Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01CR02 AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR Drank (suspensie), Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus, Tablet
J01CR02 AUGMENTIN (AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR) Drank (suspensie), Tablet
J01CR02 FORCID (AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Denissen J, de Langen-Wouterse J.J Amoxicilline-clavulaanzuur en leverfunctiestoornissen Geneesmiddelenbulletin 2004 38(10):79 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Amoxiciline-clavulaanzuur (Augmentin®) en leverfunctiestoornissen 2001 Signals document

2 Short note: Amoxicillin, amoxicillin/clavenulate and black hairy tongue 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER

Aantal meldingen 2.224
Ernstig 313
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
891
(40%)
1.330
(60%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 87
astma : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 2
diafragmapijn : 1
Faryngeale zwelling : 8
geeuwen : 1
hik : 4
hoesten : 5
hoorbare piepende ademhaling : 1
irritatie keel : 4
kortademigheid : 37
longembolie : 1
longinfiltraat : 1
orofaryngeale blaarvorming : 3
orofaryngeale pijn : 10
pleurale effusie : 1
productieve hoest : 1
snelle ademhaling : 1
stemstoornis : 2
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 22
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
eosinofilie : 3
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 6
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 28
aderontsteking : 2
bleekheid : 1
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 4
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 4
overmatig blozen : 1
trombose : 1
vaatontsteking : 6
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 34
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 21
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
Kounis-syndroom : 2
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 764
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 4
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 23
blaar : 6
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
bloedblaar : 1
brandend gevoel van de huid : 4
contact eczeem : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 3
eczeem : 3
ernstige huidaandoening (AGEP) : 9
erythema multiforme : 3
exfoliatieve dermatitis : 5
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 65
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 4
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 9
hand-voet syndroom : 2
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 5
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidbloeding : 1
huidirritatie : 2
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 6
huidreactie : 7
huiduitslag : 187
huiduitslag ( maculo-papulair) : 17
huiduitslag (rash papulair) : 22
huiduitslag (toxisch) : 3
huiduitslag met blaasjes : 5
huidverkleuring : 3
Jeuk : 111
jeukende huiduitslag : 74
luierdermatitis : 2
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 1
nagelverkleuring : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 3
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 9
papel : 9
pijn aan de huid : 3
psoriasis : 1
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 46
roodheid : 33
Stevens-Johnson-syndroom : 3
Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema : 1
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 27
vlekkerige huiduitslag : 4
Immuunsysteem : 54
anafylactische reactie : 13
anafylactische shock : 15
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
overgevoeligheid : 22
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
serum ziekteachtige reactie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 150
abces : 1
balanitiscandida : 1
blaasontsteking : 5
borstontsteking : 1
candida op de huid : 1
Candida-infectie : 7
Clostridium difficile-colitis : 1
Clostridium difficile-infectie : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 2
genitale candidiasis : 8
gordelroos : 1
herpes genitalis : 1
huidinfectie : 1
huidinfectie door schimmels : 2
infectie : 2
maagdarminfectie : 1
neus-keelontsteking : 2
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking van vulva : 1
orale candida infectie : 10
orale herpes : 2
orale schimmelinfectie : 2
orofaryngeale candidiasis : 1
pseudomembraneuze colitis : 2
pustuleuze rash : 3
schimmelinfectie : 14
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
urogenitale infectie door schimmels : 1
vaginale infectie : 5
vulvovaginale candidiasis : 29
vulvovaginale mycotische infectie : 32
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 21
Aangelegenheid m.b.t. bereiding van product : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 3
branderig gevoel slokdarm : 1
hemorragie op stomaplaats : 1
huidwond : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
onderhuidse bloeding : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
Wrong technique in product usage process : 1
Lever en galwegen : 289
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 31
Biliary obstruction : 1
galblaasaandoening : 1
galstenen : 2
galstuwing : 11
geelzucht : 79
geelzucht (cholestatisch) : 23
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geelzucht toxisch : 7
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 6
Hepatitis : 48
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 50
hepatocellulair letsel : 2
icterus van het oog : 4
leveraandoening : 3
leverfalen : 8
leverletsel : 1
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 4
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 3
Maag-darmstelsel : 1232
aambeien : 11
aandoening maag-darmstelsel : 9
aandoening van anus en endeldarm : 2
abnormale ontlasting : 1
aften : 6
Anal erythema : 1
anale hemorragie : 1
anale ontsteking : 7
anale pruritus : 16
Anesthesie van de mond : 1
anorectaal ongemak : 7
anorectale zwelling : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 11
bloedbraken : 1
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 8
bloederige diarree : 5
bloederige ontlasting : 10
boeren : 3
braakneiging : 2
braken : 82
braken op kinderleeftijd : 1
branderige tong : 6
buikklachten : 27
buikpijn : 64
colitis ulcerosa : 1
diarree : 352
droge mond : 22
erytheem van mondslijmvlies : 2
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 11
gingiva-pijn : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
Infantile diarrhoea : 1
intestinale bloeding : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
Lip erythema : 1
lipaandoening : 2
lipblaar : 2
lipoedeem : 1
lipzwelling : 17
maag-darm pijn : 6
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 18
maagontsteking : 1
misselijkheid : 160
mondaandoening : 5
obstipatie, verstopping : 14
oesofaguspijn : 1
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking mondholte : 27
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
