Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

RABIES, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RABIES, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BG01 RABIESVACCIN MERIEUX (RABIESVACCIN) Poeder injectievloeistof
J07BG01 RABIPUR (RABIESVACCIN) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


RABIES, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Aantal meldingen 155
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
57
(37%)
97
(63%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
hoesten : 2
kortademigheid : 3
niezen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 9
Bloedvaten : 3
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 6
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 3
ontsteking van de hartspier : 2
Huid- en onderhuid : 50
angio-oedeem : 6
blaar : 1
galbulten : 19
huid warm : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
herseninfectie (encefalitis) : 1
neus-keelontsteking : 1
Maag-darmstelsel : 43
braakneiging : 1
braken : 7
buikpijn : 6
Dental paraesthesia : 1
diarree : 5
droge mond : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 16
pijn in de bovenbuik : 3
winderigheid : 1
Oog : 2
ooglidzwelling : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
plots gehoorverlies : 1
Psychisch : 6
hallucinaties : 1
rusteloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 46
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
Klachten skelet/spierstelsel : 2
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 21
spierspasmen : 2
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
tenosynovitis stenosans : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 170
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
erytheem op vaccinatieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 7
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsvesikels : 2
injectieplaatswarmte : 6
jeuk op de injectieplaats : 5
koorts : 42
koude rillingen : 10
malaise : 18
nodule op injectieplaats : 1
okselpijn : 1
ontsteking op de injectieplaats : 13
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 4
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 10
reactie op de injectieplaats : 3
reactie op vaccinatieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 9
stoornis temperatuurregulatie : 1
vaccinatieplaatspijn : 1
vaccinatieplaatspruritus : 1
vermoeidheid : 15
warmte op vaccinatieplaats : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling op vaccinatieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
onregelmatige menstruatie : 1
premenstruele pijn : 1
Zenuwstelsel : 85
aandachtstoornis : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 14
hoofdpijn : 38
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
multipele sclerose : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 4
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
spanningshoofdpijn : 1
tintelingen : 10
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RABIES, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Aantal meldingen 11.990
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.044
(59%)
4.639
(39%)
307
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
157
(1%)
6.827
(57%)
1.298
(11%)
3.437
(29%)
271
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.002
Bloed- en lymfestelsel : 485
Bloedvaten : 588
Chirurgische en medische verrichtingen : 138
Congenitale en genetische afwijkingen : 24
Endocrien syteem : 29
Hart : 356
Huid- en onderhuid : 3.628
Immuunsysteem : 699
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.010
Intoxicaties en letsels : 1.310
Lever en galwegen : 26
Maag-darmstelsel : 2.376
Neoplasmata : 38
Nier en urinewegen : 137
Oog : 608
Oor en evenwichtsorgaan : 245
Product aanlegenheden : 99
Psychisch : 711
Sociale omstandigheden : 86
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.365
Testuitslagen en onderzoeken : 1.018
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.205
Voeding en stofwisseling : 225
Voortplantingsstelsel en borsten : 48
Zenuwstelsel : 4.145
Zwangerschap en perinatale periode : 42
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.