Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PEMETREXED

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PEMETREXED behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BA04 ALIMTA (PEMETREXED) Poeder voor infuus
L01BA04 ARMISARTE (PEMETREXED) Oplossing voor infuus
L01BA04 PEMETREXED Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Jessurun N, de Rouw N, Derijks J Muscle spasms: an unexpected adverse drug reaction of pemetrexed? Therapeutic Advances in Medical Oncology 2017 9 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


PEMETREXED

Aantal meldingen 34
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
24
(71%)
10
(29%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
diffuse alveolaire beschadiging : 1
hik : 2
interstitiële longziekte : 1
longblaasjesontsteking : 1
schadelijk effect op de long : 1
Bloedvaten : 1
arteriële occlusieve ziekte : 1
Hart : 2
hartinfarct : 2
Huid- en onderhuid : 14
galbulten : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 4
Jeuk : 1
pijn aan de huid : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
cellulitis : 1
urineweginfectie : 1
Maag-darmstelsel : 1
pancreatitisrecidivering : 1
Nier en urinewegen : 4
nierinfarct : 1
nierontsteking : 1
toxische nefropathie : 1
urineretentie : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
oedeem : 1
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
Zenuwstelsel : 6
gedeeltelijke verlamming : 1
halfzijdige blindheid : 1
herseninfarct : 1
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PEMETREXED

Aantal meldingen 22.224
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.265
(37%)
12.763
(57%)
1.196
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
71
(0%)
5.832
(26%)
8.903
(40%)
7.242
(33%)
176
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.036
Bloed- en lymfestelsel : 6.684
Bloedvaten : 960
Chirurgische en medische verrichtingen : 128
Congenitale en genetische afwijkingen : 69
Endocrien syteem : 72
Hart : 877
Huid- en onderhuid : 2.549
Immuunsysteem : 347
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.139
Intoxicaties en letsels : 1.196
Lever en galwegen : 696
Maag-darmstelsel : 4.472
Neoplasmata : 1.740
Nier en urinewegen : 1.354
Oog : 435
Oor en evenwichtsorgaan : 143
Product aanlegenheden : 19
Psychisch : 453
Sociale omstandigheden : 69
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 811
Testuitslagen en onderzoeken : 2.785
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.940
Voeding en stofwisseling : 1.842
Voortplantingsstelsel en borsten : 85
Zenuwstelsel : 1.754
Zwangerschap en perinatale periode : 7
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BA01 EMTHEXATE (METHOTREXAAT) Injectie, Injectievloeistof
2 L01BA01 EMTHEXATE (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
3 L01BA01 METHOTREXAAT Injectie/infuus, Oplossing voor infuus
4 L01BA03 RALTITREXED Overige toedieningsvormen