ontsteking van de dikke darm : 3
ontstoken lippen : 6
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 10
oraal ongemak : 4
pijn in de bovenbuik : 23
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 5
pijn in de mond : 11
pijn in de onderbuik : 7
projectiel braken : 1
slikken pijnlijk : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 77
tintelingen mond : 5
tong beslagen : 1
tong droog : 2
tongaandoening : 6
tongblaren : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 16
Tongue discomfort : 2
Tongue erythema : 4
tongverkleuring : 52
Trichoglossia : 5
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 16
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 8
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 5
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 60
aandoening plasbuis (urethra) : 1
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 7
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 3
kristal-nefropathie : 1
kristalurie : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 5
nierkoliek : 1
nierontsteking : 1
pijn bij plassen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 5
tubulo-interstitiële nefritis : 6
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 3
urine-incontinentie : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 12
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 41
droog oog : 1
dubbelzien : 7
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
sclera verkleuring : 1
staar : 1
tijdelijke blindheid : 2
traanproductieaandoening : 1
verkleuring van het oogwit : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 4
zwelling van ooglid : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 20
doofheid : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
draaiduizeligheid : 5
oorpijn : 2
oorsuizen : 7
oorzwelling : 1
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 5
hulpmiddelenuitstoting : 1
klacht over product : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 103
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 1
agressie : 9
angst : 8
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 2
ernstige depressie : 1
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
ijlen : 2
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 4
manie : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 6
paniekaanval : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 4
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 7
stress : 1
uitgelaten stemming : 2
verwarde toestand : 13
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 4
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 140
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 30
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 5
peesontsteking : 5
pijn in arm of been : 14
pijn in de zij : 3
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 10
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 34
spierspasmen : 8
spiertrekkingen : 1
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 75
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 2
bloeddruk verhoogd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 5
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
hartfrequentie verhoogd : 3
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 13
leverfunctietests abnormaal : 13
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
Liver function test increased : 2
protrombinetijd verlengd : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 7
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 3
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 332
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 4
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
geneesmiddelinteractie : 18
gevoel abnormaal : 5
gezichtszwelling : 8
griepachtige verschijnselen : 5
het heet hebben : 2
het koud hebben : 3
hoge koorts : 3
honger : 1
Illness : 1
injectieplaatswarmte : 3
koorts : 45
koude rillingen : 14
lichaamszwakte : 8
loopstoornis : 1
malaise : 37
oedeem : 6
oedeem slijmvlies : 2
onbestendig gevoel borstkas : 5
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 8
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
perifeer oedeem : 13
perifere zwelling : 4
pijn : 4
pijn in de borstkas : 8
pijn op de injectieplaats : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
roodheid op de injectieplaats : 2
slijmvliesonsteking : 2
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 64
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 15
zwelling van infuusplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 43
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
ijzerdeficiëntie : 1
jicht : 7
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 4
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 20
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 103
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 7
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
branderig gevoel in de genitaliën : 1
genitaal erytheem : 2
genitaal ongemak : 3
genitale blaar : 1
genitale uitslag : 1
genitale zwelling : 1
geslachtsorgaanpijn : 3
gezwollen borst : 1
Intermenstrual bleeding : 3
jeuk aan de geslachtsorganen : 10
Lactation insufficiency : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
menstruatiestoornis : 1
oedeem van vulva : 1
onregelmatige menstruatie : 4
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
penis bloeding : 1
penisaandoening : 2
peniszwelling : 1
prostaatpijn : 1
Smegma accumulation : 1
vaginale afscheiding : 3
vaginale bloeding : 7
vaginale droogheid : 2
verlate menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 5
Vulvovaginal inflammation : 5
vulvovaginale pijn : 8
vulvovaginale pruritus : 16
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 2
vulvovaginale zwelling : 3
Zenuwstelsel : 401
aandachtstoornis : 4
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 4
cluster hoofdpijn : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 75
dyskinesie : 1
Electric shock sensation : 2
epilepsie : 2
flauwvallen : 9
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 119
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 7
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 2
niet kunnen ruiken : 6
overactiviteit : 8
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 7
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 7
smaakverlies : 24
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 15
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 7
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 12
verstoorde smaak : 26
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 4
aandoening bij pasgeborene : 1
foetale groeibeperking : 1
foetale hypokinesie : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01CR05 PIPERACILLINE/TAZOBACTAM Infusievloeistof, Poeder injectievloeistof
2 J01CR05 TAZOCIN (PIPERACILLINE/TAZOBACTAM) Injectie