Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PNEUMOKOK, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PNEUMOKOK, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07AL01 PNEUMO 23 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Injectie
J07AL01 PNEUMOKOKKENVACCIN Injectie
J07AL01 PNEUMOVAX-23 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 5-7-2022.


PNEUMOKOK, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

Aantal meldingen 1.757
Ernstig 55
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
622
(35%)
1.133
(64%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 121
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
afwijkende ademhaling : 1
Asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome : 1
bloedneus : 1
falen van de ademhaling : 2
hik : 1
hoesten : 25
hypopnoea : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 36
longembolie : 1
loopneus : 9
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 3
niezen : 2
ophoesten van bloed : 2
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 15
piepen : 2
pijnlijke ademhaling : 1
pleurale effusie : 1
productieve hoest : 3
slaap apneu syndroom : 1
snelle ademhaling : 1
sputum verkleurd : 2
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
Bloed- en lymfestelsel : 30
lymfeknooppijn : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 28
Bloedvaten : 10
erythromelalgie : 1
Giant cell arteritis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 2
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 33
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
asthma cardiale : 1
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 6
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 145
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
allergische huidontsteking : 2
blaar : 2
bloedblaar : 1
dermatomyositis : 1
eczeem : 2
galbulten : 13
Gevoelige huid : 1
huid warm : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 26
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 8
lichen sclerosus : 1
nachtzweten : 5
overmatig zweten : 10
papel : 2
pijn aan de huid : 3
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 13
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 25
Te behandelen huidletsel : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
zweten en rillen : 2
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 1
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie : 1
overgevoeligheid : 5
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 88
abces op de injectie plaats : 2
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
cellulitis : 10
erysipelas : 18
faryngitis : 1
gordelroos : 13
griep : 1
Herpes zoster reactivation : 1
injectieplaatscellulitis : 9
injectieplaatsinfectie : 1
longontsteking : 7
neus-keelontsteking : 12
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
orale herpes : 2
urineweginfectie : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 9
gewrichtsontwrichting : 1
product toegediend op onjuiste plaats : 3
ruptuur pees : 1
vaccinatiefout : 1
val : 2
wondnecrose : 1
Lever en galwegen : 2
auto-immuunhepatitis : 1
hepatische cirrose : 1
Maag-darmstelsel : 317
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braakneiging : 1
braken : 23
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 13
diarree : 24
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 7
maag-darm pijn : 2
misselijkheid : 218
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandpijn : 3
tintelingen mond : 2
tongontsteking : 1
Tongue erythema : 1
Tongue rough : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 10
bloed in de urine : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
uretraalobstructie : 1
urine-incontinentie : 3
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
Oog : 14
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking oogleden : 1
trombose slagader netvlies : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 12
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 2
draaiduizeligheid : 4
duizeligheid positioneel : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 29
abnormale dromen : 1
angst : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 4
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 6
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 3
spanning : 1
stress : 1
verwarde toestand : 4
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1017
artrose : 1
gewrichtsblokkering : 1
Gewrichtsontsteking : 5
gewrichtspijn : 233
gewrichtszwelling : 5
Greater trochanteric pain syndrome : 1
kaakklem : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
liespijn : 1
nekpijn : 12
okselgezwel : 1
pees pijn : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 173
pijn in kaak : 4
polymyalgia rheumatica : 3
Problemen ledemaat : 8
rugpijn : 9
skeletspierstelselpijn : 5
skeletspierstijfheid : 13
slijmbeursonsteking : 3
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 509
spierspasmen : 10
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 11
Testuitslagen en onderzoeken : 137
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 2
bloedtest abnormaal : 1
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 107
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
Liver function test increased : 1
maag pH verlaagd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 3
wisselende lichaamstemperatuur : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6331
aangezichtspijn : 2
afscheiding : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
eczeem op injectieplaats : 1
Gait inability : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 7
griepachtige verschijnselen : 49
het heet hebben : 5
het koud hebben : 12
hoge koorts : 9
Illness : 2
injectieplaatshematoom : 69
injectieplaatsirritatie : 2
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsrash : 6
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 19
injectieplaatsverkleuring : 3
injectieplaatsvesikels : 3
injectieplaatswarmte : 547
Injection site muscle weakness : 1
jeuk op de injectieplaats : 160
koorts : 431
koude rillingen : 362
lage lichaamstemperatuur : 1
letsel op injectieplaats : 1
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 6
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 5
malaise : 537
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 2
okselpijn : 8
onbestendig gevoel borstkas : 5
ongemak op injectieplaats : 40
ontsteking : 7
ontsteking op de injectieplaats : 590
papel op injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 22
pijn : 23
pijn in de borstkas : 10
pijn op de injectieplaats : 975
reactie op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 799
streaking op injectieplaats : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 365
uitscheiding op injectieplaats : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 2
ulcus : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 104
vermoeidheid : 325
verslechtering van de aandoening : 6
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 765
Voeding en stofwisseling : 23
diabetes mellitus : 1
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 21
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
bekkenpijn : 1
bloedingen na de menopauze : 2
impotentie : 1
menstrueel ongemak : 1
Zenuwstelsel : 522
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 5
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 46
een verlaagde spierspanning : 3
epilepsie : 3
flauwvallen : 21
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 374
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
migraine : 3
Nekstijfheid : 1
neurologisch symptoom : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
polyneuropathie chronisch : 1
presyncope : 5
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 8
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 8
trilling/beving (tremor) : 4
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 7
verstoorde smaak : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 7
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PNEUMOKOK, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07AL02 PREVENAR 13 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie
2 J07AL52 SYNFLORIX (PNEUMOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie