Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FENETICILLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in FENETICILLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01CE05 BROXIL (FENETICILLINE) Capsule, Stroop
J01CE05 FENETICILLINE Capsule, Stroop

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


FENETICILLINE

Aantal meldingen 407
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
137
(34%)
270
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
Faryngeale zwelling : 2
hik : 2
hoesten : 4
kortademigheid : 9
orofaryngeale pijn : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 8
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 139
acne : 1
angio-oedeem : 4
bloedblaar : 1
dikker worden van de huid : 1
dyshidrotisch eczeem : 1
eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 13
haaruitval : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 39
huiduitslag ( maculo-papulair) : 6
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 21
jeukende huiduitslag : 4
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 3
palmerytheem : 1
rode huiduitslag : 10
roodheid : 12
verandering haartextuur : 1
vervellen : 5
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
infectie : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 6
Intoxicaties en letsels : 3
branderig gevoel slokdarm : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 280
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
boeren : 3
braakneiging : 3
braken : 37
branderige tong : 1
buikklachten : 11
buikpijn : 35
caries tanden : 1
diarree : 28
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-erosie : 1
gingiva-pijn : 2
lip droog : 1
lipzwelling : 6
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 13
maagontsteking : 1
misselijkheid : 73
mondbloeding : 1
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 3
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 8
regurgitatie : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 11
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 5
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 2
Neoplasmata : 1
erytroplasie : 1
Nier en urinewegen : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
Oog : 9
lichtschuwheid : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 22
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
angst : 1
bedplassen : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 5
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 27
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 2
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 2
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
honger : 1
koorts : 6
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 3
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 7
zwelling : 3
Voeding en stofwisseling : 10
jicht : 4
toegenomen eetlust : 2
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 1
genitaal erytheem : 1
Intermenstrual bleeding : 3
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
vaginale afscheiding : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 3
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 80
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 21
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 20
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FENETICILLINE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen