Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MENINGOKOK C, GEZUIVERD SACCHARIDENANTIGEEN GECONJUGEERD

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MENINGOKOK C, GEZUIVERD SACCHARIDENANTIGEEN GECONJUGEERD behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07AH07 NEISVAC-C (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


MENINGOKOK C, GEZUIVERD SACCHARIDENANTIGEEN GECONJUGEERD

Aantal meldingen 1.753
Ernstig 362
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
896
(51%)
854
(49%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 169
ademhalingsproblemen (apneu) : 26
ademnood : 2
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 43
asfyxie : 1
astma : 3
bloedneus : 3
Brief resolved unexplained event : 2
bronchospasme : 2
centrale cyanose : 11
hoesten : 32
hoorbare piepende ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 21
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 2
neonatale hypoxie : 2
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
piepen : 1
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 2
snelle ademhaling : 1
sputum toegenomen : 3
stemstoornis : 2
tonsillaire hypertrofie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 60
Bloedarmoede : 3
Immune trombocytopenie : 15
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 7
trombocytopenische purpura : 7
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 25
Bloedvaten : 137
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 56
bleekheid : 61
Bloeduitstorting : 5
flauwvallen : 7
Koude vingertoppen en tenen : 2
overmatig blozen : 1
vaatverwijding : 3
verhoogde bloeddruk : 1
ziekte van Kawasaki : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 905
acuut hemorragisch oedeem van de kindertijd : 1
angio-oedeem : 20
blaar : 7
droge huid : 2
eczeem : 45
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 65
huid warm : 38
huidirritatie : 1
huiduitslag : 442
huiduitslag ( maculo-papulair) : 33
huiduitslag (morbilliform) : 21
huiduitslag (rash papulair) : 23
huiduitslag met blaasjes : 11
huidverkleuring : 8
Jeuk : 46
jeukende huiduitslag : 19
kwetsbare huid : 1
luierdermatitis : 1
mechanische urticaria : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 4
papel : 3
pigmentatieaandoening : 1
puntbloedingen : 16
rode huiduitslag : 24
roodheid : 14
urticaria chronisch : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 42
zweten en rillen : 5
Immuunsysteem : 6
auto-immuunziekte : 1
overgevoeligheid : 3
voedselallergie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 231
abces : 6
abces keelamandel : 1
abces op de injectie plaats : 1
abces van speekselklier : 1
bacteriele hersenvliesontsteking : 2
bacteriëmie : 1
blaasontsteking : 1
bof : 2
bovenste luchtweginfectie : 11
Bovenste luchtweginfectie : 10
buikgriep : 4
Candida-infectie : 1
cellulitis : 1
faryngitis : 13
gastro-enteritis viraal : 1
gordelroos : 1
hand-, voet- en mondziekte : 1
herseninfectie (encefalitis) : 5
hersenvliesontsteking : 1
hersenvliesontsteking door pneumokokken : 1
huidinfectie : 2
infectie : 5
infectie van het oor : 11
injectieplaatsinfectie : 1
koortsuitslag : 1
laryngitis : 1
longontsteking : 10
luchtweginfectie bacterieel : 1
lymfadenitis bacterieel : 1
lymfeknoopabces : 1
maagdarminfectie : 1
mazelen : 6
middenoorontsteking : 36
neus-keelontsteking : 49
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 3
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 7
ooginfectie : 1
otitis media acuut : 1
pustuleuze rash : 2
rodehond : 1
sepsis : 3
speekselklierontsteking : 5
Subglottic laryngitis : 3
urineweginfectie : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale infectie : 2
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
waterpokken : 3
waterwratten (molluscum contagiosum) : 1
Intoxicaties en letsels : 4
gewrichtsontwrichting : 2
hemorragie wond : 1
metaalvergiftiging : 1
Lever en galwegen : 1
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Maag-darmstelsel : 327
aandoening maag-darmstelsel : 4
abnormale ontlasting : 5
aften : 3
braakneiging : 3
braken : 151
buikklachten : 1
buikpijn : 10
diarree : 112
een instulping van de darm waarbij één gedeelte van de darm door een ander gedeelte wordt ingesloten : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipblaar : 1
lipverkleuring : 1
lipzwelling : 5
maag-darm pijn : 2
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 6
opgezette buik : 1
orale mucosa eruptie : 1
orale papel : 1
pijn in de mond : 2
tandvlees bloeding : 1
tong beslagen : 1
tongblaren : 1
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
winderigheid : 1
Neoplasmata : 1
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) : 1
Nier en urinewegen : 2
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 85
Afwijking oogbeweging : 2
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 57
oogafscheiding : 2
ooglidzwelling : 2
oogontsteking : 5
oogzwelling : 3
overmatig oogknipperen : 1
ptosis van een ooglid : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 3
rood oog : 1
scheelzien : 1
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 7
doofheid : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 3
otorroe : 1
zwelling van de oorschelp : 1
Product aanlegenheden : 1
