Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

RABIES, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RABIES, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BG01 RABIESVACCIN MERIEUX (RABIESVACCIN) Poeder injectievloeistof
J07BG01 RABIPUR (RABIESVACCIN) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Steenvoorden, G. Gemelde bijwerkingen ’14 en ’15 van reizigersvaccins en malariaprofylaxe bij Bijwerkingencentrum Lareb LCR Update 2016 18(3):6-7
4 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
5 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
6 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


RABIES, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Aantal meldingen 133
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
50
(38%)
82
(62%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
hoesten : 2
kortademigheid : 3
niezen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 8
Bloedvaten : 3
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 48
angio-oedeem : 6
blaar : 1
galbulten : 18
huid warm : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
herseninfectie (encefalitis) : 1
neus-keelontsteking : 1
Maag-darmstelsel : 34
braakneiging : 1
braken : 5
buikpijn : 5
diarree : 5
droge mond : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 12
pijn in de bovenbuik : 2
winderigheid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
plots gehoorverlies : 1
Psychisch : 6
hallucinaties : 1
rusteloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 37
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 6
Klachten skelet/spierstelsel : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 18
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 141
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
erytheem op vaccinatieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 6
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsvesikels : 2
injectieplaatswarmte : 6
jeuk op de injectieplaats : 4
koorts : 35
koude rillingen : 6
malaise : 15
nodule op injectieplaats : 1
okselpijn : 1
ontsteking op de injectieplaats : 12
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 3
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 8
reactie op de injectieplaats : 3
reactie op vaccinatieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 7
stoornis temperatuurregulatie : 1
vaccinatieplaatspijn : 1
vaccinatieplaatspruritus : 1
vermoeidheid : 11
warmte op vaccinatieplaats : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling op vaccinatieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 6
Zenuwstelsel : 74
aandachtstoornis : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 13
hoofdpijn : 31
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
multipele sclerose : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
spanningshoofdpijn : 1
tintelingen : 9
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RABIES, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Aantal meldingen 11.531
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.771
(59%)
4.454
(39%)
306
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
147
(1%)
6.603
(57%)
1.165
(10%)
3.356
(29%)
260
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 965
Bloed- en lymfestelsel : 478
Bloedvaten : 562
Chirurgische en medische verrichtingen : 134
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 26
Hart : 363
Huid- en onderhuid : 3.480
Immuunsysteem : 662
Infecties en parasitaire aandoeningen : 968
Intoxicaties en letsels : 1.241
Lever en galwegen : 26
Maag-darmstelsel : 2.319
Neoplasmata : 38
Nier en urinewegen : 136
Oog : 586
Oor en evenwichtsorgaan : 233
Product aanlegenheden : 96
Psychisch : 690
Sociale omstandigheden : 83
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.305
Testuitslagen en onderzoeken : 976
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.011
Voeding en stofwisseling : 221
Voortplantingsstelsel en borsten : 46
Zenuwstelsel : 4.039
Zwangerschap en perinatale periode : 42
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.