Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PNEUMOKOK, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PNEUMOKOK, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07AL01 PNEUMO 23 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Injectie
J07AL01 PNEUMOKOKKENVACCIN Injectie
J07AL01 PNEUMOVAX-23 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-5-2021.


PNEUMOKOK, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

Aantal meldingen 725
Ernstig 36
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
276
(38%)
447
(62%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 48
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 1
hik : 1
hoesten : 7
hypopnoea : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 16
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 3
orofaryngeale pijn : 7
piepen : 1
pijnlijke ademhaling : 1
pleurale effusie : 1
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
lymfeknooppijn : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 8
Bloedvaten : 4
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 15
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 82
allergische huidontsteking : 2
blaar : 2
bloedblaar : 1
eczeem : 2
galbulten : 9
Gevoelige huid : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 13
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 2
lichen sclerosus : 1
nachtzweten : 3
overmatig zweten : 8
pijn aan de huid : 2
rode huiduitslag : 8
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 8
Te behandelen huidletsel : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie : 1
overgevoeligheid : 4
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 53
abces op de injectie plaats : 1
blaasontsteking : 1
cellulitis : 10
erysipelas : 14
faryngitis : 1
gordelroos : 4
Herpes zoster reactivation : 1
injectieplaatscellulitis : 6
injectieplaatsinfectie : 1
longontsteking : 3
neus-keelontsteking : 3
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
orale herpes : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 9
gewrichtsontwrichting : 1
product toegediend op onjuiste plaats : 3
ruptuur pees : 1
vaccinatiefout : 1
val : 2
wondnecrose : 1
Maag-darmstelsel : 99
abnormale ontlasting : 1
braakneiging : 1
braken : 15
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 8
diarree : 11
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 3
misselijkheid : 45
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandpijn : 3
Tongue erythema : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 6
bloed in de urine : 1
uretraalobstructie : 1
urine-incontinentie : 2
verkleuring van de urine : 2
Oog : 7
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking oogleden : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 2
duizeligheid positioneel : 1
oorpijn : 2
Psychisch : 20
angst : 1
hallucinaties : 1
Lusteloos : 3
slaap van slechte kwaliteit : 6
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 2
stress : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 255
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 18
gewrichtszwelling : 3
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 8
pijn in arm of been : 116
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 3
Problemen ledemaat : 5
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 10
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 67
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 10
Testuitslagen en onderzoeken : 51
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
bloedtest abnormaal : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 34
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1946
aangezichtspijn : 2
eczeem op injectieplaats : 1
Gait inability : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 7
griepachtige verschijnselen : 44
het koud hebben : 10
hoge koorts : 1
Illness : 2
injectieplaatshematoom : 7
injectieplaatsirritatie : 2
injectieplaatsverharding : 5
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatsvesikels : 3
injectieplaatswarmte : 98
Injection site muscle weakness : 1
jeuk op de injectieplaats : 25
koorts : 212
koude rillingen : 48
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 4
malaise : 80
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 1
okselpijn : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 22
ontsteking : 6
ontsteking op de injectieplaats : 264
papel op injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 9
pijn : 12
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 311
reactie op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 286
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 59
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 2
ulcus : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 64
vermoeidheid : 53
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 272
Voeding en stofwisseling : 18
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 17
Zenuwstelsel : 149
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 22
een verlaagde spierspanning : 2
epilepsie : 1
flauwvallen : 11
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 70
migraine : 2
Nekstijfheid : 1
neurologisch symptoom : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
presyncope : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 7
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PNEUMOKOK, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07AL02 PREVENAR 13 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie
2 J07AL52 SYNFLORIX (PNEUMOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie