagonists and anginal complaints 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


TAMSULOSINE

Aantal meldingen 838
Ernstig 88
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
819
(98%)
18
(2%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 112
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 19
droge keel : 4
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 5
interstitiële longziekte : 10
irritatie keel : 3
kortademigheid : 25
kortademigheid bij inspanning : 5
longontsteking : 1
loopneus : 9
neusklachten : 1
neusobstructie : 1
neusverstopping : 17
niezen : 2
snurken : 1
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedingsneiging : 1
Immune trombocytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 39
aorta dissecans : 1
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 16
lage bloeddruk bij opstaan : 16
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 61
aanvalsgewijze snel hartritme : 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 7
hartfalen : 2
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 25
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 5
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
onregelmatige hartslag : 10
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 4
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 115
angio-oedeem : 7
blaar : 1
droge huid : 2
eczeem : 3
galbulten : 5
haaruitval : 5
huidaandoening : 2
huidgeur afwijkend : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 20
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 24
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 10
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 2
rosacea : 1
vermindering huidpigment : 3
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 9
overgevoeligheid : 9
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16
blaasontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 12
ontsteking tandvlees : 1
Intoxicaties en letsels : 3
ribfractuur : 1
val : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 145
aambeien : 2
abnormale ontlasting : 4
anussfincteratonie : 1
braken : 7
buikklachten : 4
buikpijn : 7
Defaecation disorder : 1
diarree : 10
droge mond : 14
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
hiatus hernia : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 5
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 27
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 13
ontsteking mondholte : 4
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 4
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 2
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
tongspasme : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verminderde maaglediging : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 43
aandoening urinelozing : 2
incontinentie : 3
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierpijn : 2
pijnklachten urethra : 2
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie : 13
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 2
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 2
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 84
aandoening rondom oogkas : 1
afsluiting netvliesader : 1
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 20
glaucoom : 1
irisaandoening : 12
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
loslating van het netvlies : 1
macula degeneratie : 1
oogaandoening : 5
oogirritatie : 3
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 1
pupil vernauwing : 1
scherpzien gereduceerd : 1
tijdelijke blindheid : 1
traanproductie verhoogd : 3
vitritis : 1
wazig zien : 21
Oor en evenwichtsorgaan : 14
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 9
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
Psychisch : 88
abnormaal orgasme : 1
achterdochtigheid : 1
agressie : 4
angst : 6
angststoornis : 1
anhedonie : 1
Apathisch : 2
bedplassen : 1
depressie : 9
depressieve stemming : 9
desoriëntatie : 2
emotionele armoede : 1
hallucinatie (visueel) : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 2
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 4
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 6
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 2
verminderd libido : 7
verminderde interesse : 2
verwarde toestand : 4
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 1
invaliditeit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 74
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 16
gewrichtszwelling : 2
kaakklem : 2
nekpijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 5
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 11
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 36
bloed testosteron : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 6
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
INR verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
prostaat specifiek antigeen : 1
sperma analyse abnormaal : 1
sputum abnormaal : 1
verhoogde hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 181
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 10
geneesmiddelinteractie : 15
gevoel abnormaal : 4
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 12
loopstoornis : 2
malaise : 11
mislukte behandeling : 1
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 45
perifeer oedeem : 7
perifere zwelling : 4
pijn : 2
pijn in de borstkas : 8
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 27
verslechtering van de aandoening : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 9
abnormale gewichtstoename : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
uitdroging : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 118
afwezigheid mannelijke zaadcellen : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 3
genitale hypo-esthesie : 1
genitale uitslag : 1
gevoelige testis : 1
impotentie : 26
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 6
oligospermie : 1
penisaandoening : 1
peniszwelling : 4
pijn scrotum : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
pijnlijke ejaculatie : 1
spontane peniserectie : 1
spontane zaadlozing : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 25
tepelpijn : 1
toegenomen erectie : 2
uitblijven zaadlozing : 23
vergroting borstklierweefsel (man) : 10
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 6
Zenuwstelsel : 265
aandachtstoornis : 5
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede (akinesie) : 1
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 4
branderig gevoel : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 81
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 5
flauwvallen : 30
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 46
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
migraine : 3
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 3
presyncope : 6
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 10
toeval (convulsie) : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 9
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 4
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 7
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TAMSULOSINE

Aantal meldingen 21.975
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.410
(6%)
19.705
(90%)
860
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
282
(1%)
8.952
(41%)
5.508
(25%)
7.103
(32%)
130
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.690
Bloed- en lymfestelsel : 233
Bloedvaten : 1.791
Chirurgische en medische verrichtingen : 210
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Endocrien syteem : 26
Hart : 1.212
Huid- en onderhuid : 2.364
Immuunsysteem : 271
Infecties en parasitaire aandoeningen : 694
Intoxicaties en letsels : 1.923
Lever en galwegen : 225
Maag-darmstelsel : 3.413
Neoplasmata : 326
Nier en urinewegen : 2.414
Oog : 1.456
Oor en evenwichtsorgaan : 378
Product aanlegenheden : 586
Psychisch : 1.490
Sociale omstandigheden : 63
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.120
Testuitslagen en onderzoeken : 1.646
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.031
Voeding en stofwisseling : 362
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.050
Zenuwstelsel : 5.572
Zwangerschap en perinatale periode : 9
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04CA01 ALFUZOSINE Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
2 G04CA01 XATRAL (ALFUZOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte
3 G04CA03 HYTRIN (TERAZOSINE) Tablet
4 G04CA03 TERAZOSINE Tablet
5 G04CA04 SILODOSINE Capsule
6 G04CA04 SILODYX (SILODOSINE) Capsule
7 G04CA52 COMBODART (DUTASTERIDE/TAMSULOSINE) Capsule
8 G04CA52 DUTASTERIDE/TAMSULOSINE Capsule
9 G04CA53 VESOMNI (SOLIFENACINE/TAMSULOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte