Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MENINGOKOK A,C,Y,W-135,4 TYP. GEZ. SACCH.ANTIGEEN GECONJUG

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MENINGOKOK A,C,Y,W-135,4 TYP. GEZ. SACCH.ANTIGEEN GECONJUG behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Meningococcal ACWY vaccine (Nimenrix®) and urticaria 2019 Signals document

2 Meningococcal ACWY vaccine (Nimenrix®) and lymphadenopathy 2019 Signals document

3 Meningococcal ACWY vaccine (Nimenrix®) and convulsions 2019 Signals document

4 Gemelde vermoede bijwerkingen na vaccinatie met het meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix® 2019
5 Overzicht gerapporteerde AEFIs na toediening NeisVac-C® vergeleken met Nimenrix® op peuterleeftijd 2021
6 Meldingen van bijwerkingen na meningokokken ACWY-vaccinatie Nimenrix® bij tieners 2021
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


MENINGOKOK A,C,Y,W-135,4 TYP. GEZ. SACCH.ANTIGEEN GECONJUG

Aantal meldingen 1.812
Ernstig 68
Geslacht
Man
Vrouw
901
(50%)
911
(50%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 175
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
afwijkende ademhaling : 4
astma : 1
bloedneus : 10
diafragmapijn : 1
droge keel : 2
Faryngeale zwelling : 2
farynx-erytheem : 1
hoesten : 50
hyperventilatie : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 24
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 21
neusverstopping : 2
niezen : 2
onregelmatige ademhaling : 1
ontsteking van amandelen : 1
orofaryngeaal ongemak : 3
orofaryngeale pijn : 36
piepen : 1
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 1
snelle ademhaling : 1
stemstoornis : 2
tonsillaire hypertrofie : 2
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 44
Immune trombocytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 39
Bloedvaten : 41
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 3
bleekheid : 25
Bloeduitstorting : 4
Koude vingertoppen en tenen : 2
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
slechte perifere circulatie : 1
ziekte van Kawasaki : 1
Hart : 11
aanvalsgewijze snel hartritme : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
cardiovasculaire insufficiëntie : 1
hart ongemak : 1
hartkloppingen : 6
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 622
acuut hemorragisch oedeem van de kindertijd : 2
angio-oedeem : 1
blaar : 6
droge huid : 3
eczeem : 18
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 57
gele huid : 1
Henoch-Schönlein purpura : 2
huiderosie : 1
huidgezwel : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 123
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (morbilliform) : 48
huiduitslag (rash papulair) : 44
huiduitslag met blaasjes : 8
huidverkleuring : 7
intertrigo : 1
Jeuk : 26
jeukende huiduitslag : 18
koude urticaria : 1
livedo reticularis : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 19
papel : 2
periorale dermatitis : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 8
rash rubelliform : 1
rode huiduitslag : 45
roodheid : 36
toename huidpigment : 1
vasculitische rash : 1
vervellen : 2
vlek : 1
vlekkerige huiduitslag : 122
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
overgevoeligheid : 4
seizoensgebonden allergie : 1
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 89
amandelontsteking : 1
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
bof : 2
bofhersenvliesontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 2
bronchiolitis : 1
cellulitis : 1
COVID-19 : 1
erysipelas : 1
exanthema subitum : 1
faryngitis : 5
gordelroos : 3
griep : 1
infectie van het oor : 9
injectieplaatscellulitis : 1
injectieplaatsinfectie : 1
longontsteking : 3
lymfeknoopabces : 1
middenoorontsteking : 2
neus-keelontsteking : 35
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
pustel op injectieplaats : 1
pustuleuze rash : 2
Subglottic laryngitis : 2
syndroom van Gianotti-Crosti : 1
virale hersenvliesontsteking : 1
virale labyrinthitis : 1
Intoxicaties en letsels : 4
extra dosis toegediend : 1
off-label gebruik : 1
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
val : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
icterus van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 564
abnormale ontlasting : 3
aften : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braakneiging : 4
braken : 192
buikklachten : 5
buikpijn : 62
diarree : 84
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lip pijn : 1
lipblaar : 1
lipbloeding : 1
lipoedeem : 1
lipverkleuring : 2
lipzwelling : 7
maagklachten : 1
misselijkheid : 176
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
onwelriekende adem : 2
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de mond : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
projectiel braken : 2
uitbraken van medicatie : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 4
bloed in de urine : 1
incontinentie : 1
urine-incontinentie : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 72
Afwijking oogbeweging : 1
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 5
lui oog (amblyopie) : 1
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 2
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 2
oogafscheiding : 3
ooglidzwelling : 1
oogoedeem : 1
oogontsteking : 13
oogpijn : 5
oogzwelling : 7
papiloedeem oog : 1
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 3
