Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

AMIKACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in AMIKACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01GB06 AMIKACINE Injectievloeistof
J01GB06 ARIKAYCE (AMIKACINE) <<<Dispersie vernevelvlst>>>

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


AMIKACINE

Aantal meldingen 5
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
4
(80%)
1
(20%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Intoxicaties en letsels : 1
overdosis : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid : 1
ototoxiciteit : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
geneesmiddelinteractie : 1
onverwacht effect : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AMIKACINE

Aantal meldingen 20.753
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.197
(49%)
9.800
(47%)
756
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
450
(2%)
5.987
(29%)
10.480
(50%)
3.723
(18%)
113
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.368
Bloed- en lymfestelsel : 753
Bloedvaten : 661
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.084
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 20
Hart : 664
Huid- en onderhuid : 5.597
Immuunsysteem : 760
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.536
Intoxicaties en letsels : 1.749
Lever en galwegen : 473
Maag-darmstelsel : 3.161
Neoplasmata : 82
Nier en urinewegen : 1.601
Oog : 376
Oor en evenwichtsorgaan : 1.798
Product aanlegenheden : 262
Psychisch : 534
Sociale omstandigheden : 118
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 561
Testuitslagen en onderzoeken : 1.732
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.712
Voeding en stofwisseling : 551
Voortplantingsstelsel en borsten : 34
Zenuwstelsel : 2.291
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01GB01 BRAMITOB (TOBRAMYCINE) Vernevelvloeistof
2 J01GB01 NEBRIS STERI-NEB (TOBRAMYCINE) Vernevelvloeistof
3 J01GB01 OBRACIN (TOBRAMYCINE) Injectievloeistof
4 J01GB01 SIMPLEX (TOBRAMYCINE) Poeder voor cement
5 J01GB01 TOBI (TOBRAMYCINE) Vernevelvloeistof
6 J01GB01 TOBI PODHALER (TOBRAMYCINE) Inhalatiepoeder
7 J01GB01 TOBRAMYCINE Capsule, Drank, Infusievloeistof, Injectievloeistof, Vernevelvloeistof
8 J01GB01 TOBRAMYCINE STERI-NEB (TOBRAMYCINE) Vernevelvloeistof
9 J01GB01 VANTOBRA (TOBRAMYCINE) Vernevelvloeistof
10 J01GB03 GARACOL (GENTAMICINE) Implantatiespons
11 J01GB03 GENTAMICINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Poeder voor cement
12 J01GB03 HERAFILL (GENTAMICINE) Implantatiekraal
13 J01GB03 OPTIPAC REFOBACIN (GENTAMICINE) Poeder voor cement
14 J01GB03 OPTIPAC REFOBACIN PLUS (GENTAMICINE) Poeder voor cement
15 J01GB03 PALACOS (GENTAMICINE) Poeder voor cement
16 J01GB03 PALACOS MV+G (GENTAMICINE) Poeder voor cement
17 J01GB03 PALAMED (GENTAMICINE) Poeder voor cement
18 J01GB03 REFOBACIN (GENTAMICINE) Poeder voor cement
19 J01GB03 REFOBACIN PLUS (GENTAMICINE) Poeder voor cement
20 J01GB03 REFOCOLL (GENTAMICINE) Implantatiegaas
21 J01GB03 SEPTOCOLL E (GENTAMICINE) Implantatiegaas
22 J01GB03 SEPTOPAL (GENTAMICINE) Implantatiekraal
23 J01GB04 KANAMYCINE Injectievloeistof