Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MEROPENEM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MEROPENEM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01DH02 MERONEM (MEROPENEM) Poeder voor injectie/infuus
J01DH02 MEROPENEM Infusievloeistof, Poeder voor injectie/infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


MEROPENEM

Aantal meldingen 66
Ernstig 36
Geslacht
Man
Vrouw
30
(45%)
36
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
kortademigheid : 1
luchtwegaandoening : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
pancytopenie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 1
Bloeduitstorting : 1
Hart : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartstilstand : 1
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 25
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 3
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 2
Jeuk : 2
nagelverkleuring : 1
puntbloedingen : 1
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subcutane bloeding : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
onderhuidse bloeding : 1
Lever en galwegen : 3
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 2
Maag-darmstelsel : 5
maag-darm bloeding : 1
misselijkheid : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
tandverkleuring : 2
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 3
blindheid : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verwijding van de pupillen : 1
Psychisch : 2
hallucinatie (visueel) : 1
slaapstoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 13
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
laboratoriumtest interferentie : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
serum ferritine verhoogd : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
versnelde boedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8
geneesmiddelinteractie : 4
koorts : 2
koude rillingen : 1
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 3
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
metabole acidose : 1
te veel bloedvetten : 1
Zenuwstelsel : 11
aandachtstoornis : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 2
Neonataal insult : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
Toxic leukoencephalopathy : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MEROPENEM

Aantal meldingen 17.423
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.468
(43%)
9.474
(54%)
481
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
194
(1%)
1.935
(11%)
11.569
(66%)
3.333
(19%)
392
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 679
Bloed- en lymfestelsel : 1.854
Bloedvaten : 400
Chirurgische en medische verrichtingen : 32
Congenitale en genetische afwijkingen : 40
Endocrien syteem : 11
Hart : 316
Huid- en onderhuid : 7.197
Immuunsysteem : 476
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.788
Intoxicaties en letsels : 366
Lever en galwegen : 948
Maag-darmstelsel : 1.995
Neoplasmata : 49
Nier en urinewegen : 499
Oog : 128
Oor en evenwichtsorgaan : 47
Product aanlegenheden : 42
Psychisch : 301
Sociale omstandigheden : 8
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 171
Testuitslagen en onderzoeken : 1.619
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.455
Voeding en stofwisseling : 317
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
Zenuwstelsel : 1.174
Zwangerschap en perinatale periode : 39
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01DH03 ERTAPENEM Infusievloeistof
2 J01DH03 INVANZ (ERTAPENEM) Poeder voor infuus
3 J01DH04 DORIBAX () Infuus
4 J01DH51 IMIPENEM/CILASTATINE Poeder voor infuus
5 J01DH51 TIENAM (IMIPENEM/CILASTATINE) Infuus