Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

EMTRICITABINE,TENOFOVIR ALAFENAMIDE,ELVITEGRAVIR,COBICISTA

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in EMTRICITABINE,TENOFOVIR ALAFENAMIDE,ELVITEGRAVIR,COBICISTA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AR18 GENVOYA (GENVOYA) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


EMTRICITABINE,TENOFOVIR ALAFENAMIDE,ELVITEGRAVIR,COBICISTA

Aantal meldingen 38
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
30
(79%)
8
(21%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
kortademigheid : 2
neusverstopping : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 12
huiduitslag : 3
huidverdikking : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 2
rode huiduitslag : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking tandvlees : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 12
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
buikklachten : 1
diarree : 2
droge mond : 1
misselijkheid : 1
mondbloeding : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
winderigheid : 1
zwelling in mond : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 21
abnormale dromen : 6
depressieve stemming : 1
nachtmerrie : 3
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 2
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 5
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
vermoeidheid : 8
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 1
herverdeling van vet : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
balzakzwelling : 1
vergroting prostaat : 1
Zenuwstelsel : 14
duizeligheid : 2
flauwvallen : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 1
migraine : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 1
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

EMTRICITABINE,TENOFOVIR ALAFENAMIDE,ELVITEGRAVIR,COBICISTA

Aantal meldingen 2.898
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
888
(31%)
1.209
(42%)
801
(28%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
426
(15%)
1.278
(44%)
138
(5%)
1.021
(35%)
35
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 96
Bloed- en lymfestelsel : 130
Bloedvaten : 64
Chirurgische en medische verrichtingen : 49
Congenitale en genetische afwijkingen : 171
Endocrien syteem : 37
Hart : 94
Huid- en onderhuid : 275
Immuunsysteem : 214
Infecties en parasitaire aandoeningen : 564
Intoxicaties en letsels : 558
Lever en galwegen : 197
Maag-darmstelsel : 306
Neoplasmata : 76
Nier en urinewegen : 250
Oog : 45
Oor en evenwichtsorgaan : 20
Product aanlegenheden : 13
Psychisch : 160
Sociale omstandigheden : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 134
Testuitslagen en onderzoeken : 436
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 754
Voeding en stofwisseling : 158
Voortplantingsstelsel en borsten : 38
Zenuwstelsel : 264
Zwangerschap en perinatale periode : 318
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AR01 COMBIVIR (LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE) Omhulde tablet
2 J05AR01 LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE Omhulde tablet
3 J05AR02 ABACAVIR/LAMIVUDINE Tablet
4 J05AR02 KIVEXA (ABACAVIR/LAMIVUDINE) Tablet
5 J05AR03 EMTRICITABINE/TENOFOVIR Tablet
6 J05AR03 EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL Tablet
7 J05AR03 TRUVADA (EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL) Tablet
8 J05AR03 TRUVADA (EMTRICITABINE/TENOFOVIR) Tablet
9 J05AR04 ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE Tablet
10 J05AR04 TRIZIVIR (ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE) Tablet
11 J05AR06 ATRIPLA (EMTRICITABINE/TENOFOVIR/EFAVIRENZ) Tablet
12 J05AR06 ATRIPLA (EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOP/EFAVIRENZ) Tablet
13 J05AR06 EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOP/EFAVIRENZ Tablet
14 J05AR08 EVIPLERA (EMTRICITABINE/RILPIVIRINE/TENOFOVIR DISOPROXIL) Tablet
15 J05AR08 EVIPLERA (EMTRICITABINE/RILPIVIRINE/TENOFOVIR) Tablet
16 J05AR09 STRIBILD (STRIBILD) Tablet
17 J05AR10 KALETRA (LOPINAVIR/RITONAVIR) Drank, Tablet
18 J05AR10 LOPINAVIR/RITONAVIR Tablet
19 J05AR13 TRIUMEQ (DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE) Tablet
20 J05AR14 REZOLSTA (DARUNAVIR/COBICISTAT) Tablet
21 J05AR17 DESCOVY (EMTRICITABINE/TENOFOVIR ALAFENAMIDE) Tablet
22 J05AR17 DESCOVY (EMTRICITABINE/TENOFOVIR) Tablet
23 J05AR19 ODEFSEY (EMTRICITABINE/RILPIVIRINE/TENOFOVIR ALAFENAMIDE) Tablet
24 J05AR19 ODEFSEY (EMTRICITABINE/RILPIVIRINE/TENOFOVIR) Tablet
25 J05AR20 BIKTARVY (BICTEGRAVIR/EMTRICITABINE/TENOFOVIRALAFENAMIDE) Tablet
26 J05AR21 JULUCA (DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINE) Tablet
27 J05AR22 SYMTUZA (SYMTUZA) Tablet
28 J05AR24 DELSTRIGO (DORAVIRINE/LAMIVUDINE/TENOFOVIR DISOPROXIL) Tablet
29 J05AR25 DOVATO (DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINE) Tablet