scheelzien : 1
traanproductie verhoogd : 4
wazig zien : 6
zwelling van ooglid : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 35
diplacusis : 1
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 1
gehoorgangerytheem : 1
ooraandoening : 1
oorongemak : 3
oorpijn : 17
oorsuizen : 5
oorzwelling : 2
otorroe : 1
slechthorendheid : 1
voorbijgaande doofheid : 1
Psychisch : 268
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 1
Apathisch : 1
Breath holding spell : 1
dagdromen : 1
delirium febrile : 2
depressieve stemming : 3
eetstoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
head banging : 1
initiële insomnia : 2
Lusteloos : 148
onrust : 9
paniekreactie : 1
pavor nocturnus : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 11
slaap van slechte kwaliteit : 14
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 42
staren : 3
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 4
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
zieke verwante : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 246
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 5
gewrichtspijn : 22
gewrichtszwelling : 2
Infantile back arching : 2
juveniele idiopathische artritis : 1
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
nekpijn : 29
okselgezwel : 3
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 52
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 6
rugpijn : 3
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 29
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 64
spierspasmen : 5
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 11
Testuitslagen en onderzoeken : 82
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
huidturgor verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 56
lichaamstemperatuur verlaagd : 16
schildklierfunctietest abnormaal : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2654
bloeding op de injectieplaats : 1
Developmental regression : 1
dorst : 1
dorst verminderd : 1
droogheid op injectieplaats : 1
enantheem : 1
Gait inability : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 25
het heet hebben : 5
het koud hebben : 13
High-pitched crying : 1
hoge koorts : 51
huilen : 129
injectieplaatsgranuloom : 1
injectieplaatshematoom : 6
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsparesthesie : 2
injectieplaatsrash : 7
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 6
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatsvesikels : 6
injectieplaatswarmte : 149
jeuk op de injectieplaats : 71
kater : 1
koorts : 870
koude rillingen : 33
kreunen : 2
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 15
loopstoornis : 10
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 3
malaise : 133
okselpijn : 9
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 12
ontsteking op de injectieplaats : 205
ontvankelijkheid voor ziekte : 1
papel op injectieplaats : 2
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 7
pijn : 20
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 213
reactie op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 188
schreeuwen : 4
secretie uitscheiding : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 23
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 6
verminderde activiteit : 1
vermoeidheid : 163
vertraging van de ontwikkeling : 1
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 23
zwelling van injectieplaats : 202
Voeding en stofwisseling : 140
diabetes mellitus : 1
Food refusal : 1
hypofagie : 3
lactose-intolerantie : 2
type 1 diabetes mellitus : 2
uitdroging : 4
verminderde eetlust : 125
vochtopname verlaagd : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
balzakzwelling : 1
Intermenstrual bleeding : 1
scrotaaloedeem : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 704
aandachtstoornis : 2
ataxie : 3
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 88
een verlaagde spierspanning : 5
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 35
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
gelaatsparese : 2
Guillain-Barré-syndroom : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 316
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 2
hyporesponsief voor stimuli : 3
koortsstuip : 53
kwijlen : 2
langzame spraak : 1
migraine : 5
Motorische disfunctie : 1
niet-reagerend op prikkels : 3
overactiviteit : 1
partieel insult : 1
partiële aanvallen met secundaire generalisatie : 1
Partiele insulten (simplex) : 1
postictale toestand : 1
presyncope : 25
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
recidiverende-remitterende multipele sclerose : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 78
Smaakstoornis : 1
spierspasmen : 1
spraakontwikkelingstoornis : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 11
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 12
uitpuilende fontanel : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 4
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MENINGOKOK A,C,Y,W-135,4 TYP. GEZ. SACCH.ANTIGEEN GECONJUG

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07AH03 MENINGOKOK A,C, 2 TYPEN, GEZUIVERD POLYSACCH.ANTIGEEN Overige toedieningsvormen
2 J07AH07 NEISVAC-C (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07AH09 BEXSERO (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07AH09 TRUMENBA (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie