Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ZOSTER, PURIFIED ANTIGEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZOSTER, PURIFIED ANTIGEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BK03 SHINGRIX (VARICELLAVACCIN) Poeder voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


ZOSTER, PURIFIED ANTIGEN

Aantal meldingen 144
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
49
(34%)
95
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
hoesten : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 3
onregelmatige hartslag : 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 13
galbulten : 4
huidontsteking : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 1
roodheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
blaasontsteking : 1
gordelroos : 8
longontsteking : 1
ooginfectie : 1
orale herpes : 2
Maag-darmstelsel : 38
braakneiging : 1
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 4
diarree : 5
droge mond : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 19
pijn in de bovenbuik : 1
Tongue discomfort : 1
Nier en urinewegen : 1
blaaspijn : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
Psychisch : 10
depressieve stemming : 1
Lusteloos : 3
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 3
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
gewrichtspijn : 10
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 12
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 30
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 13
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 9
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 292
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 13
het koud hebben : 5
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 9
jeuk op de injectieplaats : 7
koorts : 41
koude rillingen : 28
letsel op injectieplaats : 1
lichaamszwakte : 3
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 23
okselpijn : 1
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking op de injectieplaats : 25
perifere zwelling : 1
pijn : 5
pijn op de injectieplaats : 46
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 25
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 4
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 3
zich dronken voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 19
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
Intermenstrual bleeding : 1
Zenuwstelsel : 78
allodynie : 1
branderig gevoel : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 8
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 52
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 2
postherpetische neuralgie : 2
slaperigheid : 2
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
zenuwpijn : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOSTER, PURIFIED ANTIGEN

Aantal meldingen 23.455
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.438
(53%)
9.674
(41%)
1.343
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
157
(1%)
6.761
(29%)
8.144
(35%)
7.619
(32%)
774
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.069
Bloed- en lymfestelsel : 1.002
Bloedvaten : 801
Chirurgische en medische verrichtingen : 102
Congenitale en genetische afwijkingen : 139
Endocrien syteem : 55
Hart : 610
Huid- en onderhuid : 5.823
Immuunsysteem : 767
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.616
Intoxicaties en letsels : 1.159
Lever en galwegen : 806
Maag-darmstelsel : 3.998
Neoplasmata : 157
Nier en urinewegen : 3.163
Oog : 775
Oor en evenwichtsorgaan : 265
Product aanlegenheden : 307
Psychisch : 1.869
Sociale omstandigheden : 58
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.071
Testuitslagen en onderzoeken : 1.828
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.999
Voeding en stofwisseling : 591
Voortplantingsstelsel en borsten : 201
Zenuwstelsel : 4.430
Zwangerschap en perinatale periode : 122
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BK01 PROVARIVAX (VARICELLAVACCIN) Poeder voor injectie
2 J07BK02 ZOSTAVAX (VARICELLAVACCIN) Poeder voor injectie