Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PREDNISOLON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREDNISOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB06 DI-ADRESON-F (PREDNISOLON) Poeder injectievloeistof
H02AB06 PREDNISOLON Capsule, Drank, Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Prednisolone and hiccups 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


PREDNISOLON

Aantal meldingen 734
Ernstig 108
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
269
(37%)
459
(63%)
6
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
astma : 1
bloedneus : 3
gevoel te stikken : 1
hik : 6
hoesten : 1
kortademigheid : 16
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 3
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 2
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 1
pleurale effusie : 1
respiratoire spierzwakte : 1
stemstoornis : 10
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 39
bleekheid : 2
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 11
fenomeen van Raynaud : 1
lymfoedeem : 1
opvlieger : 6
overmatig blozen : 3
trombose : 4
verhoogde bloeddruk : 9
Endocrien syteem : 16
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
klachten na staken steroïden : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
stoornis functie bijnier : 3
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 9
Hart : 56
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 2
hartfalen : 1
hartkloppingen : 32
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
onregelmatige hartslag : 5
snel hartritme : 5
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 4
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 196
acne : 4
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 3
dunne huid : 8
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 48
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 7
Meerdere blauwe plekken : 8
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 3
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 6
overmatig haargroei : 4
overmatig zweten : 24
pijn aan de huid : 4
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 16
rosacea : 1
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 3
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
Immuunsysteem : 5
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 3
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 30
blaasontsteking : 2
Clostridium difficile-colitis : 1
dermatofytose : 1
diverticulitis : 1
gordelroos : 3
huidinfectie door schimmels : 1
Legionella-longontsteking : 1
leverabces : 1
lever-amoebiasis : 1
longontsteking : 1
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 2
orale herpes : 1
orale schimmelinfectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
pneumonie viraal : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
pustuleuze rash : 3
schimmelinfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
waterpokken : 2
Intoxicaties en letsels : 18
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruptuur pees : 12
spierscheur : 1
val : 1
zonnebrand : 2
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 136
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 2
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 4
branderige tong : 6
buikklachten : 6
buikpijn : 8
caries tanden : 3
diarree : 6
droge mond : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
Gingival discomfort : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 6
maagperforatie : 1
misselijkheid : 16
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking mondholte : 2
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 7
pijn in de bovenbuik : 5
tandaandoening : 3
tanden bros : 2
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 3
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 5
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 2
zuurbranden : 2
Neoplasmata : 2
blaaskanker : 1
goedaardig vetgezwel : 1
Nier en urinewegen : 21
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
stress-urine-incontinentie : 2
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 5
vaker urineren : 2
Oog : 54
asthenopie : 1
blindheid : 2
chorioretinopathie : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 1
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 3
jeuk aan oog : 1
loslating van het netvlies : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 3
oogbloeding : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 6
traanproductie verhoogd : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 12
zwelling van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 15
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 1
oorsuizen : 9
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 3
hulpmiddelenuitstoting : 1
klacht over product : 2
Psychisch : 175
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 2
agressie : 6
angst : 8
angststoornis : 1
brassend eten : 1
dagdromen : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 11
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 6
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
hypomanie : 1
ijlen : 5
impulsief gedrag : 1
manie : 2
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 4
ontremming : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
parasomnia : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 12
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 33
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 15
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 4
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 5
Sociale omstandigheden : 1
verbaal misbruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 123
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 1
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 16
gewrichtsstijfheid : 1
Myopathie : 2
osteoporose : 2
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 7
pijn in arm of been : 10
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 23
spierspasmen : 20
spierzwakte : 15
versterf botweefsel : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 49
bloeddruk verhoogd : 5
bloedingstijd : 1
gewicht verhoogd : 14
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
hartfrequentie verhoogd : 4
INR verhoogd : 8
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 194
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 14
geneesmiddelinteractie : 17
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 6
gezichtszwelling : 4
het heet hebben : 6
het koud hebben : 1
koorts : 7
koude rillingen : 7
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 2
malaise : 14
niet lekker voelen : 1
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 11
perifeer oedeem : 10
perifere zwelling : 5
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
toename van vetweefsel : 1
vermoeidheid : 31
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 2
voedselinteractie : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 10
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 38
diabetes mellitus : 1
gewichtsschommeling : 1
herverdeling van vet : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 11
jicht : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 6
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 5
vocht vasthouden : 6
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
Intermenstrual bleeding : 2
melkafscheiding : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
spontane peniserectie : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 5
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
verlate menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 198
aandachtstoornis : 7
afwijkend coördinatievermogen : 1
allodynie : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 19
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 3
gelaatsparese : 1
gevoelsverlies : 1
hoofdpijn : 39
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
koude-stimulus-hoofdpijn : 1
langzame spraak : 1
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 2
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 7
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 15
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 9
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 20
verandering reukvermogen : 5
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 11
zenuwpijn : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREDNISOLON

Aantal meldingen 61.865
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
31.789
(51%)
26.753
(43%)
3.323
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
645
(1%)
7.358
(12%)
31.054
(50%)
20.612
(33%)
2.196
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.481
Bloed- en lymfestelsel : 4.205
Bloedvaten : 3.147
Chirurgische en medische verrichtingen : 396
Congenitale en genetische afwijkingen : 318
Endocrien syteem : 1.494
Hart : 2.123
Huid- en onderhuid : 7.780
Immuunsysteem : 1.990
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13.641
Intoxicaties en letsels : 4.878
Lever en galwegen : 1.434
Maag-darmstelsel : 10.389
Neoplasmata : 2.448
Nier en urinewegen : 2.231
Oog : 3.188
Oor en evenwichtsorgaan : 345
Product aanlegenheden : 423
Psychisch : 3.779
Sociale omstandigheden : 107
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.368
Testuitslagen en onderzoeken : 5.224
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.998
Voeding en stofwisseling : 4.607
Voortplantingsstelsel en borsten : 353
Zenuwstelsel : 6.215
Zwangerschap en perinatale periode : 622
Vergelijkbare geneesmiddelen