Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

GELE KOORTS, LEVEND VERZWAKT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GELE KOORTS, LEVEND VERZWAKT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BL01 STAMARIL (GELEKOORTSVACCIN) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Steenvoorden, G. Gemelde bijwerkingen ’14 en ’15 van reizigersvaccins en malariaprofylaxe bij Bijwerkingencentrum Lareb LCR Update 2016 18(3):6-7
4 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
5 Tijssen, R., Steenvoorden, G., Gruijter, M. de, Hunsel, F. van, Stevens, M., Heidt, J. Neurotropische ziekte na vaccinatie tegen gele koorts NTvG 2018 162(41):20-26
6 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
7 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


GELE KOORTS, LEVEND VERZWAKT

Aantal meldingen 261
Ernstig 37
Geslacht
Man
Vrouw
117
(45%)
144
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 1
bronchiëctasie : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 4
longbloeding : 1
loopneus : 1
niezen : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloed- en lymfestelsel : 15
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Immune trombocytopenie : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
spontane hemorragie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 10
Bloedvaten : 7
bleekheid : 2
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 2
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 1
hartinfarct : 1
Huid- en onderhuid : 53
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
galbulten : 12
Henoch-Schönlein purpura : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 3
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
vervellen : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
gordelroos : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hersenvliesontsteking : 2
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
virale hersenvliesontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 3
kneuzing : 1
onderhuidse bloeding : 1
peesletsel : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 75
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
braken : 13
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 5
diarree : 18
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 26
obstipatie, verstopping : 2
pijn in de bovenbuik : 3
verkleurde ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 2
aandoening van de nier : 1
vaak plassen : 1
Oog : 9
lichtschuwheid : 1
oogbloeding : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 3
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Psychisch : 10
angst : 2
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressieve stemming : 1
dissociatie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 92
fibromyalgie : 1
gewrichtspijn : 16
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 6
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 7
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 5
slijmbeursonsteking : 1
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 48
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
gewicht verlaagd : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 7
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 257
aangezichtspijn : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 18
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 6
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsverharding : 3
injectieplaatswarmte : 7
jeuk op de injectieplaats : 5
koorts : 73
koude rillingen : 11
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 17
nodule op injectieplaats : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 22
perifeer oedeem : 2
pijn : 5
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 15
reactie op de injectieplaats : 7
roodheid op de injectieplaats : 9
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 3
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
vermoeidheid : 22
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 8
Voeding en stofwisseling : 6
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 120
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 1
branderig gevoel : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 17
epilepsie : 1
flauwvallen : 5
Guillain-Barré-syndroom : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 57
hypersomnie : 1
koortsstuip : 1
myasthenia gravis : 1
neuralgische amyotrofie : 1
overmatige gevoeligheid : 6
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 1
tintelingen : 9
toeval (convulsie) : 2
verlamming : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GELE KOORTS, LEVEND VERZWAKT

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.