Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MENINGOKOK A,C,Y,W-135,4 TYP. GEZ. SACCH.ANTIGEEN GECONJUG

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MENINGOKOK A,C,Y,W-135,4 TYP. GEZ. SACCH.ANTIGEEN GECONJUG behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07AH08 MENVEO (MENINGOKOKKENVACCIN ACWY) Injectie
J07AH08 MENVEO (MENINGOKOKKENVACCIN) Poeder injectievloeistof
J07AH08 NIMENRIX (MENINGOKOKKENVACCIN ACWY) Injectie
J07AH08 NIMENRIX (MENINGOKOKKENVACCIN) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Steenvoorden, G. Gemelde bijwerkingen ’14 en ’15 van reizigersvaccins en malariaprofylaxe bij Bijwerkingencentrum Lareb LCR Update 2016 18(3):6-7
4 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
5 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
6 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Gemelde vermoede bijwerkingen na vaccinatie met het meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix® 2019
2 Meningococcal ACWY vaccine (Nimenrix®) and convulsions 2019
3 Meningococcal ACWY vaccine (Nimenrix®) and lymphadenopathy 2019
4 Meningococcal ACWY vaccine (Nimenrix®) and urticaria 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


MENINGOKOK A,C,Y,W-135,4 TYP. GEZ. SACCH.ANTIGEEN GECONJUG

Aantal meldingen 1.258
Ernstig 46
Geslacht
Man
Vrouw
608
(48%)
650
(52%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 114
afwijkende ademhaling : 4
astma : 1
bloedneus : 7
diafragmapijn : 1
droge keel : 2
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 26
hyperventilatie : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 16
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 10
neusverstopping : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 32
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 1
snelle ademhaling : 1
tonsillaire hypertrofie : 2
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 38
Immune trombocytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 34
Bloedvaten : 30
bleekheid : 21
Bloeduitstorting : 3
opvlieger : 2
overmatig blozen : 2
slechte perifere circulatie : 1
ziekte van Kawasaki : 1
Hart : 11
aanvalsgewijze snel hartritme : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
cardiovasculaire insufficiëntie : 1
hartkloppingen : 6
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 380
angio-oedeem : 1
blaar : 4
droge huid : 2
eczeem : 11
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 33
gele huid : 1
Henoch-Schönlein purpura : 2
huiderosie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 91
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (morbilliform) : 27
huiduitslag (rash papulair) : 23
huiduitslag met blaasjes : 6
huidverkleuring : 3
intertrigo : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 16
koude urticaria : 1
livedo reticularis : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 15
papel : 2
periorale dermatitis : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 5
rode huiduitslag : 29
roodheid : 16
toename huidpigment : 1
vervellen : 2
vlek : 1
vlekkerige huiduitslag : 58
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
overgevoeligheid : 4
seizoensgebonden allergie : 1
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 57
amandelontsteking : 1
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
bof : 2
cellulitis : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 4
gordelroos : 1
griep : 1
infectie van het oor : 6
injectieplaatscellulitis : 1
injectieplaatsinfectie : 1
longontsteking : 1
lymfeknoopabces : 1
middenoorontsteking : 1
neus-keelontsteking : 20
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
pustel op injectieplaats : 1
pustuleuze rash : 2
Subglottic laryngitis : 2
syndroom van Gianotti-Crosti : 1
virale hersenvliesontsteking : 1
virale labyrinthitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
off-label gebruik : 1
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 375
abnormale ontlasting : 2
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braakneiging : 2
braken : 116
buikklachten : 5
buikpijn : 46
diarree : 48
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lipverkleuring : 1
lipzwelling : 3
misselijkheid : 137
mondaandoening : 1
onwelriekende adem : 2
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de mond : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
uitbraken van medicatie : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 3
bloed in de urine : 1
incontinentie : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 44
Afwijking oogbeweging : 1
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 3
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 2
oogafscheiding : 3
oogontsteking : 6
oogpijn : 3
oogzwelling : 5
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 3
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 5
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 15
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 10
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 151
abnormaal gedrag : 2
agressie : 2
angst : 1
delirium febrile : 1
depressieve stemming : 2
eetstoornis : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 81
onrust : 8
pavor nocturnus : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 6
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 28
staren : 3
stemmingswisselingen : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 3
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
zieke verwante : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 192
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 9
juveniele idiopathische artritis : 1
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 23
okselgezwel : 3
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 40
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 6
rugpijn : 3
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 7
skeletspierstijfheid : 25
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 53
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 55
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
huidturgor verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 42
lichaamstemperatuur verlaagd : 8
schildklierfunctietest abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2012
bloeding op de injectieplaats : 1
dorst : 1
enantheem : 1
Gait inability : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 22
het heet hebben : 4
het koud hebben : 11
High-pitched crying : 1
hoge koorts : 30
huilen : 75
injectieplaatsgranuloom : 1
injectieplaatshematoom : 5
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsparesthesie : 2
injectieplaatsrash : 2
injectieplaatsverharding : 4
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatsvesikels : 4
injectieplaatswarmte : 137
jeuk op de injectieplaats : 64
kater : 1
koorts : 591
koude rillingen : 24
kreunen : 1
lichaamszwakte : 13
loopstoornis : 7
malaise : 87
okselpijn : 9
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 5
ontsteking op de injectieplaats : 179
papel op injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 4
pijn : 14
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 196
reactie op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 156
schreeuwen : 1
secretie uitscheiding : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 20
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 2
vermoeidheid : 124
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 14
zwelling van injectieplaats : 174
Voeding en stofwisseling : 94
diabetes mellitus : 1
Food refusal : 1
hypofagie : 2
lactose-intolerantie : 1
type 1 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 3
verminderde eetlust : 84
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
balzakzwelling : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
Zenuwstelsel : 553
aandachtstoornis : 2
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 76
een verlaagde spierspanning : 2
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 27
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
gelaatsparese : 2
Guillain-Barré-syndroom : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 263
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 2
hyporesponsief voor stimuli : 1
koortsstuip : 28
langzame spraak : 1
migraine : 3
Motorische disfunctie : 1
niet-reagerend op prikkels : 2
overactiviteit : 1
partiële aanvallen met secundaire generalisatie : 1
presyncope : 20
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
recidiverende-remitterende multipele sclerose : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaap van slechte kwaliteit : 10
slaperigheid : 54
Smaakstoornis : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 10
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 10
uitpuilende fontanel : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MENINGOKOK A,C,Y,W-135,4 TYP. GEZ. SACCH.ANTIGEEN GECONJUG

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07AH03 MENINGOKOK A,C, 2 TYPEN, GEZUIVERD POLYSACCH.ANTIGEEN Overige toedieningsvormen
2 J07AH07 NEISVAC-C (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07AH09 BEXSERO (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07AH09 TRUMENBA (MENINGOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie