Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

BUIKTYFUS, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in BUIKTYFUS, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07AP03 TYFUSVACCIN (BUIKTYFUSVACCIN) Injectievloeistof
J07AP03 TYPHERIX (BUIKTYFUSVACCIN) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


BUIKTYFUS, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

Aantal meldingen 184
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
68
(37%)
116
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 3
longembolie : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 8
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 3
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Huid- en onderhuid : 47
allergische huidontsteking : 1
blaar : 1
eczeem : 1
galbulten : 13
huid warm : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 11
huidverkleuring : 2
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 2
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
buiktyfus : 3
huidinfectie : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
ooginfectie : 1
urineweginfectie : 1
virale encefalitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
ongeval : 1
val : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 69
aandoening maag-darmstelsel : 1
anorectaal ongemak : 1
braken : 11
buikklachten : 2
buikpijn : 12
Dental paraesthesia : 1
diarree : 22
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
misselijkheid : 15
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
speekselklierpijn : 1
Nier en urinewegen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 6
afsluiting van de netvliesslagader : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
traanproductieaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 7
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
ijlen : 1
nachtmerrie : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 50
fibromyalgie : 1
gewrichtspijn : 6
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 6
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 24
spierspasmen : 1
spierzwakte : 3
Systemic scleroderma : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 149
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
bloeding op de injectieplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
griepachtige verschijnselen : 6
het heet hebben : 1
Illness : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsverkleuring : 2
injectieplaatsvesikels : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 29
koude rillingen : 7
malaise : 19
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking op de injectieplaats : 15
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 18
reactie op de injectieplaats : 6
roodheid op de injectieplaats : 4
schouderletsel in verband met toediening van vaccin : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling op de plaats van toediening door vochtophoping : 1
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 2
voedselintolerantie : 1
Zenuwstelsel : 82
aandachtstoornis : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 12
flauwvallen : 5
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 36
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
myelitis transversa : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 2
spanningshoofdpijn : 1
tintelingen : 9
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 1
zenuwstelselaandoening : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUIKTYFUS, GEZUIVERD POLYSACCHARIDENANTIGEEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07AP01 VIVOTIF (BUIKTYFUSVACCIN) Maagsapresistente capsule
2 J07AP02 BUIKTYFUS, GEINACTIVEERD, HELE CEL Overige toedieningsvormen