Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

METRONIDAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in METRONIDAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01XD01 METRONIDAZOL Infusievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


METRONIDAZOL

Aantal meldingen 83
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
20
(24%)
63
(76%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 2
lage bloeddruk : 2
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 20
angio-oedeem : 3
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
rosacea : 1
toename huidpigment : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische shock : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
gordelroos : 1
Intoxicaties en letsels : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
Lever en galwegen : 3
geelzucht : 3
Maag-darmstelsel : 46
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 2
buikpijn : 4
diarree : 3
leukoplakie oraal : 1
lipzwelling : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 17
ontsteking van de slokdarmwand : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 3
slikken pijnlijk : 1
tandverkleuring : 1
tong beslagen : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 2
verkleuring van de urine : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 29
abnormale dromen : 1
achterdochtigheid : 1
angst : 2
depressieve stemming : 5
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 3
hallucinaties : 1
ijlen : 1
Illness anxiety disorder : 1
onrust : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
artrose : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 1
nekpijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloeddruk verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 2
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 3
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 2
Zenuwstelsel : 59
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 14
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 11
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
postictale paralyse : 1
presyncope : 1
psychomotorische vaardigheden gestoord : 2
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 1
tintelingen : 2
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verstoorde smaak : 8
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METRONIDAZOL

Aantal meldingen 82.176
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
52.949
(64%)
26.449
(32%)
2.778
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.604
(3%)
17.049
(21%)
43.857
(53%)
16.505
(20%)
2.161
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.762
Bloed- en lymfestelsel : 2.175
Bloedvaten : 2.184
Chirurgische en medische verrichtingen : 157
Congenitale en genetische afwijkingen : 149
Endocrien syteem : 52
Hart : 2.373
Huid- en onderhuid : 25.335
Immuunsysteem : 4.671
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.397
Intoxicaties en letsels : 2.569
Lever en galwegen : 1.163
Maag-darmstelsel : 27.778
Neoplasmata : 123
Nier en urinewegen : 1.708
Oog : 2.133
Oor en evenwichtsorgaan : 1.100
Product aanlegenheden : 391
Psychisch : 3.222
Sociale omstandigheden : 119
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.306
Testuitslagen en onderzoeken : 2.735
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.707
Voeding en stofwisseling : 1.844
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.287
Zenuwstelsel : 15.798
Zwangerschap en perinatale periode : 359
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.