Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

OXYTOCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OXYTOCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H01BB02 DEVRIMED (OXYTOCINE) Injectievloeistof
H01BB02 OXYTOCINE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
H01BB02 SYNTOCINON (OXYTOCINE) Injectievloeistof, Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-5-2021.


OXYTOCINE

Aantal meldingen 142
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
20
(14%)
113
(80%)
9
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 1
vocht in de longen : 2
Endocrien syteem : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 5
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 12
droge huid : 1
eczeem : 5
haargroei abnormaal : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
Jeuk : 1
psoriasis : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 3
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
voedselallergie : 2
Intoxicaties en letsels : 37
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding : 1
blootstelling via moedermelk : 6
maternale blootstelling tijdens bevalling : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 28
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
Maag-darmstelsel : 17
braken op kinderleeftijd : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 4
infantiel spugen : 1
maag-darm pijn : 2
misselijkheid : 2
opgezette buik : 1
zuigelingenkoliek : 4
zuurbranden : 1
Oog : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 229
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
angst : 3
anhedonie : 2
Apathisch : 1
autismespectrumstoornis : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 8
depressie : 2
depressieve stemming : 20
Derealisatie : 1
dissociatie : 5
doorslaapstoornis : 1
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele armoede : 3
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
Frustration tolerance decreased : 1
gelijkmatige stemming : 20
Helplessness : 1
hyposomnie : 1
initiële insomnia : 4
libidoverlies : 11
Lusteloos : 2
negatieve gedachten : 1
onrust : 10
overdreven waakzaamheid : 22
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
pavor nocturnus : 1
Perinatal depression : 2
Postpartum angst : 1
prikkelbaarheid : 8
psychische stoornis : 3
psychologisch trauma : 1
reactieve hechtingsstoornis op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd : 2
rusteloosheid : 10
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapstoornis : 17
slapeloosheid : 25
spanning : 1
stemmingswisselingen : 2
stoornis in sociaal gedrag : 1
stress : 1
verminderd libido : 9
verwarde toestand : 1
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 5
Sociale omstandigheden : 19
ouder-kind probleem : 3
partner stress : 2
relatieprobleem : 14
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
Infantile back arching : 7
Klachten skelet/spierstelsel : 1
neonatale hypertonie : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
spierspasmen : 1
trigger finger of hokkende vinger : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
afwijkend ECG : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 38
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
het koud hebben : 1
honger : 1
huilen : 20
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
schreeuwen : 1
vermoeidheid : 6
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 13
Dairy intolerance : 1
gewichtsverlies gering : 1
slecht gevoede zuigeling : 10
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
borstvergroting : 1
borstvoeding verminderd : 4
onregelmatige menstruatie : 1
stoornis borstvoeding : 3
Zenuwstelsel : 25
aandachtstoornis : 3
carpaal tunnel syndroom : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 3
Irregular sleep wake rhythm disorder : 1
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
onrust bij pasgeborene : 6
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
Sensory overload : 1
slaperigheid : 2
tintelingen : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 7
aandoening bij pasgeborene : 2
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 2
complicatie van de bevalling : 1
gewicht afgenomen neonataal : 1
Uterine tachysystole : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXYTOCINE

Aantal meldingen 9.755
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.999
(92%)
170
(2%)
586
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
96
(1%)
1.203
(12%)
6.347
(65%)
1.816
(19%)
293
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.057
Bloed- en lymfestelsel : 69
Bloedvaten : 1.086
Chirurgische en medische verrichtingen : 89
Congenitale en genetische afwijkingen : 345
Endocrien syteem : 9
Hart : 1.070
Huid- en onderhuid : 1.766
Immuunsysteem : 519
Infecties en parasitaire aandoeningen : 49
Intoxicaties en letsels : 1.341
Lever en galwegen : 11
Maag-darmstelsel : 1.126
Neoplasmata : 2
Nier en urinewegen : 45
Oog : 154
Oor en evenwichtsorgaan : 56
Product aanlegenheden : 44
Psychisch : 209
Sociale omstandigheden : 20
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 113
Testuitslagen en onderzoeken : 453
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.149
Voeding en stofwisseling : 88
Voortplantingsstelsel en borsten : 133
Zenuwstelsel : 1.709
Zwangerschap en perinatale periode : 789
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H01BB03 PABAL (CARBETOCINE) Injectievloeistof