Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MINOCYCLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MINOCYCLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01AA08 MINOCYCLINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Minocycline and erythema nodosum 2016 Signals document
2 Minocycline en interstitiële pneumonie 2000 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


MINOCYCLINE

Aantal meldingen 409
Ernstig 57
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
130
(32%)
278
(68%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
bronchospasme : 1
eosinofiele pneumonie : 4
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 4
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 18
longontsteking : 1
longpijn : 1
orofaryngeale pijn : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 2
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 12
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 4
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 2
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
myxoedeem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 12
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 1
ventriculaire tachyaritmie : 1
Huid- en onderhuid : 120
angio-oedeem : 5
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 27
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 3
haaruitval : 4
huidbloeding : 1
huidlaesie : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 5
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 3
kwetsbare huid : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 9
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 2
toename huidpigment : 10
vervellen : 1
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 3
serum ziekteachtige reactie : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
atypische pneumonie : 1
Candida-infectie : 1
longontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
purulente afscheiding : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Fout bij voorschrijven van product : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 2
galstuwing : 1
Hepatitis : 3
hepatocellulair letsel : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 110
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 2
bloederige ontlasting : 2
braken : 5
branderige tong : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 10
colitis ulcerosa : 1
diarree : 11
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 1
tandverkleuring : 18
tandvlees verkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 3
aandoening urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Oog : 34
asthenopie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 2
oogledenjeuk : 1
oogzwelling : 2
papiloedeem oog : 2
pijn in het ooglid : 1
wazig zien : 9
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 16
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 10
slechthorendheid : 2
ziekte van Ménière : 1
zwelling van de oorschelp : 1
Psychisch : 23
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
angst : 1
bedplassen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 2
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Sociale omstandigheden : 1
homoseksualiteit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 59
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botaandoening : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 18
gewrichtszwelling : 2
lupusachtig syndroom : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
peesafwijking : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
SLE artritis : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 15
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 24
antipsychoticaspiegel subtherapeutisch : 1
bloeddruk verhoogd : 2
BSE verhoogd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 5
thyroxine (T4) verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
TSH-spiegel bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 93
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 9
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 3
hoge koorts : 1
koorts : 20
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 2
malaise : 11
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 2
secretie uitscheiding : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 15
zich dronken voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 13
diabetes mellitus : 2
gebrek aan vitamine-B12 : 1
herverdeling van vet : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
lactose-intolerantie : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
aandoening van vulva : 2
borstpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
symptomen overgang : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 133
aandachtstoornis : 3
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 45
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 32
Idiopathic intracranial hypertension : 2
migraine : 2
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 4
verhoogde druk in de schedel : 3
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MINOCYCLINE

Aantal meldingen 14.015
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.181
(58%)
4.747
(34%)
1.087
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
8
(0%)
5.926
(42%)
2.570
(18%)
4.652
(33%)
859
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.055
Bloed- en lymfestelsel : 658
Bloedvaten : 556
Chirurgische en medische verrichtingen : 50
Congenitale en genetische afwijkingen : 37
Endocrien syteem : 190
Hart : 312
Huid- en onderhuid : 4.566
Immuunsysteem : 806
Infecties en parasitaire aandoeningen : 600
Intoxicaties en letsels : 481
Lever en galwegen : 1.126
Maag-darmstelsel : 2.556
Neoplasmata : 131
Nier en urinewegen : 319
Oog : 734
Oor en evenwichtsorgaan : 578
Product aanlegenheden : 78
Psychisch : 601
Sociale omstandigheden : 61
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.777
Testuitslagen en onderzoeken : 1.053
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.672
Voeding en stofwisseling : 324
Voortplantingsstelsel en borsten : 196
Zenuwstelsel : 2.954
Zwangerschap en perinatale periode : 85
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01AA01 DEMECLOCYCLINE Capsule
2 J01AA01 LEDERMYCIN (DEMECLOCYCLINE) Capsule
3 J01AA02 DOXYCYCLINE Tablet
4 J01AA02 DOXYCYCLINE DISPER Tablet
5 J01AA02 EFRACEA (DOXYCYCLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
6 J01AA02 VIBRAMYCIN (DOXYCYCLINE) Injectievloeistof
7 J01AA06 OXYTETRACYCLINE Overige toedieningsvormen
8 J01AA07 TETRACYCLINE Capsule, Injectievloeistof
9 J01AA12 TYGACIL (TIGECYCLINE) Poeder voor infuus
10 J01AA13 XERAVA (ERAVACYCLINE) Poeder voor infuus