Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

HYDROCORTISON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROCORTISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB09 ACECORT (HYDROCORTISON) Tablet
H02AB09 HYDROCORTISON Capsule, Drank, Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
H02AB09 PLENADREN (HYDROCORTISON) Tablet met gereguleerde afgifte
H02AB09 SOLU-CORTEF (HYDROCORTISON) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Haaksman, M., Hunsel, F. van Bijwerkingen vaak pas bekend na markttoelating Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(36):26-27
2 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hydrocortison en product complaint 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-12-2020.


HYDROCORTISON

Aantal meldingen 139
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
41
(29%)
98
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
kortademigheid : 7
longpijn : 1
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 1
opvlieger : 1
Endocrien syteem : 31
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 13
endocriene stoornis : 1
klachten na staken steroïden : 2
stoornis functie bijnier : 14
syndroom van Cushing : 1
Hart : 8
hart ongemak : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 27
acne : 2
droge huid : 4
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 6
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
roodheid : 2
vervellen : 2
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
bovenste luchtweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderdosering : 1
Wrong technique in product usage process : 1
Maag-darmstelsel : 90
abnormale ontlasting : 1
anale pruritus : 1
bloederige ontlasting : 2
boeren : 1
braken : 2
branderige tong : 1
buikklachten : 8
buikpijn : 13
caries tanden : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 13
droge mond : 2
frequente darmbewegingen : 2
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 4
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 1
botmetastase : 1
Nier en urinewegen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 14
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 3
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Product aanlegenheden : 22
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 11
Product availability issue : 2
product coatingaangelegenheid : 4
product kwaliteitsaangelegenheid : 3
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 26
angst : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 5
hallucinatie (visueel) : 1
initiële insomnia : 2
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 2
stress : 3
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 4
Klachten skelet/spierstelsel : 2
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 16
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed corticotrofine verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
Cortisol abnormal : 1
Cortisol decreased : 3
Cortisol increased : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 184
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
fysieke conditie afname : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
Geneesmiddeleffect minder dan verwacht : 1
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 7
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 3
huilen : 1
koorts : 4
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 5
malaise : 13
onbestendig gevoel borstkas : 2
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 83
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 6
therapeutische respons vertraagd : 4
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 25
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 11
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 4
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 61
aandachtstoornis : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 23
hydrocefalus : 1
kokerzicht : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 5
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROCORTISON

Aantal meldingen 13.923
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.560
(54%)
5.545
(40%)
818
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
153
(1%)
5.224
(38%)
4.122
(30%)
3.806
(27%)
618
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.296
Bloed- en lymfestelsel : 625
Bloedvaten : 1.257
Chirurgische en medische verrichtingen : 93
Congenitale en genetische afwijkingen : 68
Endocrien syteem : 648
Hart : 764
Huid- en onderhuid : 3.337
Immuunsysteem : 977
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.242
Intoxicaties en letsels : 1.253
Lever en galwegen : 210
Maag-darmstelsel : 1.984
Neoplasmata : 226
Nier en urinewegen : 340
Oog : 514
Oor en evenwichtsorgaan : 119
Product aanlegenheden : 293
Psychisch : 993
Sociale omstandigheden : 63
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 796
Testuitslagen en onderzoeken : 1.277
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.926
Voeding en stofwisseling : 1.296
Voortplantingsstelsel en borsten : 134
Zenuwstelsel : 2.156
Zwangerschap en perinatale periode : 103
Vergelijkbare geneesmiddelen