Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

COMBINATIEPREPARATEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie
J07BC20 HEPATITIS-A+B-VACCIN Injectie
J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Steenvoorden, G. Gemelde bijwerkingen ’14 en ’15 van reizigersvaccins en malariaprofylaxe bij Bijwerkingencentrum Lareb LCR Update 2016 18(3):6-7
4 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
5 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
6 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 206
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
81
(39%)
125
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
afwijkende ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 2
geeuwen : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 5
orofaryngeale pijn : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 7
bleekheid : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
auto-immune thyreoïditis : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 4
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 67
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 12
gele huid : 1
haaruitval : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 18
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
gordelroos : 1
hersenvliesontsteking : 1
maagdarminfectie : 1
neus-keelontsteking : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 2
waterpokken : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 53
abnormale ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 10
buikklachten : 4
buikpijn : 8
diarree : 7
enteritis : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 12
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
verminderde maaglediging : 1
vetontlasting : 1
Nier en urinewegen : 1
vaak plassen : 1
Oog : 9
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 10
anhedonie : 1
delirium febrile : 1
depressieve stemming : 2
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 3
slapeloosheid : 1
tic : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 44
dwangstand van het hoofd : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtszwelling : 2
pijn in arm of been : 6
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 1
spier ongemak : 2
Spierpijn : 17
spierspasmen : 1
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 2
Systemic scleroderma : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 158
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 4
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 35
koude rillingen : 6
loopstoornis : 1
malaise : 9
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 13
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 18
reactie op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 4
stoornis temperatuurregulatie : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
verminderd gebruik ingeente arm of been : 2
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 9
Voeding en stofwisseling : 4
type 1 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
Zenuwstelsel : 90
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
coma : 1
duizeligheid : 17
epilepsie : 2
flauwvallen : 10
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 33
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
presyncope : 4
slaperigheid : 3
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 7
trilling/beving (tremor) : 1
verlamming : 2
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BC01 ENGERIX-B (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
2 J07BC01 FENDRIX (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07BC01 HBVAXPRO (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07BC02 AVAXIM (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
5 J07BC02 EPAXAL () Injectie
6 J07BC02 HAVRIX (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
7 J07BC02 HEPATITIS-A-VACCIN Injectie
8 J07BC02 VAQTA (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie