Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

METHYLPREDNISOLON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METHYLPREDNISOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB04 DEPO-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Injectievloeistof
H02AB04 METHYLPREDNISOLON Capsule, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Tablet
H02AB04 SOLU-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


METHYLPREDNISOLON

Aantal meldingen 119
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
37
(31%)
82
(69%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
hik : 5
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 4
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 5
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
eosinopenie : 1
Normocytic anaemia : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
vitamine B12-deficiëntieanemie : 1
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 1
embolie : 1
opvlieger : 4
perifere arterie trombose : 1
vaatpijn : 1
Hart : 15
hart- en vaataandoening : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 28
blaar : 1
dunne huid : 2
galbulten : 2
haaruitval : 4
huidaandoening : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidhypopigmentatie : 2
huiduitslag : 1
huidverkleuring : 1
overmatig zweten : 3
overmatige verhoorning van de huid : 1
roodheid : 8
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
Candida-infectie : 1
hepatitis-E : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 24
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
braken : 1
buikklachten : 2
diarree : 2
droge mond : 2
infrequente stoelgang : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 3
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
tandvlees aandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
zachte ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 2
bloed in de urine : 1
vaker urineren : 1
Oog : 14
bijziendheid : 1
glasvochtloslating : 1
macula degeneratie : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 3
staar : 3
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 1
ooraandoening : 1
Psychisch : 30
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
emotionele stoornis : 1
gedragsproblemen : 1
Lusteloos : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 8
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 27
artrose : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtszwelling : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 3
pijnlijk stuitje : 2
Problemen ledemaat : 3
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 6
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 39
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
het koud hebben : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 5
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 8
weefselschade op injectieplaats : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 6
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
vetzucht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 79
beroerte (CVA) : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
cauda equina syndroom : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
Electric shock sensation : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 20
hypersomnie : 2
migraine : 1
monoparese : 1
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 3
presyncope : 2
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome : 1
slaperigheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 4
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 25
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHYLPREDNISOLON

Aantal meldingen 44.413
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.739
(53%)
17.392
(39%)
3.282
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
283
(1%)
14.978
(34%)
14.545
(33%)
13.970
(31%)
637
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.063
Bloed- en lymfestelsel : 2.454
Bloedvaten : 3.463
Chirurgische en medische verrichtingen : 271
Congenitale en genetische afwijkingen : 140
Endocrien syteem : 670
Hart : 2.252
Huid- en onderhuid : 6.911
Immuunsysteem : 3.369
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.437
Intoxicaties en letsels : 4.262
Lever en galwegen : 1.193
Maag-darmstelsel : 7.395
Neoplasmata : 1.006
Nier en urinewegen : 1.832
Oog : 1.514
Oor en evenwichtsorgaan : 362
Product aanlegenheden : 344
Psychisch : 3.462
Sociale omstandigheden : 182
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.786
Testuitslagen en onderzoeken : 4.558
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.932
Voeding en stofwisseling : 3.502
Voortplantingsstelsel en borsten : 363
Zenuwstelsel : 7.697
Zwangerschap en perinatale periode : 297
Vergelijkbare geneesmiddelen