falen van medisch hulpmiddel : 1
Psychisch : 230
abnormaal gedrag : 26
afwezigheid van spontane spraak : 1
agressie : 1
angst : 4
Apathisch : 12
autismespectrumstoornis : 12
Breath holding spell : 11
delirium febrile : 3
eetstoornis : 1
emotionele droefheid : 1
gedragsproblemen : 7
hallucinaties : 1
head banging : 7
Lusteloos : 49
neurose : 1
onrust : 1
prikkelbaarheid : 9
psychische stoornis : 1
Psychomotorische retardatie : 1
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 8
slaapstoornis : 10
slapeloosheid : 37
sociaal vermijdingsgedrag : 2
staren : 12
stereotypie : 2
stoornis in sociaal gedrag : 1
tic : 1
woede-aanval : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 50
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 6
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
groeipijnen : 1
groeivertraging : 1
juveniele idiopathische artritis : 3
kaakklem : 3
mobiliteit verminderd : 1
nekpijn : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 1
pijn in arm of been : 5
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 2
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 12
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 60
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
afwijkend EEG : 3
bloed in urine : 1
BSE verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 21
lichaamstemperatuur verlaagd : 14
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 12
wisselende lichaamstemperatuur : 1
zuurstofsaturatie abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2041
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
benauwdheidsgevoel : 3
Developmental regression : 1
enantheem : 1
erytheem op vaccinatieplaats : 2
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 3
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 3
hoge koorts : 88
huilen : 395
injectieplaatscyste : 1
injectieplaatshematoom : 8
injectieplaatskneuzing : 3
injectieplaatsrash : 7
injectieplaatsurticaria : 2
injectieplaatsverharding : 10
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatsvesikels : 2
injectieplaatswarmte : 9
jeuk op de injectieplaats : 4
kater : 1
koorts : 1.017
koude rillingen : 23
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 5
littekenvorming op de injectieplaats : 1
loopstoornis : 23
malaise : 156
multi-orgaanfalen : 1
nodule op injectieplaats : 6
oedeem : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 42
ontsteking op de injectieplaats : 39
perifere zwelling : 4
pijn : 26
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 10
reactie op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 31
schreeuwen : 1
schuimbekken : 1
steriel abces op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 6
vaccinatieplaatspijn : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 6
vermoeidheid : 21
vertraging van de ontwikkeling : 2
warmte op vaccinatieplaats : 1
wiegendood : 2
ziekteterugkering : 1
zwelling : 20
zwelling aangezicht : 18
zwelling van injectieplaats : 18
Voeding en stofwisseling : 168
diabetes mellitus : 5
gewichtstoename slecht : 1
hypofagie : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
slecht gevoede zuigeling : 5
type 1 diabetes mellitus : 2
uitdroging : 9
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderd drinken : 25
verminderde eetlust : 112
verstoorde eetlust : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
pijn testikels : 1
scrotaaloedeem : 1
Zenuwstelsel : 699
aandachtstoornis : 1
afwezigheid van reflexen : 1
ataxie : 5
atonisch insult : 1
bewustzijnsverlies : 99
cerebrale ischemie : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 10
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 2
dyskinesie : 1
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 34
epilepsie : 7
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 16
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 14
hypersomnie : 4
koortsstuip : 155
kwijlen : 36
motorische ontwikkeling achterstand : 1
Nekstijfheid : 3
niet-reagerend op prikkels : 2
ontsteking oogzenuw : 1
overactiviteit : 3
petit mal epilepsie : 1
postictale toestand : 10
presyncope : 3
psychomotorische vaardigheden gestoord : 3
sensory integrative dysfunction : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 60
spierspasmen : 15
spraakontwikkelingstoornis : 4
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 105
toeval/stuip (tonisch) : 3
trilling/beving (tremor) : 2
verhoogde spanning : 39
verlamming : 2
verlamming van 4 ledematen : 1
verminderd bewustzijn : 26
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 10
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MENINGOKOK C, GEZUIVERD SACCHARIDENANTIGEEN GECONJUGEERD

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07AH03 MENINGOKOK A,C, 2 TYPEN, GEZUIVERD POLYSACCH.ANTIGEEN Overige toedieningsvormen
2 J07AH08 MENQUADFI (MENINGOKOKKENVACCIN) Injectievloeistof
3 J07AH08 MENVEO (MENINGOKOKKENVACCIN ACWY) Injectie
4 J07AH08 MENVEO (MENINGOKOKKENVACCIN) Poeder injectievloeistof
5 J07AH08 NIMENRIX (MENINGOKOKKENVACCIN ACWY) Injectie
6 J07AH08 NIMENRIX (MENINGOKOKKENVACCIN) Poeder injectievloeistof
7 J07AH09 BEXSERO (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie
8 J07AH09 TRUMENBA (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie