Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PREDNISON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREDNISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB07 LODOTRA (PREDNISON) Tablet met gereguleerde afgifte
H02AB07 PREDNISON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


PREDNISON

Aantal meldingen 324
Ernstig 67
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
111
(34%)
210
(65%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
centrale cyanose : 1
hik : 1
longembolie : 2
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
ophoesten van bloed : 1
pulmonale arteriële hypertensie : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
leukocytose : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 16
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
embolie : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 6
perifere arterie trombose : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 6
klachten na staken steroïden : 1
schildklieraandoening : 1
stoornis functie bijnier : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 3
Hart : 18
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 88
acne : 6
droge huid : 1
dunne huid : 3
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erytrose : 1
galbulten : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 19
huid warm : 1
huidaandoening : 4
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 4
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 3
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 5
overmatig haargroei : 6
overmatig zweten : 8
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 4
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 2
Allergic reaction to excipient : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
gordelroos : 1
infectie bij verminderde weerstand : 1
koortsuitslag : 1
listeriosis : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het netvlies : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 2
sepsis : 1
tuberculose : 1
Intoxicaties en letsels : 11
bestralingspneumonitis : 1
gebroken bekken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruptuur pees : 4
scheur in dura mater : 1
spierscheur : 1
wervelkolomfractuur : 1
zenuwletsel kuitbeen : 1
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 79
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 2
auriculo-temporaal syndroom : 1
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 4
buikklachten : 2
buikpijn : 5
caries tanden : 2
darm-perforatie : 1
diarree : 7
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
losse tand : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tandmisvorming : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 2
verandering in de stoelgang : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 3
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 2
nachtelijke urinelozing : 2
stress-urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 1
Oog : 31
afsluiting netvliesader : 1
blindheid : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glasvochtloslating : 2
glaucoom : 1
glaucoom : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogzwelling : 1
retinavene occlusie : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 6
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 78
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
angst : 4
angststoornis : 1
brassend eten : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 3
Disorganised speech : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 4
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
libidostoornis : 1
Lusteloos : 1
manie : 3
nachtmerrie : 2
onrust : 3
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 10
sociaal vermijdingsgedrag : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 6
uitgelaten stemming : 3
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 1
in een residentiële instelling leven : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 61
afname spiervolume (spieratrofie) : 3
artrose : 2
botaandoening : 1
botpijn : 1
gewrichtspijn : 7
Myopathie : 2
nekmisvorming : 1
nekpijn : 2
osteonecrose van kaak : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 4
Spierpijn : 14
spierspasmen : 10
spierzwakte : 8
versterf botweefsel : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 21
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 2
hormoonspiegel abnormaal : 1
INR verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 94
dorst : 4
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 7
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 1
honger : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 9
oedeem : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 2
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
temperatuurintolerantie : 1
vermoeidheid : 16
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 5
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 13
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstpijn : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
onregelmatige menstruatie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 82
aandachtstoornis : 5
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 12
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
gevoelsverlies : 1
herseninfarct : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 23
niet kunnen ruiken : 2
overmatige gevoeligheid : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 6
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREDNISON

Aantal meldingen 69.845
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
33.441
(48%)
28.764
(41%)
7.640
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
446
(1%)
44.910
(64%)
3.161
(5%)
20.025
(29%)
1.303
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.786
Bloed- en lymfestelsel : 7.665
Bloedvaten : 4.902
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.321
Congenitale en genetische afwijkingen : 561
Endocrien syteem : 1.572
Hart : 4.135
Huid- en onderhuid : 7.658
Immuunsysteem : 3.989
Infecties en parasitaire aandoeningen : 18.409
Intoxicaties en letsels : 9.600
Lever en galwegen : 2.030
Maag-darmstelsel : 13.347
Neoplasmata : 5.141
Nier en urinewegen : 3.687
Oog : 2.982
Oor en evenwichtsorgaan : 648
Product aanlegenheden : 506
Psychisch : 6.186
Sociale omstandigheden : 671
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9.710
Testuitslagen en onderzoeken : 11.023
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.481
Voeding en stofwisseling : 7.083
Voortplantingsstelsel en borsten : 602
Zenuwstelsel : 9.630
Zwangerschap en perinatale periode : 793
Vergelijkbare geneesmiddelen