Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LIOTHYRONINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LIOTHYRONINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H03AA02 CYNOMEL (LIOTHYRONINE) Tablet
H03AA02 CYTOMEL (LIOTHYRONINE) Tablet
H03AA02 LIOTHYRONINE Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


LIOTHYRONINE

Aantal meldingen 164
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
10
(6%)
154
(94%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
gevoel te stikken : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 3
kortademigheid : 5
longaandoening : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 3
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 4
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 7
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 4
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 3
Hart : 33
hart- en vaataandoening : 1
hartkloppingen : 29
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 48
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
haaruitval : 7
huidaandoening : 3
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 10
nachtzweten : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 8
roodheid : 4
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 2
Immuunsysteem : 5
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
candida op de huid : 1
longontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 2
kneuzing : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Maag-darmstelsel : 39
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
Anesthesie van de mond : 1
braken : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
caries tanden : 1
diarree : 6
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagdarmontsteking : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 6
pijn in de bovenbuik : 2
tanderosie : 1
tandvlees aandoening : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
Nier en urinewegen : 2
nachtelijke urinelozing : 1
vaker urineren : 1
Oog : 14
blindheid : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
plots gehoorverlies : 1
Product aanlegenheden : 39
klacht over product : 38
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
Psychisch : 53
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 3
bedplassen : 1
burn-out-syndroom : 1
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 13
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 4
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 3
stemmingswisselingen : 1
stress : 2
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 55
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtszwelling : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 21
spierspasmen : 6
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 21
bloedtest : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lipiden verhoogd : 1
Thyroid hormones decreased : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 2
TSH-spiegel bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 112
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
atrofie : 1
bijwerking : 2
calcinose : 1
dorst : 2
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 8
huilen : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 6
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 16
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
plotselinge hartdood : 1
reactie op de injectieplaats : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
vermoeidheid : 40
zich zenuwachtig voelen : 6
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
genitale hypo-esthesie : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 3
melkafscheiding : 1
pijnlijke borst : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 72
aandachtstoornis : 7
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 4
evenwichtsstoornis : 2
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 30
migraine : 2
minder smaak : 1
onhandigheid : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 4
titubatie van hoofd : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LIOTHYRONINE

Aantal meldingen 2.641
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.122
(80%)
214
(8%)
305
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4
(0%)
1.644
(62%)
11
(0%)
960
(36%)
22
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 240
Bloed- en lymfestelsel : 21
Bloedvaten : 107
Chirurgische en medische verrichtingen : 15
Congenitale en genetische afwijkingen : 5
Endocrien syteem : 217
Hart : 374
Huid- en onderhuid : 524
Immuunsysteem : 201
Infecties en parasitaire aandoeningen : 63
Intoxicaties en letsels : 294
Lever en galwegen : 24
Maag-darmstelsel : 497
Neoplasmata : 25
Nier en urinewegen : 43
Oog : 123
Oor en evenwichtsorgaan : 79
Product aanlegenheden : 342
Psychisch : 479
Sociale omstandigheden : 38
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 344
Testuitslagen en onderzoeken : 609
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.536
Voeding en stofwisseling : 115
Voortplantingsstelsel en borsten : 36
Zenuwstelsel : 664
Zwangerschap en perinatale periode : 10
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H03AA01 ELTROXIN (LEVOTHYROXINE) Tablet
2 H03AA01 EUTHYROX (LEVOTHYROXINE) Tablet
3 H03AA01 LEVOTHYROX (LEVOTHYROXINE) Tablet
4 H03AA01 LEVOTHYROXINE Drank, Injectievloeistof, Tablet
5 H03AA01 THYRAX (LEVOTHYROXINE) Tablet
6 H03AA01 THYROFIX (LEVOTHYROXINE) Tablet
7 H03AA01 TIROSINT (LEVOTHYROXINE) Capsule
8 H03AA05 SCHILDKLIERPOEDER Capsule