Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PNEUMOKOK, GEZUIVERD GECONJUGEERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PNEUMOKOK, GEZUIVERD GECONJUGEERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07AL02 PREVENAR 13 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Apnoea following immunisation of preterm infants 2013 Signals document
2 Injection site abscesses after administration of Infanrix Hexa and Synflorix at infant age 2018 Signals document
3 Overview of reports of Adverse Events after Prevenar13® administered to a selected population of elderly 2015 Signals document
4 Overview of reports of injection site inflammation after Prevenar13® administered to a selected population of elderly 2014 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


PNEUMOKOK, GEZUIVERD GECONJUGEERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

Aantal meldingen 2.544
Ernstig 274
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.275
(50%)
1.265
(50%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 362
ademhalingsproblemen (apneu) : 99
afwijkende ademhaling : 121
apneuaanval : 2
astma : 2
bloedneus : 1
Brief resolved unexplained event : 7
centrale cyanose : 10
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 70
kortademigheid : 31
kortademigheid bij inspanning : 1
neonatale hypoxie : 3
orofaryngeale pijn : 3
productieve hoest : 1
snelle ademhaling : 1
sputum toegenomen : 7
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 8
Bloedvaten : 568
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 117
bleekheid : 385
Bloeduitstorting : 10
flauwvallen : 3
Koude vingertoppen en tenen : 34
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 15
verhoogde bloeddruk : 2
ziekte van Kawasaki : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
antibioticatherapie : 2
Hart : 6
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
ontsteking van de hartspier : 1
restrictieve cardiomyopathie : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 800
acuut hemorragisch oedeem van de kindertijd : 1
angio-oedeem : 11
blaar : 1
constitutioneel eczeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 66
galbulten : 34
gele huid : 2
huid warm : 101
huidaandoening : 1
huidontsteking : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 177
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 7
huidverkleuring : 198
jeugdeczeem : 1
Jeuk : 42
jeukende huiduitslag : 6
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 8
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 71
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 19
toename huidpigment : 3
vermindering huidpigment : 4
zweten en rillen : 28
Immuunsysteem : 8
koemelkallergie : 4
meervoudige allergieën : 1
overgevoeligheid : 1
verminderde immuunresponse : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 200
abces : 9
abces nek : 1
abces op de injectie plaats : 3
bacteriele hersenvliesontsteking : 2
bovenste luchtweginfectie : 10
Bovenste luchtweginfectie : 12
bronchitis : 1
buikgriep : 5
Candida-luieruitslag : 1
cellulitis : 1
faryngitis : 5
gordelroos : 4
hand-, voet- en mondziekte : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hersenvliesontsteking : 4
hersenvliesontsteking door Haemophilus Influenzae : 1
hersenvliesontsteking door pneumokokken : 4
huidinfectie : 3
infectie : 2
infectie van het oor : 1
injectieplaatscellulitis : 3
injectieplaatsinfectie : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
longontsteking : 9
luchtweginfectie viraal : 2
maagdarminfectie : 1
mastoïditis : 3
middenoorontsteking : 25
neus-keelontsteking : 58
onderste luchtweginfectie : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
otitis media chronisch : 1
pneumokokken-sepsis : 1
purulentie : 1
respiratoir syncytiaal virus bronchiolitis : 1
respiratoir syncytieel virusinfectie : 3
Subglottic laryngitis : 1
urineweginfectie : 4
virale hersenvliesontsteking : 1
virale infectie : 4
Intoxicaties en letsels : 1
craniocerebraal letsel : 1
Lever en galwegen : 1
acuut leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 388
aandoening maag-darmstelsel : 4
braken : 206
buikklachten : 2
buikpijn : 11
diarree : 123
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
maag-darm bloeding : 1
misselijkheid : 21
mondbloeding : 2
obstipatie, verstopping : 8
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
regurgitatie : 5
verandering in de stoelgang : 1
Neoplasmata : 3
fibroom : 1
kwaadaardig tumor van zenuwstelsel (neuroblastoom) : 1
melanocytische naevus : 1
Nier en urinewegen : 11
nierfalen : 1
verkleuring van de urine : 2
verminderde urineafscheiding : 8
Oog : 126
Afwijking oogbeweging : 2
netvliesbloeding : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 110
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 4
scheelzien : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 3
Psychisch : 298
abnormaal gedrag : 52
Apathisch : 18
autismespectrumstoornis : 2
Breath holding spell : 9
gedragsproblemen : 5
head banging : 1
leerhandicap : 1
Lusteloos : 1
prikkelbaarheid : 8
rusteloosheid : 10
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 123
sociaal vermijdingsgedrag : 1
staren : 63
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 56
gewrichtspijn : 9
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 1
liespijn : 1
mobiliteit verminderd : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 1
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 26
spierspasmen : 1
spiertrekkingen : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 68
afwijkend EEG : 3
bloeddruk verhoogd : 1
BSE verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 17
lichaamstemperatuur verlaagd : 20
sputum abnormaal : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 18
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4312
benauwdheidsgevoel : 5
Developmental regression : 1
fibrose : 23
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelenbijwerking : 4
gestoorde beweging op injectieplaats : 2
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 8
het koud hebben : 4
High-pitched crying : 3
hoge koorts : 7
huilen : 1.216
Illness : 1
injectieplaatshematoom : 14
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsrash : 7
injectieplaatsverharding : 4
injectieplaatsverkleuring : 2
injectieplaatsvesikels : 3
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 4
koorts : 1.207
koude rillingen : 35
lage lichaamstemperatuur : 1
litteken op de toedieningsplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 1
loopstoornis : 5
malaise : 233
nodule op injectieplaats : 1
onbeoordeelbaar voorval : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 520
ontsteking op de injectieplaats : 252
onverwacht effect : 1
perifere zwelling : 3
pijn : 450
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 46
reactie op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 14
schreeuwen : 5
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 24
vaccinatieplaatspruritus : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 30
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 4
vertraging van de ontwikkeling : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 121
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 11
Voeding en stofwisseling : 314
diabetes mellitus : 1
niet goed groeien : 2
slecht gevoede zuigeling : 77
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 9
verminderd drinken : 141
verminderde eetlust : 81
voedingsstoornis : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstpijn : 1
Zenuwstelsel : 1282
ataxie : 1
autonoom zenuwstelsel stoornis : 2
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 226
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 57
coma : 1
duizeligheid : 9
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 278
epilepsie : 4
flauwvallen : 9
fontanel ingedrukt : 1
gedeeltelijke verlamming : 4
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 32
hypersomnie : 1
hyporesponsief voor stimuli : 1
koortsstuip : 15
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
kwijlen : 34
Motorische disfunctie : 1
Nekstijfheid : 3
overactiviteit : 1
postictale toestand : 6
presyncope : 4
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaperigheid : 191
Smaakstoornis : 1
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 47
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 70
trilling/beving (tremor) : 1
uitpuilende fontanel : 5
verhoogde spanning : 56
verlamming van 4 ledematen : 1
verminderd bewustzijn : 205
vertigo van CZS oorsprong : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PNEUMOKOK, GEZUIVERD GECONJUGEERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07AL01 PNEUMO 23 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Injectie
2 J07AL01 PNEUMOKOKKENVACCIN Injectie
3 J07AL01 PNEUMOVAX-23 (PNEUMOKOKKENVACCIN) Injectievloeistof
4 J07AL52 SYNFLORIX (PNEUMOKOKKENVACCIN) Suspensie voor injectie